21.12.2011

Astronomia - cunoașterea și înțelegerea universului

Universul / coord.: Isabelle Bourdial; trad.: Ana Andreescu. - București : Rao, 2003. – 135 p.

Este o enciclopedie preponderent pentru copii și adolescenți, dar această carte poate fi consultată și de cei pasionați de astronomie. Informațiile sunt cuprinse în patru părți: observarea cerului; sistemul solar; stele și galaxii; cucerirea spațiului cosmic. La final este inclus un dicționar și un indice.Hawking, Stephen. Universul într-o coajă de nucă / St. Hawking; trad.: Gh. Stratan, O. Țînțăreanu; A. Vișinescu. – București : Humanitas, 2006. – 210 p.

De unde am apărut? Cum a început universul? De ce e universul așa cum e? Mai există încă o mulțime de lucruri despre univers pe care nu le știm sau pe care nu le înțelegem. Dar progesele remarcabile mai ales în ultima sută de ani trebuie să insufle încrederea că o înțelegere completă nu poate fi mai presus de puterile noastre afirmă autorul cărții. În această carte include 7 capitole: Scurtă istorie a relativității; forma timpului; universul într-o coajă de nucă; prezicînd viitorul; protejînd trecutul etc.


Macdougall, J. D. O scurtă istorie a planetei Pămînt / J. D. Macdougall; trad.: D. Constantinescu. – București : Niculescu, 2001. – 255 p.

Cartea în cauză prezintă într-un stil concis și accesibil evoluția Pămîntului, reflectînd viața geologică și biologică a Terrei; evoluția atmosferei și a continentelor; fenomene climatologice actuale și teorii noi privind apariția vieții. La final este inclus un glosar de termeni geologici.


Barrow, John D. Originea universului / J. D. Barrow; trad.: Al. David. – București : Humanitas, 2008. – 153 p.

Originea universului a fost dintotdeauna un subiect interesant pentru noi. Interesul pentru acest fapt a stîrnit reacții, fiind astfel, un subiect cercetat de mulți astronomi. Autorul cărții, John D. Barrow, tratează subiectul ce ține de felul în care a apărut timpul, spațiul și materia. Cercetările lui Barrow sunt delimitate în 8 părți: universul pe înțelesul tuturor; marele catalog al universului; singularitatea și alte probleme etc.


Vizir, Elena. Dicționar enciclopedic anstronomic / E. Vizir; A. Bivol. – Tîrgoviște : Bibliotheca, 2008. – 435 p.

Pentru a cunoaște un domeniu este necesar să cunoști și să înțelegi termenii de specialitate. Ceea ce ține de astronomie nu este o excepție. Autoarele oferă numeroși termeni de specialitate, oferind inclusiv explicațiile de rigoare. Tot aici sunt incluși și diverși astronauți, alături, de care, este inclusă o scurtă biografie. Temenii sunt incluși în ordine alfabetică.Bernard, H. Compendiu de astronomie / H. Bernard, K. Linder, M. Schukowski; trad.: C. Furtună. – București : ALL Educational, 2001. – 192 p.

Astronomia este împărțită în domenii, între care există multiple legături. Obiectul de studiu al astronmiei este starea și evoluția Universului, ca și a sistemelor și a corpurilor cerești conținute în acesta.
Acest compendiu poate fi considerat o carte utilă pentru elevi. Informațiile care sunt cuprinse în paginile compendiului sunt grupate în 7 capitole: Obiectul, metodele și mijloacele astronomiei; orientarea pe bolta cerească; Sistemul Solar; Stelele; sitemele stelare; Istoria astronomiei.

Cristea, Valeriu. Dicționarul personajelor lui Dostoievschi. – Iași : Polirom, 2007. – 970 p.


Acest dicționar cuprinde absolut toate personajele dostoievskiene din unsprezece operele: personaje anumite, numite și anonime, principale și secundare. Personajele îm acest dicționar s-a făcut în ordinea alfabetului românesc, pe baza numelui de familie, dar și a numelui celui mai frecvent citat în roman, astfel încît unul și același erou poate apărea de două ori în roman. E ceea ce li se întîmplă în special eroinelor care, chiar atunci cînd posedă un nume de familie sunt invocate mai ales prin numele mic urmat sau nu de patronimic.
După cum se menționează în Notă asupra ediției, „în ediția de față s-a renunțat la utilizarea ghilimelelor speciale menite să nuanțeze – ironic sau sceptic – un cuvînt sau sintagmă. Acestea vor fi marcate, ca și citatele dintr-un text străin, prin ghilimele obișnuite. Cuprinde și un „Index de personaje”, care va orienta și va ajuta cititorul; iar lista bibliografică de la final este una compactă.”

1000 X EUROPEAN ARHITECTURE. - Deutschland: S.l., Verlagshaus Braun, 2007. – 1026 p.


All the important themes of our present time are put into the European perspective – it’s time to do this with architecture as well! Projects from all parts of the continent have been selected to create a representative overview of the latest European architecture. The great variety of European architecture is guaranteed because there is only one project presented per architect - with high-quality pictures and plans. Particular emphasis has been placed on making sure that many small creative and surprising buildings are presented alongside much-quoted “musts”.

10.12.2011

Gustave Flaubert, un scriitor remarcabil


Gustave Flaubert se naște pe 12 decembrie 1821 la Rouen, la spitalul unde tatăl lui era chirurg. Achille-Cléophas Flaubert, fiu de veterinar din Nongent-sur-Seine, a făcut studii strălucite de medicină la Paris și a fost numit mai întâi asistent-chirurg, apoi chirurg-șef la spitalul mai sus amintit, unde își avea, de altfel, și domiciliul. Energic, perseverent, cu un ascuțit simț al datoriei, celebru ca practician, el a format o școală de tineri chirurgi, care i-au purtat venerație și recunoștință. În 1854 a fost învinuit de ateism, dar achitat, recunoscându-i-se mai înainte de toate valoarea excepțională de om și medic. Trăsături ale tatălui lui Flaubert se recunosc în portretul doctorului Larivière din "Doamna Bovary". Mama scriitorului, Anne-Justine-Caroline Fleuriot, de origine pur normandă, fiică de medic, orfană de timpuriu, a îmbrățișat de la început concepțiile soțului ei și a rămas toată ființa cea mai apropiată de Gustave. Achille Flaubert, fratele mai vârstnic cu nouă ani a lui Gustave, l-a urmat în carieră pe tatăl său, dar nu s-a ridicat la înălțimea acestuia. Relațiile dintre cei doi frați au fost destul de reci. Caroline Flaubert, sora mult îndrăgită de Gustave, mai tânără decât el cu trei ani, s-a măritat în 1845 cu Émile Homard; moartea ei, survenită la nașterea unei fetițe, care va fi crescută de Gustave și de doamna Flaubert, a fost una dintre cele mai adâci dureri încercate de scriitor.
Atmosfera sumbră a spitalului unde și-a petrecut copilăria, neliniștile tatălui hărțuit de responsabilitate și doborât de trudă, disecțiile la care asistă mai mult în secret, toate acestea își vor spune cuvântul în cristalizarea unui caracter înclinat spre pesimism și melancolie, dar vor imprima duritate, migală și exactitate viitoarei munci scriitoricești.
În luna februarie 1832 Gustave intră ca extern la liceul din Rouen, căruia îi păstrează o tristă amintire pentru o anume educație romantică, desuetă, care împingea mulți elevi la viciu și adesea la sinucidere. Supraîncărcarea volumului de materii predate, învățarea mecanică îl dezgustă pe adolescent, care reface trăirile de atunci în pateticile pagini ale "Memoriilor unui nebun": "Mă mai văd așezat, pe băncile clasei, absorbit în visele mele de viitor[...] în timp ce pedagogul râdea de versurile mele latinești, iar colegii mă priveau batjocoritor". Citește cu pasiune pe Byron, Goethe, Shakespeare, Cervantes. În 1825 scrie primele povestiri: "Un parfum de mirodit", "Ciumă la Florența", "Turbare și neputință", istorii de certă influență byroniană, de factură pesimistă.
Flaubert o cunoaște la Trouville pe Elisa Schelesinger, soția (nelegitimă mult timp) a unui afacerist, în vârstă de 26 de ani, femeie de o cinste și de o puritate ireproșabile, care rămâne toată viața marea pasiune a scriitorului; episodul întâlnirii este povestit amănunțit în "Memoriile unui nebun", unde tânăra doamnă se numește Marie; ea va deveni modelul lui Marie în "Educația sentimentală".
"Memoriile unui nebun", roman terminat în 1838, este un jurnal al crizei sentimentale pe care o traversează un adolescent exaltat; este vizibilă influența "Confesiunilor" lui J. J. Rousseau, a "Confesiunii unui copil al secolului" a lui A. de Musset (apărută chiar în același an), iar ecourile ei se vor răsfrânge tardiv în "Confesiunea lui Claude", primul roman a lui Émile Zola.
În 1837 publică povestiri fantastice ("Vis de infern", Quidquid volueris"), romanul "Pasiune și virtute", în care se schițează portretul doamnei Bovary, iar în 30 martie, apare în revista "Colibri", "O lecție de istorie naturală", povestire care aduce un ton nou, satiric, antiburghez caracteristic întregii creații realiste flaubertiene.

