04.03.2011

Un răsărit de soare, un dor nestins şi o imensitate de necuprins eşti tu, dulce mamă!


Nu cred că mai există cineva ca tine, nu cred că cineva mi te-a cîntat, tu eşti un înger între îngerii, O Scumpă Mamă! tu eşti al meu veac. Nu cred că e nevoie doar de o sărbătoare ca să venerăm acea fiinţă dragă şi dorită sufletului deoarece mama, femeia, copilele, iubitele sunt cele mai scumpe fiinţe ce ştiu să aline durerea, să ierte, să primească loviturile sorţii, dar să nu plîngă, ci să meargă mai departe cu dîrzenie şi voinţă. Mă închin în faţa ta mamă şi îţi mulţumesc că ai roşit pentru mine, că ai ştiut să mă aperi şi să faci om din mine. O, cît aş da ca să fiu alături de tine mamă, ca să-ţi simt mînele bătătorite de lucru şi arse de vînt, aş vrea să îţi stau în poală ca să-ţi simt inima şi respiraţia ta caldă dar nu e sărbătoare în fiece zi, de aceea îti spun te iubesc scumpă mamă, femeie, copile şi iubite. Ar trebui să treacă secole de-a rîndul ca să poată cineva să îţi facă fiece clipă din viaţa ta sărbătoare, dar nu e posibil deoarece nu ştiu de ce Dumnezeu mi te-a înzestrat cu atîta har şi răbdare ca să faci totul pentru noi, pentru naţiune, pentru persoana iubită şi ca tocmai cînd eşti lipsită de puteri să mai faci ceva şi pentru tine. Nu am nevoie de 8 martie ca să îţi spun cît te iubesc dar dacă e sărbătoare vreau să mă închin în faţa ta, să îţi sărut mîinile, să îti urez de sănătatae, să iţi spun că tu eşti tot ce am mai scump şi mai drag în lumea asta. Te Iubesc, Mamă!

Şi dacă e sărbătoare şi mai cu seamă sărbătoarea noastră, Departamentul Organizarea Colecţiilor vă spune un sincer la mulţi ani, să fiţi mereu tinere şi frumoase, să iubiţi şi să fiţi iubite, să aveţi doar zîmbete pe faţă, să vă fie cursul vieţii lung şi frumos şi fie că în fiece zi să fie sărbătoarea noastră. În această zi suntem mai speciale ca oricînd, mai frumoase chiar decît primăvara, mai pline de şarm şi prospeţime decît vara, mai bogate decît toamna şi chiar mai plăpînde şi mai albe decît plăpîndul fulg de nea şi poate chiar şi mai frumoase decît frumosul ghiocel.

La mulţi ani, scumpă femeie!

Maria Bivol, Departamentul Organizarea Colecţiilor

Johnson, Allan G. Dicţionarul Blackwell de sociologie. – Bucureşti: Humanitas, 2007. – 449 p.

Titlu original: The Blackwell dictionary of sociology: a user's guide to sociological language

Dicţionarul Blackwell de sociologie este un ghid de utilizare a limbajului sociologic. Orientarea cercetărilor lui Allan G. Johnson spre problemele lumii contemporane, ale sistemului capitalist global se observă clar în conţinutul dicţionarului, deopotrivă prin alegerea termenilor din vocabularului sociologic şi a personalităţilor prezente, cît şi prin judecăţile de valoare pe care autorul le face.

Dicţionarul Blackwell de sociologie cuprinde 1200 de intrări dacă nu toate, cel păuţin principalele orientări teoretice din sociologie dacă nu de toate, cel puţin principalele orientări teoretice din sociologice, de la materialism la idealism, multitudinea subdomeniilor sociologiei, de la psihologia socială la sociologia economică ori sociologia populaţiilor, metodologia cercetărilor sociologice empirice, cu accent pe prelucrarea statistică şi interpretarea datelor.

Mommsen, Th. Istoria romană: în vol. – Ed. a 2-a. – Iaşi: Polirom.

Istoria romană a interesat întotdeauna prin evenimentele care au avut loc în acea perioadă. Cartea a ajuns la cea de a 2-a ediţie, ceea ce demonstrează utilitatea ediţiei.
Vol. 1. – 2009. – 644 p.
Primul volum include trei părţi. În prima parte autorul tratează subiecte ce ţin de istoria romană, începuturile Romei, constituţia originară a Romei, etruscii, religia, artă etc. – evenimente ce au avut loc pînă la abolirea regalităţii romane. În cea de a doua carte – De la abolirea regalităţii romane pînă la Unificarea Italiei: modificarea constituţiei, prăbuşirea puterii etrusce, italicii împotriva Romei etc. În cea de a treia carte: De la Unificarea Italiei pînă la supunerea Cartaginei şi a statelor greceşti: Cartagina, războiul dintre Roma şi Cartagina pentru stăpînirea Siciliei; Hannibal, Al treilea război macedonean etc.
Vol. II. – 2009. – 315 p.
În cartea a 4-a a acestui volum – Revoluţia – sunt tratate următoarele subiecte: Ţinuturile supuse pînă în timpul Gracchilor, restaura4rea puterii senatoriale, popoarele nordului, Cinna şi Sulla, constituţia lui Sulla, comunitatea şi economia sa; literatura şi arta etc.