08.07.2011

Jung, C. G. Tipuri psihologice / trad. din lb germ.: Viorica Nişcov. – Bucureşti : Humanitas, 1997. – 543 p.

Obiectul psihologiei există de mult timp. Cercetările care s-au făcut au scos la iveală răspunsurile la multe din întrebările noastre. Problema tipurilor psihologice a existat de mai mult timp. Cartea în cauză este rodul unei munci de aproape douăzeci de ani în domeniul psihologiei practice după cum afirmă autorul lucrării.
În paginile cărţii sunt incluse 10 capitole ce se referă la subiectul în cauză: Problema tipurilor în istoria de idei a antichităţii şi a evului mediu; Despre ideile lui Schiller în problema tipurilor; Apolinicul şi dionisiacul; Problema tipurilor în studiul omului; Problema tipurilor în literatură etc.