Flaubert, Gustave. Trei povestiri / G. Flaubert; trad.: A. Boldur. – Iași : Polirom, 2004. – 216 p.

E vorba de povestirile Un suflet curat; Legenda sfîntului Iulian Ospitalierul și Irodiada. „Aceste Trei povestiri (1877) sînt capodopere absolut perfecte, create cu forța unui poet sigur de arta lui, și despre care nu trebuie să vorbim decît cu admirația respectuoasă pe care o datorăm geniului. Pentru că Flaubert a știut să atingă o formă esențială și definitivă unde fiecare frază, fiecare cuvînt au rațiunea lor de a fi necesară și fatală și căreia este imposibilă să-i mai schimbi cva, așa cum n-o poți face nici într-o odă a lui Horațiu sau într-o fabulă de La Fontaine.” Théodore de Banville.
Nu vom intra în detalii vis-a-vis despre ce presupune fiecare povestire în parte, dar după cum afirmă și Maurice Bardéche Un suflet curat este cea mai frumoasă dintre cele trei povestiri ale lui Flaubert, deși mai puțin dificilă și mai puțin strălucitoare decît Legenda sfîntului Iulian Ospitalierul și Irodiada.

Flaubert, Gustave. Salambo : roman. – Chișinău : Venus, 1994. – 302 p.

Romanul Salammbo este o capodoperă a literaturii universale. Prima apariție a romanului a fost în anul 1862, urmînd ulterior reeditări sistematice și traduceri în diverse limbi. Romanul este o tragică poveste de dragoste evocată cu violență și fără prejudecăți. Acțiunea romanului se petrece în Cartagina, după înfrîngerea cetății de către romani. În colecțiile bibliotecii este și traducerea în limba rusă a romanului.Flaubert, Gustave. Ispitirea sfîntului Anton / G. Flaubert; trad.: M. Murgu. – București : Univers, 1977. – 198 p.

Într-o scrisoare către prietenul său Alfred Le Poittevin, Flaubert consmenează ideea precum că: „Am văzut un tablou de Breughel înfățișînd Ispitirea sfîntului Anton, ceea ce m-a făcut să mă gîndesc să scriu teatru Ispitirea sfîntului Anton; dar pentru nu sunt eu omul cel mai potrivit. Prima versiune a Ispitirii, la care Flaubert lucrează cincisprezece luni este considerat un eșec. În anul 1856, după ce publicase Doamna Bovary, începe să lucreze iar la Ispitirea Sfîntului Anton, modificînd textul în sensul temperării excesului de imaginație și lirism și reeducîndu-l astfel la jumătate.
Mai este o ediție a acestei cărţi editată în anul 1992 la Editura Acific.

Flaubert, G. Jurnale de călătorie / G. Flaubert; trad., selecție, tabel cronologic și note: M. și P. Izverna; prefață: I. Mavrodin. – București : Ed. Sport-Turism, 1985. – 280 p.

„Ediția de faţă cuprinde o selecție din cele importante însemnări de călătorie ale lui Flaubert, și anume fragmentele cele mai semnificative din operele: Călătorie în Bretania (scrisă în colaborare cu Maxime du Camp în 1847; capitolele cu număr impar îi aparțin lui Flaubert și au un statut de operă autonomă) Egipt (scrisă în 1849-1850); Atena și împrejmurimile ei (scrisă în 1852); versiunea integrală a Cartaginei (scrisă în 1858). Textele sînt importante atît ca notații de călătorie în sine, prin caracterul lor documentar, cît și ca material care va alimenta viitoarea creație flaubertiană” afirmă traducătorii romanului în Notă asupra ediției.


Flaubert, G. L’Éducation sentimentale. – Moscou : Editions en Langues Etrangeres, 1962. – 542 p.

Romanul descrie viaţa unui tânăr (Frederic Moreau), care trăiește în anul cînd a avut loc revoluţia de la 1848, dar şi întemeierea celui de-al Imperiului francez al doilea rând, şi dragostea lui pentru o femeie mai în vârstă (bazat pe soţia al editorului muzica Maurice Schlesinger, care este portretizată în carte ca Jacques Arnoux). Flaubert pe multe dintre experienţele protagonistului (inclusiv pasiune romantică), pe propria viaţă. El a scris de lucru în 1864: „Vreau să scriu istoria morală a oamenilor din generaţia mea - sau, mai precis, istoria de sentimentele lor. Este o carte despre dragoste, despre pasiune, dar pasiunea, cum ar fi poate exista în zilele noastre - şi anume inactive.”
Tonul romanului este prin rotaţie ironic şi pesimist. Personajul principal, Frédéric, de multe ori se dă la bilete de avion romantice de fantezie. Personajele Educaţiei sentimentale sunt marcate de capriciile şi de auto-interes. Frederic, personajul principal, este îndrăgostit nebuneşte iniţial cu Madame Arnoux, dar tot romanul se încadrează şi în afară de dragoste cu ea. Mai mult, el este în imposibilitatea de a decide cu privire la o profesie şi în schimb viaţa pe moştenirea unchiului său. Alte caractere, cum ar fi domnul Arnoux, sunt la fel de capricioase cu mediul de afaceri ca Frederic este cu dragoste. Fără a materialismului lor şi de "cult instinctivă de putere", aproape întreaga distribuţie ar fi complet fără rădăcini. Aceasta a fost hotărârea lui Flaubert de ori său, precum şi aplicabilitatea continuă a cinismului care merge un drum lung în explicarea recursul romanului de durată. (Sursa informației – www.wikipedia.org)

Flaubert, G. Corespondență / G. Flaubert; selecția și traducerea textelor: L. Alexandrescu-Pavrovici. – București : Univers, 1985. – 605 p.

