21.07.2011

Drucker, Peter F. Management strategic / P. F. Drucker; trad.: C. Crişan. – Bucureşti : Teora, 2001. – 183 p.


Cartea de faţă este o lucrare care învaţă ce să faci în mod concret. Ea se ocupă de sarcinile economice pe care trebuie să şi le asume orice firmă dornică să obţină performanţe şi rezultate. După cum afirmă şi autorul cărţii, managementul strategic (managing for results) este prima carte care se ocupă de ceea ce în prezent se numeşte „strategia firmei”. Cartea face primul pas spre studierea organizată a performanţelor economice la nivelul firmei. Niciodată nu a fost mai multă nevoie de o asemenea disciplină ca în ziua de azi, cînd mediul economic, social, economic, tehnologic şi politic în care operează firmele se modifică cu mare rapiditate.
Sunt trei capitole: Cunoaşterea propriei firme; Valorificarea ocaziilor; un program pentru obţinerea performanţelor.

Vergez, A. Curs de filozofie / A. Vergez, D. Huisman ; trad. : Al. V. Drăgan. – Bucureşti : Humanitas, 1995. – 398 p.


Obiectul filozofiei este de cele mai multe ori neînţeles. Editarea unor manuale, studii, monografii în acest sens are ca scop identificarea unor probleme, oferirea unor răspunsuri, introducerea cititorilor în domeniul filosofiei.
Volumul este alcătuit din 18 capitole – cursuri care încearcă, potrivit autorilor, „să-l călăuzească
pe cititor prin doctrine, concepte şi autori”. Autorul reflectă următoarele aspecte ale filosofiei: Ce este filosofia?; Conştiinţa şi inconştientul; logica şi matematica; ştiinţele materiei; limbajul etc.
Cartea se află într-un singur exemplar la Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" (Sediul Central).

Stog, L. Psihologie managerială / L. Stog, M. Caluschi. – Chişinău : Cartier, 2002. – 294 p.


În ultimul timp, din cauza condiţiilor social-economice şi politice, s-a dezvoltat o nouă ramură a psihologiei – psihologia managerială, al cărui obiect este studiul legilor, normelor, fenomenelor şi efectelor cuprinse în sfera procesului de conducere la diferite niveluri.
Psihologia managerială, consideră un recunoscut psiholog şi creatolog, Ion Moraru, studiază personalitatea managerului din perspectvia realizării funcţiilor sale, ocupîndu-se şi cu investigarea sistemului psihic şi implicarea lui în actul şi procesul managerial.
Cartea în cauză este un manual ce are ca scop să prezinte studenţilor , dar şi tuturor celor interesaţi de acest subiect.
Manualul înclude 9 capitole: Introducere în psihologia managerială; cercetarea psihosocială a sistemului managerial; comunicarea managerială; motivaţia; creativitatea managerului etc.
Cartea se află la Sediul Central al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, dar şi la filialele ei: Transilvania, Ovidius, Tîrgu-Mureş, Centrul Academic Eminescu, A. Mickiewicz, Târgovişte, Alba Iulia şi Maramureş.