18.03.2011

Geografie: ghid de implementare a curricumului modernizat în învăţ. liceal / N. Odoleanu. – Chişinău: Ştiinţa, 2007. – 96 p.

Rolul geografiei este de a-l ajuta pe elev să perceapă corect, tot ce se produce în lumea din jur – familie, localitate, ţară, planetă; să acţioneze adecvat în diverse situaţii, în formarea unei gîndiri planetare, în educarea responsabilităţii pentru viitorul planetei. Studierea geografiei motivează elevii pentru formarea şi cultivarea capacităţilor de soluţionare a problemelor ce ţin de interacţiunea culturii şi activităţile econoice, educaţia de mediu, educaţia pentru tehnologie, educaţia pentru mass-media, educaţia demografică etc. Rolul geografiei ca disciplină şcolară este de a sensibiliza elevii cu privire la formarea în educaţia globală, economică, culturală, între om şi natură, interdisciplinară şi de dezvoltare durabilă.
Cartea o puteți găsi la Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu” (Sediul Central).