Avatarurile corespondenței lui Flaubert seamănă cu cele ale oricărei corespondențe consemnate de istoria literară. În acest volum sunt incluse scrisorile lui G. Flaubert scrise în anii 1830-1880. Flaubert moare în anul 1880. În anii 1883-1884, nepoata acestuia, Caroline, va juca un rol nefavorabil în ceea ce privește publicarea scrisorilor unchiului său, se gîndește „să-i citească memoria și să cîștige ceva bani” (cf. Prefața lui Jean Bruneau la ediția Pléiade, p. XII).Flaubert, G. Bouvard și Pécuchet / G. Flaubert; trad., pref. și note: I. Mavrodin. – București : Grupul editorial Art, 2007. – 330 p.

Sunt trei ediții a acestei cărți în limba română, engleză și o ediție în limba rusă.
Eroina acestui roman, Emma, este fiica unor tarani instariti, educata la calugarite si hranita spiritual cu lecturi romantice. Ea va porni in viata aspirand la niste idealuri false, nerealiste, visand la un stil de viata aristocratic care sa o scoata din platitudinea societatii mic-burgheze in care este silita sa traiasca.
Creandu-si un sistem de aspiratii total neadecvate vremii si mediului sau social, Emma va suporta cu greu casatoria cu Charles Bovary, un medic de tara cumsecade, dar marginit si lipsit de ambitii.
Placiditatea sotului, monotonia oraselului de provincie, meschinaria societatii in care traieste, lipsa de orizont o imping la adulter, prin iubirile succesive pentru Leon si Rodolphe.
Dupa o serie de esecuri, constienta de dezastrul sau moral, cauzat de naruirea visurilor, si avand in fata perspectiva unui dezastru de ordin financiar, Emma se sinucide.Emma este o victima a educatiei romantice.
Caracterul tipic al acestui personaj si succesul romanului au facut ca numele sau sa devina un substantiv comun - "bovarism", care desemneaza aspiratia iluzorie a unei persoane de a-si depasi conditia, fara a avea capacitatea necesara pentru aceasta.
in romanul Doamna Bovary Flaubert alterneaza elementele romantice (pasiunea violenta) cu cele realiste (in zugravirea societatii contemporane).
Romanul infatiseaza intr-un amplu tablou societatea franceza in timpul domniei regelui Ludovic-Filip, surprinzand in mod realist inechitatile sociale ale vremii.


Gaultier, Jules de. Bovarismul / Jules de Gaultier; trad.: Ani Bobocea. – Iași : Institutul European, 1993. – 211 p.
Este o carte ce reflectă opera lui Gustave Flaubert, dar și fenomenul bovarismului. Sunt patru părți: patologia bovarismului; bovarismul adevărului; bovarismul, lege a evoluției și realul. În fiecare capitol tratează diverse aspecte ce ține de: personaje de comedie; tradiția ca principiu al unui bovarism tragic; bovarismul indivizilor; ideea generală ca mijloc al bovarismului etc.

Sursa biografiei - www.wikipedia.ord; sursa rezumatului - www.referatele.com

02.12.2011

Colecția Ideal a editurii Biovoda

În această colecție sunt incluși autorii români.

Antologie : 101 poeme / col. red.: Mihai Cimpoi, N. Dabija, R. Cîrneci. – Chișinău : Ed. „Biodova”, 2011. – 108 p.
Costenco, Nicoale. 101 poeme / N. Costenco; col. red.: Mihai Cimpoi, N. Dabija, R. Cîrneci. – Chișinău : Biovoda, 2011. – 100 p.
Dabija, Nicolae. 101 poeme / N. Dabija; col. red.: Mihai Cimpoi, N. Dabija, R. Cîrneci. – Chișinău : Biovoda, 2011. – 95 p.
Furdui, Galina. 101 poeme / G. Furdui; col. red.: Mihai Cimpoi, N. Dabija, R. Cîrneci. – Chișinău : Biovoda, 2011. – 97 p.
Josu, Nina. 101 poeme / N. Josu; col. red.: Mihai Cimpoi, N. Dabija, R. Cîrneci. – Chișinău : Biovoda, 2011. – 110 p.
Loteanu, Emil. 101 poeme / E. Loteanu; col. red.: Mihai Cimpoi, N. Dabija, R. Cîrneci. – Chișinău : Biovoda, 2011. – 108 p.
Mătcaș, Nicolae. 101 poeme / N. Mătcaș; col. red.: Mihai Cimpoi, N. Dabija, R. Cîrneci. – Chișinău : Biovoda, 2011. – 99 p.
Epigramiști români: antologie / col. red.: Mihai Cimpoi, N. Dabija, R. Cîrneci. – Chișinău : Biovoda, 2011. – 124 p.
Proca, Ion. 101 poeme / I. Proca; col. red.: Mihai Cimpoi, N. Dabija, R. Cîrneci. – Chișinău : Biovoda, 2011. – 110 p.
Tulnic, Vitalie. 101 poeme / V. Tulnic; col. red.: Mihai Cimpoi, N. Dabija, R. Cîrneci. – Chișinău : Biovoda, 2011. – 102 p.
Vatamanu, Ion. 101 poeme / I. Vatamanu; col. red.: Mihai Cimpoi, N. Dabija, R. Cîrneci. – Chișinău : Biovoda, 2011. – 108 p.

Vieru, Grigore. 101 poeme / Gr. Vieru; col. red.: Mihai Cimpoi, N. Dabija, R. Cîrneci. – Chișinău : Biovoda, 2011. – 110 p.
Vieru, Ion. 101 poeme / I. Vieru; col. red.: Mihai Cimpoi, N. Dabija, R. Cîrneci. – Chișinău : Biovoda, 2011. – 103 p.
Vodă, Gheorghe. 101 poeme / Gh. Vodă; col. red.: Mihai Cimpoi, N. Dabija, R. Cîrneci. – Chișinău : Biovoda, 2011. – 100 p.

Noutăți editoriale la BM „B.P. Hasdeu”


Anca, George. Mantra Eminescu. – Tîrgoviște : Bibliotheca, 2011. – 139 p.
Antologie de Texte Literare pentru clasele I-II. – Pitești : Nomina, 2007. – 173 p.
Baștovoi, Savatie. A iubi înseamnă a ierta. – A iubi înseamna a ierta. – București : Cathisma, 2010. – 149 p.
Baștovoi, Savatie. Audiență la un demon mut. – București : Cathisma, 2009. – 259 p.
Baștovoi, Savatie. Între Freud și Hristos. – București : Cathisma, 2008. – 158 p.
Baștovoi, Savatie. Nebunul. – București : Cathisma, 2009. – 125 p.
Baștovoi, Savatie. Pietrele vorbesc. – București : Cathisma, 2010. – 165 p.
Bianu, Corin. Poftim cultură (pe bandă rulantă)!. – Tîrgoviște : Bibliotheca, 2009. – 110 p.
Chișinăul în literatură : antologie / Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. – Chișinău : Grafema Libris, 2011. – 575 p.
Găvriliuț, Ioan Teodor. Poezii și îndemnuri creștine. – Zalău : Silvana, 2007. – 114 p.
Gheorghiu, C. Virgil. Ora 25. – București : Gramar, 2004. – 280 p.
Iorga, Nicolae. Oameni care au fost: prima ediție critică integrală. – S. a.: s.l., 2009. – 750 p.
Liiceanu, Gabriel. Declarație de iubire. - București : Humanitas, 2011. - 244 p.
Manea, Norman. Plicul negru : roman. – Iași : Polirom, 2010. – 403 p.
Miloș, Ion. O altă lume am visat: antologie. – Chișinău : Litera, 2000. – 359 p.
Mocanu, Augustin. Floare de rai. – Zalău : Silvana, 2004. – 265 p.
Paraschivescu, Radu. Ghidul nesimțitului: cartea care te face să te simți. – București : Humanitas, 2011. – 189 p.

