12.03.2011

Strutz, Henry. 501 verbe germane. – Iaşi : Polirom, 2009. – 692 p.

Cartea include 501 verbe, ordonate alfabetic şi conjugate la toate modurile şi timpurile.
Cartea mai include: pronunţia, timpurile şi modurile limbii germane şi echivalentele din limba română, conjugarea unui verb atît în limba română cît şi germană – diateza pasivă. La finalul cărţii sunt incluse anexe.
La fel, cartea conţine şi un CD. Pe CD găsiţi: exerciţii de completare a propoziţiilor cu formele verbale corecte; puzzle-uri; exerciţii de completare a formelor verbale corspunzătoare celor din limba română şi răspunsuri la exerciţii.
Este un instrument de lucru util pentru elevi, studenţi, profesori şi autodidacţi.

Dicţionar de coaching: concepte, practici, instrumente, perspective / coord.: P. Angel. – Iaşi : Polirom, 2008. – 412 p.

Ce este coaching? În ce fel pot şedinţele de coaching să ajute o companie, angajaţii sau chiar managerii acesteia? Dicţionarul vine în ajutorul celor care vor să înţeleagă termenul de coaching şi subtilităţile acestuia pentru o eficienţă în activitatea în instutuţiei.
Cartea are 5 părţi: Coaching – aţi spus coaching; A fi coach; Modele teoretice; Intrumente de intervenţie şi de diagnosticare şi Conducerea unui coaching.

Dicţionarul comunismului / coord.: St. Courtois. – Iaşi: Polirom, 2008. – 750 p.


Această carte a fost realizată în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România.
Comunismul este un fenomen istoric care a marcat secolul XX – 1914-1991 – în toate domeniile: politic, economic, social, cultural. Dicţionarul comunismului spune povestea unei idei, care, la sfîrşitul secolului XX, avea să dovedească o „iluzie”. Volumul include peste 150 de intrări personalităţi, organizaţii, evenimente.
Cartea face referinţe la America Latină, anarhism, anticapitalism, Armata Roşie, gulag, Gorbaciov, Castro, Brjnev, colectivizare,Deng Xiaoping, disidenţă, Lenin, Mao, marea teroare, războiul rece, Stalin, Troţki, neocomunism etc. Sunt explicate impactul comunismului asupra diferitor ţări, dar şi diverse persoane care au impus "cultul personalităţii" şi teroare în din punct de vedere economic şi politic, ţările pe care le-au condus din considerent că împărtăşeau idea, noţiunea şi principiile comunismului pînă la obsesie.

Huggins, K. Ghidul complet al mamei în primul an de viaţă al copilului. – Iaşi: Polirom, 2010. – 303 p.Titlu original: The Nursing Mother’s Companion
Femeia care aşteaptă un copil trebuie mai întîi să afle despre metodele alternative de hrănire a copilului, astfel încît să ia cea mai bună decizie. Cartea lui Kathleen Huggins ajută în procesul de luare a deciziei, oferindu-i informaţii pertinente despre avantajele practice ale alăptării, importanţa acesteia pentru sănătatea bebeluşului şi recompensele emoţionale atît pentru mamă cît şi pentru copil.
S-au scris deja multe cărţi excepţionale despre beneficiile alăptatului în raport cu metodele artificiale de hrănire a copilului. Prima parte a cărţii oferă informaţii de bază, pregătirea pentru alăptat şi alăptatul în prima săptămînă; restul cărţii trebuie citit pe măsură ce evoluază bebeluşul şi relaţia mamă-copil stabilită prin alăptare.

Kropp, Tori. Sarcina ta pas cu pus: ghid complet pentru viitori părinţi. – Iaşi: Polirom, 2009. – 369 p.Sarcina este un motiv de fericire pentru viitorii părinţi. Această carte este un ghid pentru viitori părinţi, venind cu diverse sfaturi utile. Sunt 10 capitole, cîte unul pentru fiecare lună după confirmarea sarcinii şi unul pentru perioada post-partum. Fiecare subiect este tratat în capitolul dedicat lunii în care este probabil să prezinte motive de îngrijorare. La fel, este explicat cum îţi calculezi data probabilă a naşterii, eveniment mult aşteptat de părinţi.

