12.10.2010

Raţiu, Iuliu. O istorie a literaturii pentru copii şi adolescenţi. - Ch. : Prut Internaţional, 2006. - 401 p.


În loc de introducere
Este bine de ştiut că dezvoltarea psihică intelectuală a copiilor se realizează îndeobşte datorită acţiunilor educative consecvente, organizate prin intermediul şcolii, al familiei şi, bineînţeles, un fapt cam neglijent, al literaturii.
Literatura pentru copii există încă de la ivirea mitului, îşi născoceşte şi diversifică necontenit formele, încărcătura, instrumentalizarea şi, lăudată sau ignorată de cartografii de specialitate, ea nu se ruşinează să ocupe, ca şi apa mărilor, o întindere mai mare decît continentele beletristicii adulţilor. Influenţa sa educativ-modalatoarie este atît de covîrşitoare, contingenţele de cititori atît de numeroase, - de fapt nu categorii, ci generaţiile înseşi în ansamblu şi succesiunea lor - încît manifestele pentru sau contra nu sunt în lutima instanţă decît risipă şi bizantizm.
(sursa imaginii: www.pronoi.md)

Captarea atenţiei şi actualizarea cunoştinţelor: tehnici de lucru


Captarea atenţiei şi actualizarea cunoştinţelor: tehnici de lucru : Auxiliar pentru prof. de lb şi lit. rom. - Ch. : Arc, 2009. - 80 p.

Argument:
Prezenta lucrare este concepută ca un auxiliar pentru porfesorii de limba şi literatura română. Cartea conţine un şir de tehnici de lucru pentru captarea atenţiei şi actualizarea cunoştinţelor elevilor, tehnici ce vor contribui la dezvoltarea capacităţilor de comunicare ale acestora.
Auxiliarul didactic este structurat pe mai multe compartimente: Gramatică şi comunicare, Răspunsuri la întrebări, Cuvinte şi semnificaţii, cine caută găseşte, Tehnici de creativitate, Scheme şi tabele, Tehnici în baza parabolelor, Alte tehnici de lucru.Tehnicile de lucru propuse au menirea:
- să contribuie la depăşirea barierei de comunicare dintre profesori şi elevi;
- să ofere elevilor posibilitatea de a repeta şi practica cele studiate anterior;
- să pregătească elevii de predarea unei teme noi sau pentru activitatea care va urma;
- să completeze anumite goluri în cunoştinţe etc.

Cartea se află la Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu” într-un exemplar.

(Sursa imaginii: www.edituraarc.md)

Ciobanu, Mircea V. Proza lui Mihail Sadoveanu. - Ch.: Arc: 2009. - 48 p. (col. S.O.S.! Cartea care te salvează)


Argument
Deşi nu mai există autori şi opere "obligatorii" pentru studiere în şcoală, Sadoveanu rămîne, cum s-ar zice, mereu în top. Este solicitat de autori de manuale, de profesori şi de elevi, inclusiv pentru lectura de delectare. Sadoveanu e numit, formula a devenit clişeu, "Ceahlăul literaturii române".
În această lucrare, autorul oferă cîteva sugestii pe marginea textului şi dosar istorico-literar în ceea ce priveşte operele lui Sadoveanu: Domnul Trandafir, Neamul Şoimăreştilor, Hanu Ancuţei, Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă, Baltagul şi Fraţii Jderi.

(Sursa imaginii: www.edituraarc.md)