Păunescu, Valentin. Privind înapoi cu luciditate. – Craiova : s. a., 2010. – 827 p.
Pîrvulescu, Ioana. Întoarcerea în Bucureștiul interbelic. – București : Humanitas, 2009. – 347 p.
Romanțe și cîntece de petrecere: versuri. – Chișinău : Litera, 1997. – 156 p.
Săuca, Daniel. Voi chiar vorbiți și în numele meu? – Zalău : Caiete Silvane, 2009. – 134 p.
Silvestri, Artur. – Apocalypsis cum figuris : șapte nuvele fantastice cu prolog și epilog. – București : Carpathia, 2009. – 202 p.
Stan, Mihai. Exodul. Clonue 2. – Tîrgoviște : Bibliotheca, 2011. – 189 p.
Stănescu, Nichita. Leoaică tînără, iubirea. – Ploiești : Libertas, 2004. – 69 p.
Stoicescu, Adina. Între lacrimi și zîmbet : versuri. – Cluj-Napoca : Etnograph, 2003. – 70 p.
Strîmbeanu, Nicolae. Turnul de apă. – București : Humanitas, 2008. – 178 p.
Țopa, Efimia. Grădini patriarhale. – Chișinău : Prut internațional, 2009. – 83 p.

Critica literaturii române, listă de recomandare.


Busuioc, Nicolae. Basarabia de suflet. – Chișinău : Știința, 2010. – 189 p.
Cimpoi, M. Critice : în vol. – Craiova : Fundația Scrisul Românesc.
Vol. 7. – 2008. – 196 p.
Colesnic, Iurie. – Timp și istorie: autori de la „Viața Basarabiei”. – Chișinău : Grafema Libris, Ulysse, 2011. – 440 p.
Dicționarul scriitorilor români din Basarabia : 1812-2010. – Chișinău : Prut Internațional, 2010. – 599 p.
Palladi, Tudor. Între aspirație și inspirație: modele și forme moderne. – Chișinău : Magna Princeps, 2011. – 96 p.
Ungheanu, Mihai. Holocaustul culturii române : 1944 – 1989. – S. l.: Editura D.B.H., 1999. – 469 p.

28.11.2011

Literatura română: recomandări și sugestii

Vă recomandăm spre lectură autorii literaturii române. Cărțile le puteți consulta la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chișinău.

Afanas, Tatiana. Am uitat să uit de tine. – Chișinău : Ancestrala, 2011. – 87 p.
Ajder, Tudor. Hour of love. – Chișinău : Studio H2Ro, 2010. – 111 p.
Banu, George. Trilogia înoptării. – București : Cartea Românească, 2010. – 170 p.
Baștovoi, Ștefan. Iepurii nu mor. – Iași : Polirom, 2007. – 255 p.
Bicec, Lilia. Testamentul necitit. – Chișinău : Cartier, 2009 – 320 p.
Buzura, Augustin. Fețele tăcerii. – București : Jurnalul Național, 2011.
Vol. 1. – 350 p.
Vol. 2. – 332 p.
Caragiale, Mateiu. Sub pecetea tainei. – București : Simplu, 2008. – 148 p.
Cărtărescu, Mircea. Travestit. – București : Humanitas, 2010. – 142 p.

Costenco, Nicolae. 101 poeme. – București : Biodova, 2010. – 95 p.
Dumbrăveanu, Victor. Primăvara fără noi: nuvele. – Chișinău : Bons Offices, 2010. – 268 p.
Eliade, Mircea. Domnișoara Christina. Șarpele. – București : Jurnalul Național, 2011. – 317 p.
Ghițulete, Dragoș. Gluma rusească : roman. – București : Cartea românească, 2010. – 208 p.
Ilea, Letiția. Blues pentru cei verzi. – București : Cartea românească, 2010. – 85 p.
Ionesco, Eugène. Căutarea intermitentă. – București : Humanitas, 2004. – 183 p.
Liiceanu, Aurora. La Taifas. – Iași : Polirom, 2011. –285 p.
Mahdi, Salah. Sala de așteptare. – Iași : Princeps Edit, 2007. – 125 p.
Manea, Norman. Fericirea obligatorie. Iași : Polirom, 2011. – 205 p.
Meniuc, George. Delfinul. – Chișinău : Cartea moldovei, 2008. – 198 p.
Mihail, Paul. Jurnal (1940-1944) și corespondența. – București : Paideia.
Vol. 1. – Jurnal. – 1998. – 378 p.
Mariano, Adrian. Viața unui om singur. – Iași : Polirom, 2010. – 528 p.
Matei, Valeriu. Elegiile fiului risipitor : operap oetică. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 589 p.
Matei, Valeriu. Somn de lup. – Iași : Feed Back, 2010. – 120 p.
Micle, Veronica. Raze de lună. – Iași : Princeps Edit, 2011. – 156 p.
Odobescu, Alexandru. Opere alese. – București : Exigent, 2008. – 287 p.
101 epigramiști străini : antologie. – București : Biodova, 2010. – 122 p.
Oțoiu, Adrian. Coaja lucrurilor sau Dansînd cu Jupuita. – Iași : Polirom, 2010. – 525 p.
Paraschivu, Radu. Cîntece țigănești și alte poeme. – București : Jurnalul național, 2011. – 340 p.
Paraschivu, Radu. Cu inima smulsă din piept. – București : Humanitas, 2010. – 202 p.
Pendefunda, Elleny. Îngerul meu. – Iași : Princeps Edit, 2011. – 166 p.
Romanescu, Ioanid. Halabuș. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 240 p.
Rusu, Mihai, Prafuri mentale. – Chișinău : Prafuri mentale. – Chișinău : Pontos, 2011. – 195 p.

Șiman, Augustina. Încercări de a trăi sau Prin prisma ochilor albaștri. – Chișinău : Editura Ancestrală, 2011. – 105 p.
Stolojan, Sanda & Vlad. Să nu plecăm toți odată. – 178 p.
Suceavă, Bogdan. Noaptea cînd cineva a murit pentru tine. – Iași : Polirom, 2010. – 300 p.
Țepeneac, Dumitru. Camionul bulgar. – Iași : Polirom, 2010. – 220 p.
Topîrceanu, George. Poeme alese. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 145 p.
Topîrceanu, George. Opera poetică. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 500 p.
Ursachi, Mihai. Din reveriile domnului R. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 186 p.
Ursachi, Mihai. Arca : opera poetică. – Iași : Princeps Edit, 2006. – 584 p.
Vianu, Ion. Amor intellectualis: romanul unei educații. – Iași : Polirom, 2010. – 406 p.
Zografi, Vlad. America și acustica. – București : Humanitas, 2007. – 295 p.

