17.02.2012

Rico-Godoy, Carmen. Cum să nu dai chix ca femeie. - Târgoviște : Pandora-M, 2005. - 200 p.

Este un best-seller: 20 de ediții (peste un milion de exemplare) într-un singur an și aceasta numai în Spania.
Carmen Rico-Godoy e considerată una dintre cele mai cunoscute scriitoare din Spania. A devenit cunoscută grație acestui roman, Cum să nu dai chix ca femeie, care sparge toate tiparele literare și care nu poate fi încadrată într-un șablon stilistic. Poate doar cel al prozei umoristice.
Carmen, prozatoarea romanului, este o ziaristă de succes care începe să-ți dea seama de anumte aspecte ale vieții sale de femeie truditoare sunt foarte diferite de cele ale bărbaților. Și asta pentru că e femeie. Soțul său, Antonio, o iubește, dar îi impune să intre în rolul tradițional al femeii supuse. Nici la serviciu nu este tratată de la egal la egal de colegii săi, care par a-i fi superiori doar pentru că sunt bărbați.
„Trebuie să fii încîntătoare, cochetă, frivolă, simpatică și, dacă își răspunde la avansuri, tandră și seducătoare! În orice caz, niciodată nu trebuie să te lași intimidată de mitocăniile lui, nici să-i azvărli carafa de vin la primul căscat și nici să te lași prinsă la cea mai mică provocare! Trebuie să fii atentă să nu-i înfingi furculița în jugulară, cînd rîgîie! Discretă, distantă și distinsă - acesta e secretul. Și puțin misterioasă!”

Despre educație, mai mult decît necesar

Managementul educaţiei reprezintă teoria şi practica, ştiinţa şi arta proiectării, organizării,coordonării, evaluării, reglării elementelor activităţii educative (nu numai a resurselor), ca activitate dedezvoltare liberă, integrală, armonioasă, a individualităţii umane, în mod permanent, pentru afirmareaautonomă şi creativă a personalităţii sale, conform idealului stabilit la nivelul politicii educaţionale.Managementul educaţional ar reprezenta o metodologie de abordare globală – optimă –strategică a activităţii de educaţie, dar nu şi un model de conducere a unităţii de bază a sistemului de învăţământ, aplicabil la nivelul organizaţiei şcolare complexe. Managementul educaţiei/pedagogic, apare ca disciplină pedagogică interdisciplinară, carestudiază ,,evenimentele ce intervin în decizia organizării unei activităţi pedagogice determinate şi îngestiunea programelor educative”.

Cristea, Gabriela C. Managementul lecţiei/ Gabriela C. Cristea.- Bucureşti: Editura Didactică şu pedagogică, 2003.- 204 p.
Lucrarea sub titlul Managementul lecţiei are o deschidere pedagogică spre toate formele de activitate didactică ce se află la dispoziţia cadrelor didactice din învăţămîntul primar şi secundar, ea include module de studiu şi capitole. Textul lucrări ne vorbeşte despre conducerea managerială a lecţiei fără aexludecelelalte forme de organizarea activităţolor didactice. Managementul lecţiei se referă , în principal la managementul clasei de elevi, ştiinţă a educaţiei dezvoltată , cu precădere, în uttimii ani, introdusă deja în pachetul de discipline opţionale psihopedagogice, produs de Departamentul pentru Pregatirea personalului Didactic.

Cristea, Sorin. Managementul organizaţiei şcolare/ Sorin Cristea.- Bucureşti: Editura Didactică şu pedagogică, 2003.-223 p.
Cartea Mnagementul organizaţiei şolare abordează o problemă de actualitate, cu mijloace specifice teoriei generale a educaţiei. Orientarea sa pedagogică urmăreşte, în acelaş timp, perfecţionarea, continuă a practicii educaţiei, printr-o acţiune socială deschisă, la nivelul sistemuli şi al procesului de învăţămînt. Structura cărţii acoperă trei teme de politică a educaţiei, semnificative din punct de vedere pedagogic şi social, în perspectiva reformei şcolare. Propunînd dezbaterea lor într-o ordine care permite valorificarea experienţei dobîndite în activitatea didactică şi în activitatea de conducere a învăţămîntului.

Ţoca, Ioan. Managementul educaţional/ Ioan Ţoca.- Bucureşti: Editura Didactică şu pedagogică, 2007.- 208 p.

Lucrarea urmareşte sa contribuie la conturarea unei imagini mai clare asupra conceptului de management educaţional în cunoaşterea actuală, din prisma managerului teoretician, practician şi a experienţei de conducere. Prin tematica pe care o conţine poate constitui un material ştiintific, didactic şi practic atât pentru profesori, directori ai instituţiilor educaţionale preuniversitare, inspectori şcolari, cât şi un material bibliografic pentru studierea diferitelor aspecte ale managementului educaţional.