01.04.2013

Morgenthau, H. J. Politica între națiuni. - Iași : Polirom, 2007. - 735 p.

Relațiile internaționale a devenit știință după cel de-al Doilea Război Mondial. De-a lungul timpului au apărut diverse tratate, monografii subiect privire la acest subiect. Disciplina Relațiilor Internaționale trebuie să fie o explicare a funcșionării sistemului internațional și un ghid practic pentru oamenii de stat și diplomații timpurilor noastre. Cartea în cauză se adresează studenților, profesorilor universitari, dar și publicului larg. Sunt zece părți: Teoria și practica politicii internaționale; Politica internațională ca luptă pentru putere; Puterea națională; Politica internațională ăn lumea contemporană etc.