Critica literaturii române la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

În continuare vă prezentăm o listă de cărți din domeniul Critica și istoria literaturii române. Cărțile le puteți consulta în sala de lectură a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu„.

Bădărău, George. Suprarealismul românesc în context european. – Iași : Feed Back, 2008. – 195 p.
Steinhardt, N. Geo Bogza: un poet al Efectelor, Exaltării, Grandiosului, Solemnității, Exuberanței și Patetismului. – Iași : Mănăstirea Rohia, 2011. – 240 p.
Braga, Corin. Psihobiografii. – Iași : Polirom, 2011. – 318 p.
Boutiére, Jean. Viața și opera lui Ion Creangă. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 356 p.
Cristea, Valeriu. Despre Creangă. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 123 p.
Cimpoi, Mihai. Grigore Vieru: poetul arhietipurilor. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 224 p.
Codreanu, Theodor. Duminica mare a lui Grigore Vieru. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 351 p.
Crișan, Radu Mihai. Mihai Eminescu : gîndirea economică. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 400 p.
Eugen Lovinescu în amintirile contemporanilor / antologie de Daniel Corbu. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 255 p.
Furtună, Dumitru. Cuvinte și mărturii despre Ion Creangă. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 147 p.
Gîrneț, Vasile. Interviu la „Contrafort”. – Chișinău : Rotonda, 2010. – 343 p.
Holban, Ioan. Ion Creangă: spațiul memoriei. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 159 p.
Husar, Al. Solilocvii în public. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 129 p.
Ion Creangă : metafora umorului / T. Vianu; Șerban Cioculescu; Pompiliu Constantinescu; Vladimir Streinu; prefață: Mihaai Cimpoi; ediție îngrijită: Daniel Corbu. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 182 p.
Mălăncioiu, Ileana. Exerciții de supraviețuire. – Iași : Polirom, 2010. – 395 p.
Moraru, Anatol. Ion Druță : opera epică și dramatică. – Chișinău : Arc, 2010. – 52 p.
Negrici, Eugen. Literatura română sub comunism: 1948-1964. – București : Cartea românească, 2010. – 330 p.
Șchiopu, Constantin. Arghezi, Barbu, Blaga : poezii comentate. – Chișinău : Arc, 2010. – 63 p.
Mihai Ursachi în amintirile contemporanilor / antologie de Daniel Corbu. – Iași : Princeps Edit, 2007. – 253 p.

25.11.2011

CĂRŢI NOI DE LITERATURA UNIVERSALĂ

Vă prezentăm o listă a cărţilor aparute la Editura Polirom, Iaşi, din domeniul literaturii universale, care le puteţi găsi la Sediul Central al Bibliotecii Municipale ”B.P. Hasdeu”.


Gregory, Philippa. Regina albă / Philippa Gregory; trad. de Anacaona Mîndrilă-Sonetto. – Iaşi: Polirom, 2010. – 431 p.

Appelfeld, Aharon. Pe neaşteptate, dragostea / Aharon Appelfeld, trad. din l.ebraică şi note de Any Shilon. – Iaşi: Polirom, 2010. – 232 p.
Maugham, W. Somerset. Pe muchie de cuţit / W. Somerset Maugham; trad.din l.engl. Ioana Văcărescu. – Iaşi: Polirom, 2010. – 456 p.
Oz, Amos. Să cunoşti o femeie / Amos Oz; trad. din l.engl. de Antoaneta Railean. – Iaşi: Polirom, 2011. – 276 p.
Raccasi, Mauro. Domnia lui Conan / Mauro Raccasi; trad. din l.ital. de Geo Vasile. – Iaşi: Polirom, 2010. – 399 p.
Miller, Henry. Plexus / Henry Miller; trad. din l.engl. de Antoaneta Railean. – Iaşi: Polirom, 2010. – 632 p.
Papini, Giovanni. Un om sfîrşit / Giovanni Papini; trad. din l.ital. de Ştefan Augustin Doinaş. – Iaşi: Polirom, 2009. – 280 p.

Fitzegerald, F. Scott. Dragostea ultimului magnat / F. Scott Fitzegerald; trad. din l.engl. de Ciprian Şiulea. – Iaşi: Polirom, 2010. – 232 p.
Huxley, Aldous. Minunata lume nouă / Aldous Huxley; trad. şi note de Suzana şi Andrei Bantaş. – Iaşi: Polirom, 2011. – 276 p.
Boll, Heinrich. Partida de la ora nouă şi jumătate / Heinrich Boll; trad. din l.germ. şi note de Mihai Isbăşescu. – Iaşi: Polirom, 2008. – 420 p.
Saramago, Jose. Călătoria elefantului / Jose Saramago; trad. din l. portugheză de Mioara Caragea. – Iaşi: Polirom, 2010. – 216 p.
Bryce Echenique, Alfredo. Amigdalita lui Tarzan / Alfredo Bryce Echenique; trad. dim l.span. şi note de Lavinia Similaru. – Iaşi: Polirom, 2010. – 277 p.

McEwan, Ian. Durabila iubire / Ian McEwan, trad. din l. engl. de Cornelia Bucur. – Iaşi: Polirom, 2011. – 327 p.
Murakami, Haruki. În noapte / Haruki Murakami; trad. din l. japoneză şi note de Iuliana Oprina. – Iaşi: Polirom, 2007. – 224 p.
Eco, Umberto. Cimitirul din Praga / Umberto Eco; trad. din l. ital. de Ştefania Mincu. – Iaşi: Polirom, 2010. – 456 p.
Bodor, Adam. Vizita arhiepiscopului / Adam Bodor; trad. din l.maghiară de Mariana Tabacu. – Iaşi: Polirom, 2010. –184 p.Vă mai recomandăm şi alte cărţi, tipărite la Editura Humanitas, Bucureşti

Barbellion, W.N.P. Jurnalul unui om dezamăgit / W.N.P. Barbellion; trad din engl. şi note de Anca Bărbulescu. – Bucureşti: Humanitas, 2008. – 360 p.
Koestler, Arthur. Întuneric la amiază / Arthur Koestler; trad. din engl. de Sanda Aronescu. – Bucureşti: Humanitas, 2008. – 252 p.

Lagerkvist, Par. Baraba / Lagerkvist, Par; trad. din suedeză de Liliana Donose Samuelsson. – Bucureşti: Humanitas, 2008. – 144 p.
Dickens, Charles. Viaţa Domnului nostru / Charles Dickens; trad. din engl. de Luana Stoica. – Bucureşti: Humanitas, 2007. – 100 p.Bulgaru Natalia

18.11.2011

Cunoaşterea sinelui şi a celorlalţi

Vă prezentăm cărţile, intrate recent, din domeniul psihologiei. Unele cărţi sunt dedicate în totalitate educării copiilor. Aici puteţi găsi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări ale părinţilor şi sfaturi practice care vă ajută să găsiţi soluţiile optime în problemele dificile legate de educaţia copiilor şi adolescenţilor. Iar celelalte sunt dedicate cunoaşterii de sine şi a celor din jur şi dezvoltării personalităţii.Renaud, Helene. 8 metode eficiente pentru educarea copiilor / Helene Renaud, Gagne Jean-Pierre; trad. de Aurora Irimia. – Iaşi: Polirom, 2011. – 232 p.

