19.01.2012

Cunoaşterea înseamnă ÎNVĂŢARE...

Toate lucrurile în viaţă îşi au rostul prin învăţare. Un om învăţat este asemeni unui pom plin de roade, care ştie prin conduită şi modul de gîndire să fascineze şi să-şi cucerească interlocutorul. De aceea ne-am propus să vă prezentam cele mai recente lucrări ce fac trimitere la treapta de cunoaştere - ÎNVĂŢAREA.

Cocoradă, Elena. Introducere în teoria învăţării.- Iaşi: Polirom, 2010 .- 213 p.
Prin analiza paradigmelor clasice şi moderne, lucrarea dată ne oferă o imagine cuprinzătoare teoriei psihologice a învăţării. În cadrul fiecărei teorii se propune o dublă grilă de lectură care prezintă asemănările şi deosebirile dintre teoriile şi modelele de analiză. Prezenta lucrarea ne mai prezintă şi numeroase tabele sintetice ce conţin rezultatele perspectivei comparative asupra teoriei învăţării. Lucrarea Introducere în teoriile învăţării este un manual ce poate fi utilizat de profesori de orce specialitate, studenţi, traineri, consilieri şi de toţi cei care sunt implicaţi în procese de învăţare şi dezvoltare umană.


Cerghit, Ioan. Metode de învăţământ.- Iaşi: Polirom, 2006.- 315 p.

Într-un sistem educaţional în care a şti şi a face sunt adevărate etaloane ale formării individului, metodologia predări joacă un rol deosebit de important. Metode de învăţământ este o punte de legătură între sistemul tradiţional de predare şi cel modern, îmbinarea celor două fiind vaarianta optimă a învăţatământului actual. De la maieutica socratică până la cele mai sofisticate forme ale spaţiului virtual, de la metodologia centrată pe profesor, ca factor catalizator al procesului de învăţare, la cea care-l aduce în centrul atenţiei pentru elevii. Cartea este destinată atât studenţilorde la facultăţile de profil, celor care urmează cursurile modulului psihopedagogic, cât şi tuturor cadrelor didactice, în special celor care urmează să-şi susţină examenele de titularizare, definivat sau grad.


Stanciu, Mihai. Reforma conţinuturilor învăţământului.- Bucureşti: Polirom,1999.- 247 p.
Lucrarae dată oferă un cadru larg de dezvoltare pe marginea conţinuturilor procesului instructiv- educativ. Autorul enumeră şi analizează criteriile pentru elaborarea, selecţionarea şi punerea în practică a metodelor moderne de învăţămînt, utile atît autorilor de programe şi manuale şcolare, cât şi cadrelor didactice implicate în actul educaţional şi pedagogic.

Negreţ- Dobridor, Ion. Ştiinţa învăţării.- Iaşi: Polirom, 2005.- 254 p.
Matetialul lucrari este un demers ambiţios ce oferă cititorului libertatea de a înţelege şi regândi aria de semnificaţie a noţiunii de învăţare eficientă. Ca manual practic şi tratat ştiinţific, volumul expune o parte dintre teoriile fundamentale formulate de reprezentanţii diferitelor direcţii de cercetare, dar şi o gamă largă de metode practice, ce vin în sprijinul celor interesaţi în alegerea celor mai adecvate tehnici de învăţare.

Bivol Maria

Вина и технология виноделия

В нашей библиотеке Вы можете найти книги по истории производства и культуре потребления вина, настоек, ликеров и других напитков. У Вас есть возможность познакомиться с домашними рецептами, а также промышленным производством вина.


Гелибтерман Л.В. Винная азбука. - М.: Изд-во Жигульского, 2003. - 304 с.: ил. - (Вина и спиртные напитки мира).В книге автор собрал факты по истории, технологии изготовления и культуре потребления вина, об основных винодельческих регионах мира. Полезные сведения о разнообразных винах помогут читателю составить свою собственную винную коллекцию, правильно сервировать праздничный стол.
Справочник по виноделию / Под ред. Г. Г. Валуйко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 447 с.
В книге приведены общие сведения о винограде, справочные материалы по технологии виноградных и игристых вин, коньяка, стабилизации вин, микробиологии и химии вина, переработке вторичных продуктов виноделия. Описаны оборудование винодельческого производства, конструкционные, антикорозийные и вспомогательные материалы, водное хозяйство и канализация винозаводов. Приведены общие сведения по экономике винодельческой промышленности.
Домашнее приготовление вин, настоек, наливок, ликеров, пива и других напитков (по старинным рецетам)/ Сост. Н. Вишнякова. - М.: Восхождение, 1991. – 128 с.Данное издание представляет собой попытку разыскать, собрать и опубликовать рецепты различных домашних вин, настоек, наливок и др., бытовавших в свое время в России.Глазунов А. И. Технология вин и коньяков. – М.: Агропромиздат, 1988. – 342 с.: ил. –(Учебники и учеб. пособия для учащихся техникумов).
Описаны общая и специальная технология виноградных вин, соков и коньяков, переработка отходов виноделия. Рассматриваются органолептическое свойства и физико-химические показатели вин, соков и виноматериалов. Рекомендовано для учащихся колледжей пищевой промышленности.


Nosaci Larisa Bibliotecar