26.09.2012

Florea, Vasile. Istoria artei românești / V. Florea. - Chișinău ; București : Litera Internațional, 2007. - 807 p.

Prin Istoria artei românești, se înțelege, de fapt, fenomenul artistic de pe teritoriul României, incluzînd și epocile din antichitate, ev mediu, precum și operele create de alte etnii. Informațiile oferite sunt cuprinse în patru părți: Arta veche pe teritoriul României în care se vorbește despre arta preistorică și arta antică; Arta românească medievală cuprinde secolele IX-XVI; Arta românească în epoca de tranziție de la medieval la modern - face referințe la secolele XVII și XVIII și în final Arta românească modernă - secolele al XIX-lea - prima jumătate a sec. XX. În final sunt incluse Note, bibliografie sumară, indice de nume și careva mulțumiri.

24.09.2012

Munteanu, Camelia. Ghid pentru învățămîntul preșcolar : o abordare din perspectiva noului curriculum. – Iași : Polirom, 2009. – 260 p.

Lucrarea Ghid pentru învățămîntul preșcolar oferă puncte importante pe baza cărora educatorii își pot desfășura activitatea în condițiile schimbărilor de ordin curricular. Sunt oferite numeroase soluții practice: planificarea anuală și semestrială, conceperea și elaborarea proiectului tematic și didactic, strategii de învățare instrumente de evaluare etc. La final sunt incluse 7 anexe cu privire la planificarea anuala – grupa mică, programul zilnic la grădiniță, planificarea săptămînală a activităților incluse, dimensiuni standart de mobilier etc.

21.09.2012

Ionescu, Gh. Gh. Cultura afacerilor : modelul american. - Bucureşti : Ed. Economică, 1997. - 423 p.

Este o cercetare asupra culturii afacerilor în societatea americană, cu atît mai mult că autorul a avut o experienţă în universităţile americane. În acest context, i-a fost mult mai uşro să trateze acest subiect. Sunt nouă capitole: De la Columb la "General Motors"; Analiza valorilor şi ideologiei stilului de viaţă american; Cultura organizaţională şi valorile personale, Responsibilitatea socială şi etica afacerilor etc.

Fung, V. Concurenţa într-o lume plată: cum să construim o companie într-o lume fără graniţe / V. K. Fung, W. K. Fung, Y. Wind. - Bucureşti : Publica, 2009. - 280 p.

În prezent, concurenţa devine foarte acerbă. Apar tot mai multe intreprinderi care prestează servicii care deja există. Noile firme sau organizaţii încearcă să-şi motiveze clienţii. Firmele deja existente încearcă să elaboreze un plan de marketing pentru a-şi fideliza clienţii pe care îi aveau. Cartea în cauză vine cu un set de informaţii atît teoretice cît şi practice în ceea ce priveşte concurenţa, oferind şi exemple practice în ceea ce priveşte organizarea unei firme sau alte. În acelaşi timp oferă o informaţie în ansamblu a activităţii firmei în cauză.