05.03.2011

Green, Andy. Comunicarea eficientă în relaţiile publice: crearea mesajelor şi relaţiile sociale. – Iaşi: Polirom, 2009. - 300 p.

Relaţiile publice se referă la stabilirea relaţiilor cu clienţii şi comunitate. Succesul unei companii presupune elaborarea unui plan eficient de activitate şi a publicului său în dependenţă de profilul instituţiei. Lucrarea prezintă elemente-cheie la care recurg comunicatorii în crearea mesajelor şi principalele metode de gestionare a informaţiilor.
Cartea are 11 capitole: Marca proprie – cine suntem; Coeficientul comunicaţional – resursele gîndirii noastre; Capacităţile interpersonale; Crearea mesajelor, memele şi manipularea, Mesajul declanşator de schimbări; Adaptarea mesajelor la reţelele sociale – comunicarea orală şi comunicarea pe internet, aliaţii noştri virali; Reţele sociale; Gestionarea reţelelor sociale; Forţa contextului – gestionarea condiţiilor de comunicare; Perspectiva de ansamblu.