12.05.2012

PRIN LABIRINTELE DREPTULUI


Ghid privind sistemul de asistenţă juridică garantată de stat / Victor Zaharia, Liliana Darii, Igor Ciobanu. – Ch. : “Bons Offices” SRL,2010. – 238 p.

Elaborarea şi publicarea Ghidului privind sistemul de asistenţă juridică garantată de stat a fost realizată cu asistenţa Programului Comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene privind sporirea independenţei, transparenţei şi eficienţei justiţiei în Republica Moldova.
Programul Comun este adresat necesităţilor Republicii Moldova de a implementa şi promova reforma justiţiei. Scopul acestui program este de a consolida sistemul judiciar şi de a garanata tuturor cetăţenilor acces liber la justiţie, în conformitate cu rigorile statului de drept şi respectînd valorile europene şi standardele democratice comune.Ghid juridic privind relaţiile şi problemele interetnice = Юридический справочник по вопросам межэтнических отношений / Asociaţia pentru Democraţie Participativă „Adept”. – Chişinău, 2001. – 124 p. – 136 p.

Ghidul de faţă reprezintă o culegere de texte legislative internaţionale şi locale care au drept scop reglementarea, directă sau indirectă, a relaţiilor interetnice. În unele din ele au fost lăsate doar articolele relevante pentru acest subiect. Acest ghid se adresează tuturor celor interesaţi de chestiunea complexă a relaţiilor interetnice. El a fost elaborat de către un grup de lucru al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă „Adept”.


Cotelnic, Teodor. Dicţionar juridic rus-român / Teodor Cotelnic, Ion Eţcu, Leonid Lungu. – Chişinău: Litera, 2001. – 551 p.

Dicţionarul juridic rus-român include termeni şi îmbinări terminologice aparţinînd exclusiv domeniului juridic, dar şi un anumit număr de termeni care fie că se întîlnesc la reglementarea raporturilor privind dreptul de stat, dreptul administrativ, dreptul funciar, dreptul familiei, dreptul muncii ş.a., fie că se referă la disciplenele auxiliare ale ştiinţelor juridice: psihiatrie juridică, medicină judiciară, criminalistică, practica penitenciară etc. Dicţionarul se adresează lucrătorilor din organele juridice, cadrelor didactice şi studenţilor, traducătorilor de literatur juridică, precum şi tuturor persoanelor antrenate în munca de propagare a cunoştinţelor juridice.Bărbulescu, Gheorghe Iordan. Dicţionar explicativ trilingv al Uniunii Europene = Trilingual Dictionary of the European Union = Dictionnaire explicatif trilingue de l’Union europeenne / Gheorghe Iordan Bărbulescu, Daniela Răpan. – Iaşi: Polirom, 2009. – 805 p.

Instrument util pentru înţelegerea mecanismelor Uniunii Europene şi descifrarea eurojargonului, volumul îndeplineşte un dublu rol: este în acelaşi timp un dicţionar trilingv român-englez-francez, dar şi un dicţionar explicativ, definind termenii în toate cele trei limbi. Cei aproximativ 600 de termeni au fost selectaţi din diferite sfere de activitate ale Uniunii Europene – instituţii,tratate,politici,proceduri etc.-,în funcţie de frecvenţa utilizării şi de importanţa lor pentru România.
Dicţionarul se adresează personalului instituţiilor, organizaţiilor,ambasadelor, specialiştilor şi celor ce aprofundează domeniul administraţiei publice(studenţi,masteranzi,doctoranzi),precum şi publicului larg, putînd fi utilizat şi de cunoscătorii de limba engleză şi/sau franceză care activează în instituţiile Uniunii Europene.