07.03.2011

Enciclopedia Blackwell a gîndirii politice / coord.: David Miller. – Bucureşti: Humanitas, 2006. – 814 p.

Titlu original: The Blackwell encyclopedia of political thought

Sintagma „gîndire politică” este adesea folosită şi ca mijloc de trasare a unei distincţii înăuntrul politologiei. Timp de mai multe decenii politologii au urmărit să creeze ceva de genul unei ştiinţe naturale a vieţii politice.

Prezenta Enciclopedie oferă celui ce studiază gîndirea politică un ghid de nădejde în cunoaşterea marilor idei şi doctrine ce influenţează lumea de azi. Coordonatorii cărţii au atras atenţia la tradiţia occidentală a gîndirii politice. Pentru a menţine în limitele rezonabile întinderea articolelor consacrate diferitor gînditori, Enciclopedia cuprinde numeroase articole de sinteză cepezintă episoade importante din istoria gîndirii politice. Enciclopedia oferă explicaţia diferitor termeni, dar şi o scurtă biogrfafie a diferitor jurişti, filosofi, economişti etc.

Dicţionar explicativ triling al Uniunii Europene

Bărbulescu, I. Gh. Dicţionar explicativ triling al Uniunii Europene / D. Răpan. – Iaşi : Polirom, 2009. – 801 p.

Dicţionar explicativ triling al Uniunii Europene a fost gîndit pentru a fi un instrument util pentru înţelegerea mecanismelor Uniunii Europene şi descifrarea eurojargonului. Este un dicţionar triling român-englez-francez, dar în acelaşi timp şi un dicţionar explicativ, critic, definind termenii în fiecare dintre aceste trei limbi.
Termenii incluşi în lucrare au fost selectaţi pe două criterii: pe de o parte, frecvenţa utilizării, iar pe de alta, importanţa lor pentru România. Ca nou stat membru al Uniunii Europene, România se află într-o altă situaţie în ceea ce priveşte integrarea în Uniunea Europeană, în comparaţie cu alte state, deja membri mai vechi. Cunoaşterea şi utilizarea terminologiei de specialitate este necesară în vederea unei colaborări fructuoase dintre cele două părţi.