O metodă inovatoare de educare a copiilor şi adolescenţilor, bazată pe încurajare şi învăţarea rolului lor în familie şi în comunitatea civilă sau şcolară. Pornind de la nevoia copiilor – nevoile copiilor - de securitate de recompensă, de acceptare -, autorii au elaborat tehnici educative dinamice, care să le dezvolte stima de sine şi sentimentul responsabilităţii. Numeroase informaţii sistematizate, studii de caz şi sfaturi practice sînt utile atît părinţilor, cît şi consilierilor şi psihologilor care lucrează cu copii şi adolescenţi.Wilson, Jim. Terapia centrată pe copil: Ghid practic / Jim Wilson; trad. de Claudia Koblicica. – Iaşi: Polirom, 2011. – 231 p.

Adept al abordării problemelor psihologice specifice într-un cadru mai larg, Jim Wilson prezintă o amplă paletă de tehnici aplicabile în cazul copiilor de diferite vîrste. Tehnicile sunt ilustrate cu numeroase exemple şi studii de caz ce pun în evidenţă componentele-cheie ale oricărei terapii eficiente: o relaţie copil-terapeut bazată pe încredere, o bună comunicare, jocul ca metoda terapeutică, evitarea unei posibile dependenţe afective a copilului de psihologul său. Informaţiile prezentate într-o manieră accesibilă sunt utile pentru studenţii de la facultăţile de psihologie care doresc să se specializeze în domeniu, precum şi pentru psihoterapeuţi, psihologi sau psihopedagogi.Vallieres, Suzanne. Trucuri psihologice pentru părinţi: Cum să ne educăm copilul(3–6 ani) / Suzanne Vallieres; trad. de Aurora Irimia. – Iaşi: Polirom, 2010. – 255 p.

Cum să-i determinăm pe copiii noştri să meargă la culcare? Cum îi convingem să mănănce anumite alimente? Certurile între fraţi sunt un lucru normal? Cum să reacţionăm cînd copilul minte? Ce consecinţe poate avea asupra personalităţii sale faptul că îi alintăm? Cele mai frecvente întrebări ale părinţilor îşi găsesc răspunsul în acest volum în care sunt descrise toate etapele de dezvoltare a copilului între 3 şi 6 ani şi problemele lor specifice. Sfaturile practice vă ajută să-i asiguraţi copilului dumneavoastră un mediu familial armonios, să-i formaţi personalitatea şi să-l pregătiţi pentru noile etape din viaţa lui: grădiniţa şi şcoala.Dumesnil, Francois. Tot ce tebuie să ştie părinţii: 90 de întrebări şi răspunsuri / Francois Dumesnil; trad. de Iulian Moga şi Ioana Aneci. – Iaşi: Polirom, 2010. – 247 p.

În fiecare zi, părinţii se confruntă cu întrebări la care nu pot răspunde bazîndu-se doar pe instinct sau pe experienţă proprie. Poate un copil să aibă secrete? E bine să-i „bîrfim” prietenii? Cum să-l încurajăm să obţină performanţe şcolare? Cum să-l criticăm fără să-i distrugem încrederea în sine? Cum putem contracara efectul negativ pe care unele emisiuni TV îl au asupra celor mici? Cartea oferă răspunsuri la cele mai frecvente întrebări ale părinţilor şi sfaturi practice care vă ajută să găsiţi soluţiile optime în problemele dificile legate de educaţia copiilor şi adolescenţilor.Rygaard, Niels P. Tulburările severe de ataşament în copilărie: ghid de terapie practică / Niels P. Rygaard; trad. de Florina Angheluţă şi Irina Stanciu. – Iaşi: Polirom, 2011. – 287 p.

Tulburările severe de ataşament apărute la vîrste mici pot afecta grav evoluţia psihologică a copilului şi, implicit, relaţiile acestuia cu cei din jur. Cu o experienţă de peste 25 ani în tratarea copiilor şi adolescenţilor cu astfel de probleme. Niels P. Rygaard prezintă tulburările care pot apărea în fiecare etapă de dezvoltare şi metodele de tratament specifice. Prin îmbinarea secţiunilor teoretice, conţinînd descrierea tulburărilor de ataşament şi a cauzelor acestora, cu cele practice, axate pe terapie şi organizarea mediului tearapeutic, volumul constituie o sursă de informaţii fundamentale atît pentru psihologi, psihoterapeuţi, pedopsihiatri şi asistenţi sociali, cît şi pentru părinţi şi educatori.Simister, C. J. Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei şi creativităţii copiilor / C. J. Simister; trad. de Cezar Petrilă şi Ioana Panţir. – Iaşi: Polirom, 2011. – 271 p.

Şcoala joacă un rol educativ important, dar există lucruri esenţiale pentru viitorul copiilor care nu figurează în programa de învăţămînt. Curiozitatea, gîndirea flexibilă, perseverenţa, determinarea şi disponibilitatea de a-ţi asuma riscuri sînt obligatorii dacă vrei să ai succes. Cartea cuprinde activităţi şi jocuri pentru copii de toate vîrstele, care pot fi adaptate celor mai diverse situaţii: în aer liber sau la biroul de lucru, în excursie, în maşină sau chiar la muzeu. Cu ajutorul lor, părinţii îi pot ajuta pe copii să-şi dezvolte spiritul de iniţiativă şi creativitatea, să înveţe din greşeli pentru a progresa pentru a progresa şi să-şi îmbunătăţească abilităţile de comunicare.
Harwood, Robin. Psihologia copilului / Robin Harwood, Miller Scott A., Vasta Ross; trad. de Ioana Manole, Ioana Avădanei şi Ioan Aneci. – Iaşi: Polirom, 2010. – 944 p.

Volumul prezintă, într-o abordare integrativă, cele mai importante teorii, precum şi principalele controverse ale domeniului, printre care rolul acţiunii în cadrul percepţiei, psihoteratologia, modelul sociocultural al inteligenţei conceput de Vîgotski sau rolul temperamentului în evaluarea ataşamentului. Pe baza celor mai recente date şi cercetări, sunt analizate fundamentele biologice, cognitive, sociale şi emoţionale ale dezvoltării copilului, cu accent pe rolul esenţial al familiei şi şcolii în societatea actuală aflată în continuă schimbare. Sintezele şi exemplele din cadrul capitolelor şi glosarul de la finalul volumului sunt utile atît pentru studenţii de la facultăţile de psihologie, cît şi pentru specialişti în domeniu.Neculau, Adrian. 29 de teste pentru a te cunoaşte: inteligenţa, sănătatea, creativitatea, familia, cariera, relaţiile cu ceilalţi / Adrian Neculau. – Iaşi: Polirom, 2010. –176 p.

Care este forma dumneavoastră de inteligenţă? Sînteţi o persoană creativă? V–aţi ales bine profesia? Sînteţi tolerant cu ceilalţi? Vă place viaţa de familie? Sînteţi un introvertit sau un extravertit? Sînteţi un om de acţiune sau un visător? Cît de emotiv sînteţi? Cît de practic sînteţi? Cît de impulsiv sînteţi? Sînteţi un lider? Sînteţi o persoană sociabilă sau solitară? Cum interpretaţi atitudinea celorlalţi şi cum reacţionaţi? Cum vă percep cei din jurul dumneavoastră, cunoscuţi şi necunoscuţi? Vă puteţi autoevalua corect? Testele şi chestionarele din carte vă oferă informaţii practice care vă ajută să vă cunoaşteţi mai bine, să vă exploataţi la maximumcalităţile şi să renunţaţi la ecele aspecte ale personalităţii dumneavoastră pe care ceilalţi le consideră negative.Neculau, Adrian. 26 de teste pentru cunoaşterea celuilalt: Evaluarea comportamentului celorlalţi, relaţiile cu colegii de serviciu, relaţiile cu prietenii, compatibilitatea cu partenerul de viaţă / Adrian Neculau. – Iaşi: Polirom, 2010. – 176 p.

