12.07.2011

Thackeray William Makepease, 200 de ani de la naştere

Anul 2011 îl jubilează pe William Makepeace Thackeray născut la 18 iulie 1811 în Calcuta şi decedat la 24 decembrie 1863, el a fost un romancier englez victorian. Find cunoscut, în special, pentru capodopera sa Bâlciul deşertăciunilor .A fost fiul lui Richmond Thackeray (1781-1815) şi Anne Becher (1792-1864) care a fost a doua fiica a Harriet Harman Becher şi Ioan, ea find secretar pentru East India Company. El a fost educat la şcoli din Southampton şi Chiswick şi apoi la Charterhouse School, unde a fost prieten apropiat cu John Leech. Thackeray are un palmarez bogat de lucrări care pot fi găsite atît la Biblioteca Municipală „B.P.Haseu” cît şi la filialele noastre.

Thackeray, William Makepeace.Cartea Snobilor.- Piteşti: Paralela, 2002.- 251 p.

Celebra Carte a Snobilor este o satirică de trecere în revista societăţii, de la înalta clasă care se află în vîrful ierarhiei pînă la clasele de mijloc, schimbînd mereu punctual de vedere şi judecăţile morale dar şi acceptînd dependenţa de viciile analizate. Autorul în Cartea Snobilor încearcă să lărgească nemăsurat înţelesul care conferă noţiunii cu un sens etic. În lucrarea dată Thackeray urmăreşte snobismul în toate domeniile vieţii sociale întreprinzînd un studio al societăţii engleze în toată complexitatea sa. El vorbeşte despre snobi de curte, snobi politici, snobi clerici, snobi militari, snobi din City, snobi citadini, snobi de la ţară, snobi literari şi snobi de club.

Thackeray, William Makepeace. Peripeţiile lui Philip.- Bucureşti: Univers, 1986.- 640 p.

Lucrarea dată reprezintă toate peripeţiile lui Philip pe care le întîlneşte în drumul său prin lume, despre cei ce l-au jefuit, de cei ce l-au ajutat şi care nu l-au băgat în seamă. Opera este o lucrare a veţii pe care o trăieşte eroul nostru. La baza lucrări stau 43 de capitole care ne vorbesc despre diverse peisaje din viata lui Philip.
Thackeray, William Makepeace. Henry Esmond.- Bucureşti: Ed. de stat pentru literatură şi artă, 1957.- 565 p.
Esmond DE VIRGINIA. Terenul de Castlewood, Virginia, care a fost dat la strămoşii noştri de regele Carol I, ca o compensaţie slab pentru sacrificiile făcute de familia Esmond pentru cauza a Majestăţii Sale este în Westmoreland County, între râurile Potomac şi Rappahannoc, şi ea a fost cândva la fel de mare ca un principat din Anglia, cu toate că veniturile sale au fost atât de neglijabile. Tatăl meu drag şi onorat, colonelul Henry Esmond, a cărui poveste de sine este conţinută în acest volum, a venit la Virginia în anul 1718, a construit casa lui de Castlewood, şi decontate. După mulţi ani de furtuni în Anglia, el a petrecut multe zile mai paşnică în această ţară: cum iubit şi respectat de toţi concetăţenii săi, cum dragă familiei sale, nu am nevoie să spun. Toată viaţa a fost o serie de beneficii pentru toţi cei care au fost în contact cu el pentru prietenii lui cu el cel mai bun exemplu, cel mai bun sfat, ospitalitate cel mai generos, subalternii săi, precum şi cei din casa lui, o mulţime de dragoste părintească şi de protecţie a cărui memorie inspiră în mod necesar Henry Esmond


Thackeray, William Makepeace. Memoriile lui Barrz Lendon, Esq.- Bucureşti: Cartea Roânească, 1904.- 421 p.

Lucrarea dată ne prezintă “Memoriile lui Barry Lyndon, Esq”, ne vorbeşte despre arborele său genialogic, despre curajul său, despre gloria militară, despre povestea principesei X şi despre faptul cum norocul începe să-l părăsească. Opera este foarte intrigantă şi merită de a fi citită.