07.07.2012

Valeriu Pasat şi istoria adevărată

Biblioteca Municipală “B. P. Hasdeu” vine mereu în întîmpinarea celor ce vor să cunoască şi să se informeze, cu noi genuri şi fluxuri de informaţie pentru cultura generală sau pentru cercetare. Aşa că noi, vă propunem o nouă gamă de informaţie ce ne vizează pe noi, ca popor şi naţiune. Recent, domnul Valeriu Pasat, a făcut o donaţie majoră de carte ce ne aduce la iveală istoria noastră, trăirile poporului nostru şi ceea ce s-a întîmplat pe teritoriul nostru. Din cărţile primite fac parte:

Pasat, Valeriu. RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940- 1953) / Valeriu Pasat.- Chişinău: Cartier, 2011.- 684 p.

Prezenta lucrare este o parte a unui proiect mai vast de investigare a istoriei Republicii Moldoveneşti în perioada sovietică, iniţiat de autor. Proectul cuprinde perioada a 70 ani cu începerea din momentul creării autonomiei moldoveneşti în cadrul RSS Ucrainene până la dezintegrarea URSS şi constituirea statului independent Republica Moldova.

Pasat, Valeriu. Calvarl: Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldoveneşti 1940 – 1950 / Valeriu Pasat.- Chişinău: ROSSPEN, 2006.- 453 p.

Lucrarea dată ne vorbeşte despre colectizarea forţată, de „deschiaburire”de deportările din perioada anilor 1930-1950. Mărturiile victimelor crimelor comise şi ale martorilor oculari, cuprinzînd destinele a milioane de oameni.

Пасат,Валерий. Трудные страницы истории Молдовы 1940-1950 / Валерий Пасат.- Moskva: Terra, 1994 .- 800 c.

Пасат,Валерий. Суровая правда истории. Депортации с территории Молдавской ССР 40-50 гг / Валерий Пасат .- Kишинэу: Моментул, 1998.- 414 c.

Православие в Молдавии. Том 1:1940-1953.- Москва: Росспэн, 2009.- 822 с.

Православие в Молдавии. Том 2:1953-1960.- Москва: Росспэн, 2010. - 968 с.

Kepсновская, Ефросиния. Сколько стоит человек / Ефросиния Kepсновская.- Москва: Росспэн, 2006.- 851 с.
Aducem sincere mulţumiri domnului Pasat şi îndemnăm toţi cititori noştri să citească şi să-şi cunoască isoria.


Maria Bivol