Testele şi chestionarele din acest volum vă ajută să-i cunoaşte-ţi pe cei din jur şi să vă îmbunătăţiţi relaţiile cu colegii de serviciu, prietenii şi partenerul de viaţă. Aici veţi găsi teste despre acceptarea celorlalţi; moralitate şi ipocrizie în relaţiile interpersonale; cît de bine îi cunoaşteţi pe cei cu care veniţi zilnic în contact?; cum tebuie să reacţionaţi cînd ceilalţi vă atacă?; manipulat sau manipulator; ostilitatea; cît de influenţabil sînteţi?; adaptabilitatea; aveţi o psihologie de învingător?; aveţi încredere în forţele proprii?Caudal, Marc şi Yann. Teste şi exerciţii pentru dezvoltarea inteligenţei / Marc şi Yann Caudal; trad. şi adaptare de Cristina Livia Vasilescu. – Iaşi: Polirom, 2011. – 231 p.

Inteligenţa presupune o bună intuiţie, dar şi spirit de observaţie, gîndire logică, simţul asocierii. Volumul vă propune să vă amuzaţi cu rezolvarea a peste 100 de exerciţii de matematică, logică sau descriptare a unor texte codate, cu ajutorul cărora vă puteţi dezvolta o serie de aptitudini utile în viaţa de zi cu zi. Soluţiile exerciţiilor, aflate la finalul fiecărui capitol, vă permit să verificaţi corectitudinea răspunsurilor dumneavoastră.McKenna, Paul. Câştigă acum încredere în tine / Paul McKenna ; trad. Alex Popovici. – Bucureşti: Litera Internaţional, 2011. – 169 p.

Dacă aş fi avut mai multă încredere în sine... Sunt cuvinte pe care le auzim foarte des şi care întotdeauna prefaţează istoria unui eşec, unul ce nu a fost provocat de circumstanţe exterioare, ci de slaba calibrare a propriilor resurse. În fond, este ceea ce face diferenţa dintre învingători şi învinşi.
Paul McKenna propune un program simplu şi eficient, bazat pe tehnicile hipnoterapiei şi pe cele ale programării neurolingvistice, care te va ajuta să-ţi recîştigi încrederea în forţele proprii şi să depăşeşti obstacole ce altădată ţi se păreau insurmontabile. Tot ce trebuie să faci este să pui în practică exerciţiile recomandate de autor, iar acestea îţi vor reprograma mintea pentru a beneficia de tot potenţialul de care dispui. Fie că ai nevoie să abordezi fără emoţie pe cineva de care te simţi atras, să ţii o prezentare ori să fii sigur pe tine la o întîlnire de afaceri, vei găsi aici răspunsurile de care ai nevoie şi te vei putea bucura de viaţa pe care meriţi cu adevărat.


Bulgaru Natalia

Hourani, Albert. Istoria popoarelor arabe / A. Hourani; trad.: Irina Vainovski-Mihai. – Iași : Polirom, 2010. – 567 p.


Subiectul acestei cărți este istoria arabe. Cartea se adresează studenților care au început să studieze acest subiect, dar și toți cei interesați de acest subiect. Informațiile sunt împărțite în patru părți: crearea unei lumi (secolele al VII-lea al X-lea), Societățile arabo-musulmane (sec. XI-XV), perioada otomană (sec. XIV-XVIII), epoca imperiilor europene (1800-1939), epoca statelor-națiuni (începînd cu 1939).
Cartea o puteți găsi la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Sediul Central).

Capcelea, Valeriu. Etica și conduita umană / V. Capcelea. – Chișinău : Arc, 2010. – 325 p.


Etica și morala sunt două lucruri de conduită, o necesitate pentru o mai bună societate. Este un manual în care sunt tratate subiecte de etică: obiectul eticii; dimensiunea morală a personalității și a societății, funcțiile etice, noțiunea de „deontologie profesională” și tipurile ei.
Cartea o puteți găsi la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Sediul Central).

Donald, Graeme. Minciuni, erori și neînțelegeri în istorie / G. Donald; trad.: I. Avădanei, C. Petrilă. – Iași : Polirom, 2010. – 310 p.


Multe date istorice sunt incerte. În această carte, autorul vine cu informații exacte despre diverse informații vis-a-vis de personalitățile sau evenimentele care au avut loc de-a lungul timpului. Astfel, votm afla informații despre moartea lui Cezar, Nero chiar a dat foc Romei sau totul a fost un accident?, Jocurile Olimpice așa cum au fost în realitate, adevărul despre Antoniu și Cleopatra, realitatea despre arenele romane, inchiziția spaniolă etc.
Cartea o puteți găsi la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Sediul Central).

Haughton, Brian. Misterele istoriei / B. Haughton; trad.: C. Covaci, C. Pădurariu. – Iași : Polirom, 2010. – 293 p.


Trecutul istoric a fascinat dintotdeauna prin evenimentele care au avut loc. Știința modernă permite acces la secretele trecutului. Informațiile oferite în această lucrare sunt împărțite în 3 părți: Locuri misterioase și anume: Lyonesse (Marea Britanie); Rennes-le-Château (Franța); cea mai veche piramidă din lume : Piramida în trepte de la Saqqara (Egipt) etc.; Artefacte: Piatra destinului (Irlanda/Scoția), Calendarul de la Coligny și druizii (Franța); Coloana de fier din Delhi (India); Comoara din Oak Island (Canada) etc.; Oameni enigmatici: Vrăjitorul Merlin (Marea Britanie); Nero și incendieerea Romei (Italia), Fosila Ida (Germania), Cleopatra : ultimul faraon al Egiptului (Egipt), cine erau fenicienii? (Liban) etc.
Cartea o puteți găsi la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Sediul Central).

Mihail Lomonosov, un univers al cunoaşterii

Anul acesta M. Lomonosov împlineşte 300 de ani de la naştere. A fost un savant şi pictor rus.
Астафуров В.И. М. В. Ломоносов : Кн. для учащихся. – Москва : Просвещение, 1985. – 143 с., ил. – (Люди науки).

В книге рассказывается о жизнинном пути великого русского ученого-энциклопедиста М.В.Ломоносова, прослеживаются основные научные направления , у истоков которых стоял М.В.Ломоносов. Наибольшее внимание уделено его работам по химии.

Михайло Ломоносов : Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков. Стихи и проза о нем . Москва : «Современник», 1989. – 497 с.
В книгу включены отрывки из его научных трудов, письма, статьи, стихи. М.И.Ломоносов оживает перед нами в слове Пушкина, Грибоедова, Гоголя, а так же наших современников – Шергина, Пикуля, Осокина, в исследованиях зарубежных ученых – француженки Люси Ланжевен, японца Ёсио Имаи и других.

Ишлинский А.Ю., Павлова Г.Е. М.В. Ломоносов - великий русский ученый. Москва : Педагогика, 1986. – 128 с., ил. – (Б-чка Детской энциклопедии «Ученые – школьнику»).

