03.08.2010

Cerchez, Emanuela. Informatica pentru gimnaziu / E. Cerchez, M. Serban. - Iasi: Polirom, 2002. - 229 p.


Manualul propus se adresează în principal elevilor din ciclul gimnazial. Ca urmare, este constituit din două mari părţi, ce corespund celor două domenii care, studiate în interdependenţă, formează deprinderile fundamentale de prelucrare a informaţiilor utilizînd tehnologiile moderne: Tehnologia informaţiei şi Informatica.
Manualul oferă un volum mare de informaţii, conform exigenţelor prevăzute în programele şcolare elaborate de-a lungul anilor pentru disciplinele opţionale de informatică pentru gimnaziu.