28.10.2011

Moreschini, C. Istoria literaturii creştine vechi greceşti şi latine / C. Moreschini; E. Norelli. – Iaşi : Polirom.

Vol. II. Vol. 2 : De la Conciliul de la Niceea la începuturile Evului Mediu / trad.: Hanibal Stănciulescu. – 2004. – 394 p.

Volumul în cauză prezintă informaţii despre literatura patristică din Occident şi Orient pînă la începuturile Evului Mediu. De la opera augustiană şi pînă la poezia liturgică greacă din secolul VI ni se prezintă informaţii vis-a-vis de operele literate creştine a celor mai importanţi autori, dar şi a celor autori cunoscuţi sau mai puţin cunoscuţi.
Informaţiile din acest volum sunt împărţite în mouă capitole: Augustin, Epoca invaziilor barbare în Occident, Literatura din regatele romano-barbare din Occident; Perioada Conciliului de la Efes; Dezbateri teologice precalcedoniene şi postcalcedoniene în Orient etc.