31.10.2011

Emil Loteanu, o chemare a stelelor...

Este infinit de trist când moare un om. Este cu atât mai trist când moare un artist! Dar este îngrozitor de trist şi de împovărător când un artist al neamului nostru - cum este Emil Loteanu - moare într-un oraş, mare, la Moscova, dar moare printre străini.Şi moare printre străini, pentru că noi n-am reuşit încă să creăm acele condiţii minime pentru ca toţi fiii acestei ţări să se poată întoarce, să trăiască şi să moară acasă la ei. Emil Loteanu sa născut la 6 noiembrie 1936, satul Clocuşna, judeţul Hotin, Regatul României, astăzi în raionul Ocniţa, Republica Moldova – şi decedează departe de casă la 18 aprilie 2003, Moscova, a fost un celebru actor, regizor, scenarist, poet şi scriitor român. Printre filmele regizate de el amintim Poienile roşii (1966), Lăutarii (1971), Şatra (1975), Gingaşa şi tândra mea fiară (1978), Anna Pavlova (1983) şi Luceafărul (1986). Iar ca o recunoaştere a meritelor sale în domeniul regiei de film, i s-au conferit titlurile de Maestru Emerit al Artei din Moldova (1969), Artist al Poporului din Federaţia Rusă (1980), titlul de membru de onoare al Academiei Internaționale de film Nike. De asemenea, a primit Premiul de Stat şi Ordinul Republicii. În anul 2001, a primit Premiul pentru excelenţa artei regizorale, decernat la Ateneul Român din Bucureşti.

Loteanu, Emil. Chemarea stelelor.- Chişinău: Litera, 2003.- 456 p.
Emil Loteanu este unul din cei mai străluciţi poeţi ai poeziei moldoveneşti tinere. Prin cartea sa
Chemarea stelelor el se afirmă , nu ştiu cum, în afra noţiunii de vârstă. Aceasta este o poezie foarte vie, răsunătoare şi contemporană. Talentul lui nu se grăbeşte spre desăvârşire, ci se zbate într-o nesăţioasă, se poate spune chiar plină hazard, luptă a întrebărilor. Loteanu e ca o pătrundere adâncă în realitatea înconjurătoare, poezia lui în multe privinţe coincide cu devotamentul şi arta.Loteanu, Emil. 101 poeme.- Bucureşti: Biodova, 2010.- 108 p.
Eu am cântat cum am ştiut, Din frunza aspră a iubirii mari: Senin voi coborî să dorm în lut , Prinrte ţărani, voievozi şi lăutari... Lucrarea dată reprezintă o gamă de versuri care are la bază o gamă foarte variată de lucrări o glosă, 50 de rondeluri şi 50 de sonete.Loteanu, Emil. Ritmuri .- Chişinău: Cartea Moldovenească , 2007.- 223 p.
Prin placheta de versuri ”Ritmuri” Loteanu face trimitere la o varietate de viersuri din mai multe categori: Ritm dur, zbuciumul, elegie majoră, metamorfoză, majie, epilog, reflecţii referinţe critice care au făcut parte din existenţa lui.Loteanu, Emil. Lăutarii.- Chişinău: Cartea Moldovenească, 1972.- 104 p.
Lăutarii este un film moldovenesc din anul 1971, regizat de regizorul moldovean Emil Loteanu. Acest film prezintă viaţa conducătorului unei trupe de ţigani lăutari din stepele Basarabiei (astăzi Republica Moldova), Toma Alistar. Acesta este un talentat violonist, care merge prin turnee în mai multe capitale europene şi pe la curţile regale. El rămâne obsedat de prima lui dragoste, frumoasa Leanca, care a fost căsătorită cu altcineva în timpul primelor turnee a lui Toma, iar el îşi va cheltui întreaga avere câştigată din turnee încercând să o găsească.

Loteanu, Emil. Versuri.- Chişinău: Lumina , 1970.- 68 p.
Emil Loteanu ca un talent bine cunoscut a cultivat prin versurile sale o lirică cetăţenească patetică, animată de un puternic sentiment al cunoaşterii şi orientată spre problemele majore ale contemporaneităţii.

Loteanu, Emil. Bucolica .- Chişinău: Cartea Moldovenească , 1966.- 100 p.
Bucolica este o nuvelă inspirată din viaţa ciobanilor şi a lăutarilor e lucrare ce ne vorbeşte de spaţiul mioritic al plaiului moldav. Talentul lui Loteanu se exprimă cu deosebire în arta cinematografică, în filmul poetic, pe subiecte frecvent „exotice", de un dramatism-limită, din lumea ţiganilor, a oamenilor de artă, a combatanţilor etc.