Creff, A.-F. Manual de dietetică în practica medicală curentă. – Iaşi: Polirom, 2010. – 332 p.


Dietetica este un mijloc natural prin care putem să ne menţinem ori să ne redobîndim starea de sănătate. Volumul prezintă valoarea nutritivă a alimentelor şi tipurile de comportamente alimentare, precum şi elemente de dietoterapie care intervin în bolile metabolice sau nutriţionale.
Autorul abordează următoarele subiecte: echilibrul alimentar, obezitatea comună, dislipidemiile, diabetul, guta şi hiperuricemia, regimuri sărace în sodiu, litiazele urinare, bolile stomacului, ficatului şi vezicii biliare, anemiile, pancretita etc

Dicţionar explicativ de pleonasme efective


Uritescu, Dorin N. Dicţionar explicativ de pleonasme efective. – Bucureşti: All, 2006. – 207 p.


Pleonasmul este o greşeală de exprimare care se produce nu numai la alăturarea unui cuvînt sau a mai multor cuvinte inutile din punct de vedere semantic, întrucît repetă sensul unei vocabule plasate anterior în şirul vorbirii, utilizarea oricărui element de expresie cu înţeles identic ori asemănător sau dintre care unul se cuprinde în altul.

Dicţionarul include pleonasme şi erori de exprimare, din presă ori alte surse, care s-au produs în scris ori oral, fiind semnalate şi explicate de specialiştii în lingvistică. Lucrarea poate fi un instrument pentru toţi cei interesaţi de vorbirea limbii române corecte.

Cristea, Gabriela. Managementul lecţiei. – Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, - 2008. – 212 p.

Reeditarea cărţii Managementul lecţiei confirmă interesul pentru un astfel de subiect. Lucrarea este apreciată de cadrele didactice în abordarea activităţilor de instruire dintr-o perspectică managerială.
Cartea include 3 părţi: Noţiuni generale de management; Definirea şi analiza lecţiei din perspectivă managerială şi Realizarea lecţiei din perspectivă managerială. Primele două părţi includ cîte 2 capitole: Analiza conceptului de management; Management pedagogic respectiv Lecţia în evoluţia istorică; Modele de conducere a lecţiei. Cea de a treia parte include 4 capitole: Organizarea managerială a lecţiei; Planificarea managerială a lecţiei; Orientarea managerială a lecţiei şi Perfecţionarea managerială a lecţiei.

Limba şi literatura română de la competenţă la performanţă: ghid de pregătire pentru evaluarile din învăţămîntul primar. – Iaşi: Polirom, 2010.– 293 pVolumul oferă noţiuni gramaticale şi literare ce acoperă conţinuturile programei, precum şi pe cele ale curricumului extins. Cartea este structurată în cinci părţi: Literatură, Compuneri şcolare, Limbă şi comunicare, Teste pentru examene, concursuri şcolare şi olimpiade; Sugestii de proiecte, concursuri şi teme de portofoliu. Sunt propusr modele ale învăţării şi evaluării prin strategii complexe (receptare dirijată, sugestii interpretativă, generare de text, teste formative, exerciţii de creativitate etc.).

Bienvenue!: Manual de limba franceză: nivelurile A1, A2, B1, B2 / Mira-Maria Cucinschi (coord.). – Iaşi: Polirom, 2010. – 410 p.


Bienvenue!: manual de limba franceză. Nivelurile A1, A2, B1, B2 este un manual de comunicare progesivă în limba franceză, pentru nivelurile începător – meniu – avansat. Manualul conţine texte care să-i ajute pe cei care sunt interesaţi de studierea limbii franceze în dezvoltarea vocabularului, noţiuni de gramatică, teste pentru pregătirea examenului DELF/DALF, nivelurile A şi B, două CD-uri audio care conţin textele de dezvoltare a vocabularului şi textele exerciţiilor de „Compréhension orale”.