В книге рассказывается о выдающемся русском ученом-энциклопедисте Михаиле Васильевиче Ломоносове. Знакомство с многогранной деятельностью основоположеника отечественной науки будет способствовать расширению кругозора школьников, их патриатическому воспитанию.

Уткина Н.Ф.Михаил Васильевич Ломоносов : к 275-летию со дня рождения. Москва : Мысль, 1986. – 224 с. – (Мыслители прошлого).
Книга посвящена жизни и творчеству М.В. Ломоносова (1711-1765), выдающегося руского ученого, естествоиспытателя основоположеника физиеской химии , философа, историка, поэта. Основное внимание автор уделяет философским взглядам ученого, его материалистической «корпускулярной философии».

Некрасова Е.А. Ломоносов-художник. Москва «Искусство», 1988. – 144 с.

В книге раскрываеся еще один талант Ломоносова как художника. Широко представленны его мозаичные работы, работы со смальтой. Ломоносов являл собой единственный в своем роде пример глубины научного и художественного творчества.

Макеева В.Н. История создания «Российской грамматики» М.В.Ломоносова. Москва. Ленинград : Изд. Академии наук СССР, 1961. – 175 с.
Книга представляет собой впервые осуществленное исследование истории создания «Российской грамматики» М.В. Ломоносова. В монографии раскрывается процесс работы Ломоносова над его сочинением. Автор показывает, что в основу теоретических выводов первой научной грамматики русского языка Ломоносов положил материал, почерпнутый из литературных ичточников и из живой народной речи.


Щеблыкин И.П. Михаил Ломоносов. (Очерк жизни и поэтического творчества). Москва, «Просвещение»б 1969. – 104 с.
В работе воссоздается облик великого ученого-патриота, выдающегося поэта, положившего начало новой русской литературе. Автор определяет место Ломоносова-поэта в ряду других художников слова ХVШ столетия , показывает значение новаторской деятельности Ломоносова для дальнейщих судеб русской литературы. Наглядно выявлено своеобразие поэтического стиля Ломоносова характер его мастерства.
Книга поможет учителю в преподавании литературы по новым программам.

Лебедев Е.Н. Огонь – его родитель. Москва, «Современник», 1976. – 216 с. (Б-ка «Любителям Российской словесности»).

Жизнь и творчество Ломоносова рассмотрены на фоне интереснейшей историчсекой эпохи, в тесном соответствии с творчеством других видных представителей русской литературы ХVШ века – Тредиаковского, Сумарокова и др., в сопоставлении с заподноевропейской традицией. Книга Е.Лебедева совмещает яркий рассказ о жизни Михайлы Ломоносова и глубокий анализ его поэтического наследия.

16.11.2011

Domeniul Ştiintelor sociale la bibliotecă

În luna noiembrie a anului 2011 la Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" Au fost achiziţionare un set de cărţi din domeniul Ştiinţelor sociale: politologie, economie, marcheting, antreprenopriat etc. ÎN acest sens vă oferim o listă de recomandare în acest sens prezentîndu-vă cărţile din acest domeniu:


Economie socială şi antreprenoriat: o analiză a sectorului nonprofit / Mihaela Vlăsceanu. – Iaşi : Polirom, 2010. - 214 p.
Chang, Ha-Joon. 23 de lucruri care nu ţi se spun despre capitalism / Ha-Joon Chang; trad.: Doris Mironescu. – Iaşi : Polirom, 2011. - 288 p.
Boza, Mihaela. Atitudinile sociale şi schimbarea lor / Mihaela Boza; pref. De Adrian Neculau. – Iaşi : Polirom, 2010. - 215 p.
Gavreliuc, Alin. Psihologie interculturală: repere teoretice şi diagnoze româneşti / Alin Gavreliuc. – Iaşi: Polirom. 2011. - 367 p.
Introducere în sociologia corpului : teme, perspective şi experienţe întrupate / coord.: Laura Grunberg. – Iaşi : Polirom, 2010. – 311 p.
Kideckel, David A. România postsocialistă: munca, trupul şi cultura clasei muncitoare / David A. Kideckel; trad.: Şerban Văetişi. – Iaşi : Polirom, 2010. – 272 p.
Muntean, Ana. Violenţă, traumă, rezilenţă / Ana Muntean, Anca Munteanu. – Iaşi : Polirom, 2011. – 343 p.
Politica pronatalistă a regimului Ceauşescu / coord.: Corina Doboș. – Iaşi: Polirom.
Vol. 1: – 2010. – 375 p.
Preda, Alex. Introducere în sociologia pieţilor : informaţie, cunoaştere şi viaţă economică / Alex Preda; trad.: Miruna Andriescu. – Iaşi : Polirom, 2010. – 279 p.
Sociologie / coord.: Lazăr Vlăsceanu. – Iaşi : Polirom, 2011. – 935 p.
Cioran şi Securitatea / ed. îngriijită şi pref. De Stelian Tănase – Iaşi : Polirom, 2010. – 360 p.
Asistenţa socială a grupurilor de risc / coord.: Doru Buzducea; pref. De Malcolm Payne – Iaşi: Polirom, 2010. – 896 p.
Prădătorii de la Kremlin (1917-2009) / Helene Blanc, Renata Lesnik; trad. din lb. fr.: Ioan T. Biţa. – Chișinău: Cartier, 2011. – 448p. – (Colecţia “Cartier istoric”).
Dungaciu, Dan. Basarabia e România? – dileme identitare şi (geo)politice în Republica Moldova / Dan Dungaciu. – Chișinău : Cartier, 2011. – 464 p.
Goldberg, Jonah. Fascismul liberal : istoria secretă a stângii americane de la Mussolini la politica semnificaţiei / Jonah Goldberg; trad.: Cristina Olariu ; pref.: Dragoş Paul Aligică. – Iaşi : Polirom, 2010. – 504 p.
Mongrenier, Jean–Sylvestre. Rusia ameninţă oare Occidentul? / Jean–Sylvestre Mongrenier; – Chișinău: Cartier, 2010. – 216 p.
Moraru, Anton. Integrarea europeană: retrospectivă istorică / Anton Moraru; red. şt.: Anatol Petrencu. – Chișinău: Labirint, 2007. – 52 p.
Pavel, Dan. Democraţia bine temperată / Dan Pavel. – Iaşi: Polirom, 2010. – 200 p.
Preda, Cristian. Introducere în ştiinţa politică / Cristian Preda. – Iaşi : Polirom, 2010. – 288 p.

Ştiinţa politică: o întroducere / Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A: trad. de Teodora Moldovanu. – Iaşi : Polirom, 2011. – 415 p.
Andreescu, Gabriel. Ultimul deceniu comunist: scrisori către Radio Europa Liberă / Gabriel Andreescu, Mihnea Berindei (eds.). – Iaşi : Polirom, 2010. Vol. 1: – 431 p.
Ungureanu, Radu-Sebastian. Securitate, suveranitate şi institutul internaţionale: crizele din Europa de Sud-Est în anii 90 / Radu-Sebastian Ungureanu; pref.: Andrei Miroiu. – Iaşi : Polirom, 2010. – 240 p.
Tismăneanu, Vladimir; Vasile, Cristian. Perfectul acrobat.
Leonte Răutu, măştile răului / Vladimir Tismăneanu, Cristian Vasile. – Bucureşti: Humanitas, 2008. – 464 p.


Natalia Necoară