03.06.2011

Un patriarh al culturii române

Un poliglot al neamului românesc un istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar și academician. După cum afirma George Călinescu, Iorga a jucat în cultura românească, în primele decenii ale secolului XX, „rolul lui Voltaire”. Dotat cu o memorie extraordinară, cunoștea istoria universală și în special pe cea română în cele mai mici detalii. Nu este cu putință să-ți alegi un domeniu din istoria românilor fără să constați că Nicolae Iorga a trecut deja pe acolo și a tratat tema în mod fundamental. În timpul regimului comunist opera sa istorică a fost în mod conștient ignorată, istoria României fiind contrafăcută în concordanță cu vederile regimului de către persoane aservite acestuia. Iorga a fost autor al unui număr uriaș de publicații, cel mai mare poligraf al românilor: circa 1.250 de volume și 25.000 de articole. Opera sa istorică cuprinde diverse domenii: monografii de orașe, de domnii, de familii, istoria bisericii, a armatei, comerțului, literaturii, tipăriturilor, a călătorilor în străinătate etc. Ca om politic, a fost co-fondator al Partidului Naționalist-Democrat, în anii 1931-1932 Prim-ministru și Ministru al Educației Naționale. Membru al parlamentului în mai multe legislaturi, Iorga era un reputat orator, temut de adversarii săi politici. El este autorul a 1003 volume, 12755 articole, 4963 recenzii. Activitățile științifice ale lui Iorga reflectă credințele sale de-o viață. Fiind un naționalist moderat și un apărător al tradiționalismului țărănesc, Iorga a devenit interesat în documentarea istoriei domeniilor rurale din vechea Valahie și Moldova. Constatând lipsa de surse privind istoria română din Evul Mediu și încercând să descrie procesul de tranziție de la Dacia romană la un popor vorbind o limbă romanică, Iorga și-a concentrat eforturile în direcția cercetării modului în care au fost păstrate obiceiurilor romane în zonele rurale. Nicolae Iorga a avut un sfârșit tragic, fiind ridicat de la vila sa din Sinaia și asasinat la 27 noiembrie 1940 de către legionari. Dar oricum trecînd în nemurire şi-a lăsat amprenta asupra tuturor şi prin lucrările sale încă mai dăinue şi azi. Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu ” are o colecţe destul de vastă în ceia ce priveşte opera şi creaţia marelui Iorga.

Iorga, Nicolae. Adevărul asupra trecutului şi prezentului Basarabiei . - Ploieşti: Libertas , 2009 . - 37 p.

Iorga, Nicolae. Istoria bisericii românilor şi a vieţii religioase a românilor : [în 2 vol.]. Vol. 1, 2 . - Bucureşti: Gramar , 1995.- 240 p.

Iorga, Nicolae. Istoria literaturii româneşti: introducere sintetică : (după note stenografice ale unui curs) . - Ch.: Litera , 1997 . - 258 p.

Iorga, Nicolae. Istoria Bucureştilor . - Bucureşti: Vremea , 2008 . - 357 p.

Iorga, Nicolae .Discursuri parlamentare : [în 2 vol. Vol. 1, 2] . - Bucureşti: "Bucovina" Î. E. Toroţoiu , 1939-1940

Iorga, Nicolae.O viaţă de om aşa cum a fost : [în 3 vol. Vol. 1-3] . - Ch.: Universitas , 1991

Iorga, Nicolae. Regele Cristina : Dramă în cinci acte . - Bucureşti: S. n. , 1939. - 81 p.

Iorga, Nicolae. Consideraţii noi asupra rostului Secuilor : Conferinţă la radio (1938) . - Bucureşti: S. n. , 1939

Iorga, Nicolae. Basele populare ale oricării mişcări din Balcani : conferinţa ţinută la 3 mart 1939 . - Bucureşti: S. n. , 1939

Iorga, Nicolae. Istoria lui Ştefan cel Mare : (pentru poporul român) . - Ch.: Litera , 1990 . - 175 p.

Iorga, Nicolae.Ce a fost, ce este, ce poate fi Iaşul : conferinţă ţinută în Aula Universităţii din Iaşi la 6 aprilie 1935 de D-l Prof. N. Iorga ; Fundaţia Culturală Mihail Kogălniceanu . - Bucureşti: Tipogr. Române Unite , 1935 . - 22 p.

Iorga, Nicolae."Şcoala nouă" de istorie : O lămurire definitivă . - Bucureşti: S. n. , 1936 . - 18 p.

Iorga, Nicolae. Istoria românilor : [în 10 vol.] . - Bucureşti: S. n. , 1939 . - 498 p.

Iorga, Nicolae.Istoria românilor în chipuri şi icoane ; Doina Elisabeta Şteflea. - Bucureşti: Humanitas , 1992 . - 279 p.

Iorga, Nicolae. România cum era până la 1918 : [în 2 vol.] . - Bucureşti: Minerva , 1972./- 145 p.

Iorga, Nicolae. Din faptele străbunilor : [scrieri istorice] . - Bucureşti: Litera Internaţional , 2004 . - 232 p.

Iorga, Nicolae. Istoria lui Ştefan cel Mare : (pentru poporul român) . - Bucureşti: Litera Internaţional , 2004 ( Bucureşti: Comb. Poligr. ) . - 308 p.

Iorga, Nicolae.Neamul românesc în Bucovina . - Bucureşti: Semne , 2006 . - 254 p.

Iorga, Nicolae. Neamul românesc în Basarabia . - Bucureşti: Semne , 2006 . - 237 p.


Iorga, Nicolae. Istoria Bucureştilor . - Bucureşti: Vremea , 2008 . - 357 p.

Iorga, Nicolae. Concepţia românească a ortodoxiei : Conferinţă ţinută în ziua de 13 ianuarie 1940 la societatea "Femeilor ortodoxe" . - S. l.: România , S. a. . - 32 p.

Râpeanu, Valeriu. Nicolae Iorga ; . - Bucureşti: Demiurg , 1994 . - 144 p.

Bârda-Stănciulescu, Al. Nicolae Iorga : concepţia istorică . - Banat: Cugetarea , 1995 . - 270 p.


Ţurlea, Petre. Nicolae Iorga între dictatura regală şi dictatura legionară . - Bucureşti: Ed. Enciclopedică , 2001 . - 311 p.

Ţurlea, Petre. Nicolae Iorga. O viaţă pentru neamul românesc . - Bucureşti: Pro Historia , 2001 . - 144 p.

Vaum, Ecaterina. N. Iorga - critic şi istoric literar . - Bucureşti: Sigma , 2005 . - 359 p.

Median, Gheorghe. Nicolae Iorga şi Botoşanii : Legături epistolare . - Botoşani: Agata , 2006 . - 145 p.

Ţurlea, Petre. Nicolae Iorga la Vălenii de Munte. - Bucureşti: România pur şi simplu , 2008 . - 657 p.