28.11.2011

Literatura română: recomandări și sugestii

Vă recomandăm spre lectură autorii literaturii române. Cărțile le puteți consulta la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chișinău.

Afanas, Tatiana. Am uitat să uit de tine. – Chișinău : Ancestrala, 2011. – 87 p.
Ajder, Tudor. Hour of love. – Chișinău : Studio H2Ro, 2010. – 111 p.
Banu, George. Trilogia înoptării. – București : Cartea Românească, 2010. – 170 p.
Baștovoi, Ștefan. Iepurii nu mor. – Iași : Polirom, 2007. – 255 p.
Bicec, Lilia. Testamentul necitit. – Chișinău : Cartier, 2009 – 320 p.
Buzura, Augustin. Fețele tăcerii. – București : Jurnalul Național, 2011.
Vol. 1. – 350 p.
Vol. 2. – 332 p.
Caragiale, Mateiu. Sub pecetea tainei. – București : Simplu, 2008. – 148 p.
Cărtărescu, Mircea. Travestit. – București : Humanitas, 2010. – 142 p.

Costenco, Nicolae. 101 poeme. – București : Biodova, 2010. – 95 p.
Dumbrăveanu, Victor. Primăvara fără noi: nuvele. – Chișinău : Bons Offices, 2010. – 268 p.
Eliade, Mircea. Domnișoara Christina. Șarpele. – București : Jurnalul Național, 2011. – 317 p.
Ghițulete, Dragoș. Gluma rusească : roman. – București : Cartea românească, 2010. – 208 p.
Ilea, Letiția. Blues pentru cei verzi. – București : Cartea românească, 2010. – 85 p.
Ionesco, Eugène. Căutarea intermitentă. – București : Humanitas, 2004. – 183 p.
Liiceanu, Aurora. La Taifas. – Iași : Polirom, 2011. –285 p.
Mahdi, Salah. Sala de așteptare. – Iași : Princeps Edit, 2007. – 125 p.
Manea, Norman. Fericirea obligatorie. Iași : Polirom, 2011. – 205 p.
Meniuc, George. Delfinul. – Chișinău : Cartea moldovei, 2008. – 198 p.
Mihail, Paul. Jurnal (1940-1944) și corespondența. – București : Paideia.
Vol. 1. – Jurnal. – 1998. – 378 p.
Mariano, Adrian. Viața unui om singur. – Iași : Polirom, 2010. – 528 p.
Matei, Valeriu. Elegiile fiului risipitor : operap oetică. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 589 p.
Matei, Valeriu. Somn de lup. – Iași : Feed Back, 2010. – 120 p.
Micle, Veronica. Raze de lună. – Iași : Princeps Edit, 2011. – 156 p.
Odobescu, Alexandru. Opere alese. – București : Exigent, 2008. – 287 p.
101 epigramiști străini : antologie. – București : Biodova, 2010. – 122 p.
Oțoiu, Adrian. Coaja lucrurilor sau Dansînd cu Jupuita. – Iași : Polirom, 2010. – 525 p.
Paraschivu, Radu. Cîntece țigănești și alte poeme. – București : Jurnalul național, 2011. – 340 p.
Paraschivu, Radu. Cu inima smulsă din piept. – București : Humanitas, 2010. – 202 p.
Pendefunda, Elleny. Îngerul meu. – Iași : Princeps Edit, 2011. – 166 p.
Romanescu, Ioanid. Halabuș. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 240 p.
Rusu, Mihai, Prafuri mentale. – Chișinău : Prafuri mentale. – Chișinău : Pontos, 2011. – 195 p.

Șiman, Augustina. Încercări de a trăi sau Prin prisma ochilor albaștri. – Chișinău : Editura Ancestrală, 2011. – 105 p.
Stolojan, Sanda & Vlad. Să nu plecăm toți odată. – 178 p.
Suceavă, Bogdan. Noaptea cînd cineva a murit pentru tine. – Iași : Polirom, 2010. – 300 p.
Țepeneac, Dumitru. Camionul bulgar. – Iași : Polirom, 2010. – 220 p.
Topîrceanu, George. Poeme alese. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 145 p.
Topîrceanu, George. Opera poetică. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 500 p.
Ursachi, Mihai. Din reveriile domnului R. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 186 p.
Ursachi, Mihai. Arca : opera poetică. – Iași : Princeps Edit, 2006. – 584 p.
Vianu, Ion. Amor intellectualis: romanul unei educații. – Iași : Polirom, 2010. – 406 p.
Zografi, Vlad. America și acustica. – București : Humanitas, 2007. – 295 p.

Critica literaturii române la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

În continuare vă prezentăm o listă de cărți din domeniul Critica și istoria literaturii române. Cărțile le puteți consulta în sala de lectură a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu„.

Bădărău, George. Suprarealismul românesc în context european. – Iași : Feed Back, 2008. – 195 p.
Steinhardt, N. Geo Bogza: un poet al Efectelor, Exaltării, Grandiosului, Solemnității, Exuberanței și Patetismului. – Iași : Mănăstirea Rohia, 2011. – 240 p.
Braga, Corin. Psihobiografii. – Iași : Polirom, 2011. – 318 p.
Boutiére, Jean. Viața și opera lui Ion Creangă. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 356 p.
Cristea, Valeriu. Despre Creangă. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 123 p.
Cimpoi, Mihai. Grigore Vieru: poetul arhietipurilor. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 224 p.
Codreanu, Theodor. Duminica mare a lui Grigore Vieru. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 351 p.
Crișan, Radu Mihai. Mihai Eminescu : gîndirea economică. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 400 p.
Eugen Lovinescu în amintirile contemporanilor / antologie de Daniel Corbu. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 255 p.
Furtună, Dumitru. Cuvinte și mărturii despre Ion Creangă. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 147 p.
Gîrneț, Vasile. Interviu la „Contrafort”. – Chișinău : Rotonda, 2010. – 343 p.
Holban, Ioan. Ion Creangă: spațiul memoriei. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 159 p.
Husar, Al. Solilocvii în public. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 129 p.
Ion Creangă : metafora umorului / T. Vianu; Șerban Cioculescu; Pompiliu Constantinescu; Vladimir Streinu; prefață: Mihaai Cimpoi; ediție îngrijită: Daniel Corbu. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 182 p.
Mălăncioiu, Ileana. Exerciții de supraviețuire. – Iași : Polirom, 2010. – 395 p.
Moraru, Anatol. Ion Druță : opera epică și dramatică. – Chișinău : Arc, 2010. – 52 p.
Negrici, Eugen. Literatura română sub comunism: 1948-1964. – București : Cartea românească, 2010. – 330 p.
Șchiopu, Constantin. Arghezi, Barbu, Blaga : poezii comentate. – Chișinău : Arc, 2010. – 63 p.
Mihai Ursachi în amintirile contemporanilor / antologie de Daniel Corbu. – Iași : Princeps Edit, 2007. – 253 p.