29.04.2011

Andrievschi, V. Campania electorală eficientă : teorie şi practică / V. Andrievschi, B. Ţîrdea. – Chişinău : Elan Poligraf, 2010. – 368 p.

Lucrarea de faţă reprezintă o încercare de studia şi e generaliza tehnologiile electorale utilizate în spaţiul postsovietic, în special în Republica Moldova, Rusia, Ucraina şi în România din perspectiva experienţei universale în domeniu. Abordarea unui astfel de subiect nu a mai fost făcută şi din acest condierent cei doi autori ai acestei cărţi abordează un astfel de subiect ce ţine de campanie electorală.
Sunt şase capitole: în capitolul I Formarea echipei electorale. Responsabilităţile funcţionale ale membrilor Staff-ului şi direcţiile principale de activitate, autorii analizează structura, funcţiile şi responsabilităţile staffu-lui electoral naţional şi raional. În capitolul II, Strategia Campaniei Electorale sunt oferite modele de segmentare a pieţii politice şi depistarea propriului alegător, metode de completare a paşaportului raionului, de elaborare a strategiei electorale. Capitolele III Regulile elaborării planului şi graficul campaniei electorale şi IV Fundraisingul (Acumularea de fonduri) sunt consacrate planului grafic al campaniei electorale, metodelor de fundraising. În capitolul V tactica campaniei electorale. Zece „contacte” cu alegătorul, autorii analizează detaliat noţiunea de tactică electorală, metode de contact a alegătorului, de organizare a întîlnirilor, a campaniilor „de la uşă la uşă”, a contactelor telefonice, a campaniei mediatice etc. Capitolul VI Culoarea politică – ca element al strategiei electorale: probabil că acest aspect are, involuntar, cel mai mare impact asupra alegătorilor. Dar ce înseamnă culorile şi mesajul publicistic sunt importante. Manualul conţine tabele, anexe, scheme, poze, comentarii şi explicaţii.

Agachi, Alexei. Istoria Mănăstirii Hâncu (1677-2010). – Chişinău : Pontos, 2010. – 245 p.

Mănăstirea Hîncu e cea mai veche din Moldova din spaţiul pruto-nistrean. A fost întemeiată în anul 1677 de către boierul moldovean Mihalcea Hâncu. Această mănăstire are 334 de ani de la întemeiere. În cele peste trei secole de existenţă, acest locaş monahal a trecut prin perioade de declin, dar a cunoscut şi perioade de bunăstare. Informaţii despre această mănăstire au apărut la mijlocul secolului XIX în lucrările consacrate mănăstirilor şi schiturilor din Basarabia.
Lucrarea în cauză e un studiu monografic, în care autorul încearcă să expună întreaga istorie a Mănăstirii Hâncu. Cercetările s-au bazat pe documentele de arhivă şi literatura de specialitate.
Informaţiile expuse în carte sunt structurate în cinci capitole: Schitul Hâncu de la fondare pînă în 1812; Viaţa spirituală în Mănăstirea Hâncu şi modurile de viaţă monahală; Mănăstirea Hâncu în perioada anilor 1812-1944; Mănăstirea Hâncu în perioada sovietică; Reactivarea Mănăstirii Hâncu (1990-2009).
La finalul cărţii sunt incluse un epilog, bibliografie, anexe şi indice de nume şi locuri.

Pease, Allan. El e cu minciuna, ea vorbeşte-ntruna / Barbara Pease; trad.: Elena Neculcea. – Bucureşti: Curtea Veche, 2007. – 361 p.


Titlu original: Why men Lie and Women Cry
De ce mint bărbaţii? De ce simt ei că trebuie să aibă întotdeauna dreptate? De ce fug de angajamente? Pe de altă parte, de ce femeile plîng ca să obţină ceea ce doresc? De ce nu iniţiază ele mai des partidele de sex?
Neînţelegerile şi conflictele dintre sexe sunt prezente tot mai des în viaţa cotidiană. De ce? De unde pornesc toate acestea? Care este motivul generării acestor conflicte?
Allan şi Barbara Pease încearcă să ofere răspunsurile la astfel de întrebări, punînd în discuţie, în acelaşi timp, relaţiile dintre bărbaţi şi femei, dar şi încearcă să elucideze misterul caracterelor atît a femeilor cît şi a bărbaţilor.

Sursa imaginii: www.librarie.net

Welsh, I. Dacă şi-a plăcut şcoala, munca o să-ţi placă şi mai mult / trad. şi note: C. Şiulea. – Iaşi : Polirom, 2009. – 510 p.


Titlu original: If you liked school, you’ll love work...
Dacă ţi-a plăcut şcoala, munca o să-ţi placă şi mai mult este un volum cu cinci povestiri care ne propunb cinci situaţii de viaţă imposibile. În „Şerpii cu clopoţei” trei tineri americani se trezesc rătăciţi în deşert şi ajung în mod inexplicabil, într-o postură neavenit de intimă. În „CÎINII din Lincoln Park” îşi face apariţia un bucătar excentric, coreean, care găteşte o delicioasă friptură – spre groaza unui cititor înnebunit care are toate motivele să creadă că asistă la un act de canibalism.
Împresii, comentarii:
„Dacă şi-a plăcut şcoala, munca o să-ţi placă şi mai mult” conţine cinci povestiri deştepte, în stilul inimitabil al lui Welsh, debordînd de expresii stradale dintre cele mai robuste. Stranietatea scenariilor poate părea pe alocuri şocantă, însă umorul său este, ca întotdeauna, savuros.” (Sunday Telegraph);
„Irvine Wels este un interpret formidabil, căruia îi face mare plăcere să imite voci,
să transforme limbajul în spectacol. Iar aici colecţionează un cor de voci – grosolane, violente, discordante, imorale şi foarte, foarte amuzante.” (Times).

Sursa imaginii: www.ro.serialreaders.com

Theodorescu, R. Constantin Brâncoveanu: între „Casa cărţilor” şi „Ievropa”. – Bucureşti: Rao, 2006. – 128 p.


Constantin Brâncoveanu a fost un mare boier, Domn al Țării Româneşti între 1688 și 1714 şi nepot al domnitorului Șerban Cantacuzino. În perioada domniei sale, Ţara Românească a cunoscut o perioadă de înflorire culturală şi de dezvoltare a vieţii spirituale. Anii domniei lui Brâncoveanu au fost marcaţi de un progres economic şi cultural-artistic, de iniţiative de modernizare a aparatului statal, de reformare a sistemului fiscal. Epoca brâncovenească s-a deschis influenţelor occidentale care au început să prevaleze asupra celor orientale. Personalitatea lui a fost recunoscută pe plan internaţional.
La fel, personalitatea lui Brâncoveanu a fost obiect de studiu pentru mulţi cercetători istorici. În această lucrare, autorul vorbeşte stilul lui Brâncoveanu de conducere a ţării, implicarea lui în artă şi cultură. Sunt cinci puncte: Un cuvînt înainte: reperul brâncovenesc; Prolog cantacuzin; „Dunga cea mare a rodului şi neamului său”; Rezidenţialul nobiliar; Posteritatea unui stil.

Sursa imaginii: en.librariaeminescu.ro