16.09.2011

Bujor, V. Mecanismul comportamentului criminal: material didactic / V. Bujor, O. Bejan. – Chișinău : Univ. de Criminologie, 2003. – 35 p.


Criminologia a devenit știință în toiul ascensiunii din sec. XVIII, datorită revoluției științifice de atunci. În criminologe, cercetarea conduitei criminale nu se reduce la studiul faptei penale, deși îl include, așa cum este ea prevăzută în normele penale, în vigoare la un moment dat pe un anumit teritoriu.
Cartea o puteți consulta la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Sediul Central).

Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe. – Chișinău : AGEPI, 2005. – 112 p.


Este o ediție bilingvă: română și rusă. Sunt incluse legile cu privire la drepturile de autor și conexe, care pot fi puse în practică pe teritoriul Republicii Moldova.
Sunt opt părți: Dispoziții generale; Dreptul de autor; Limitarea drepturilor de autor; Contractele de autor; Drepturi conexe; Administrarea colectivă a drepturilor patrimoniale; Răspunderea pentru violarea drepturilor patrimoniale; Protecția social-juridică a derpturilor autorilor și titularilor dreptuilor conexe.

Presa în oglinda presei / coord.: Victor Moraru. – Chișinău : Multicolor: Presa, 2005. – 115 p.


Se afirmă că mass-media e a patra putere în stat. Informațiile oferite publicului sunt din diverse domenii, iar unele știi sunt pe prima pagină a ziarelor cîteva ediții la rind. Cartea în cauză e o retrospectivă a presei din punct de vedere al presei. Sunt incluse diverse articole din diverse ziare editate în Republica Moldova, sau diverse puncte de vedere pe marginea unui subiect venite din partea diferitor jurnaliști.

Candrea, Ion-Aureliu. Iarba fiarelor. Studii de folclor: din datinile și credințele poporului roman. – București, 2001. - 229 p.


Fiecare popor este distinct cu obiceiurile și credinețele sale, care sunt unice în felul lor. Acest fapt e valabil și în cazul poporului roman. Cartea în cauză are trei părți. În prima parte se vorbește despre facerea lumii, ziua ursului, eclipse, caloian, Sfîntul Gheorghe, calendarul babelor, strănutul, broasca, lupul; partea a doua – Preminte Solomon – e vorba despre legendele solomoniene în basmele și credințele noastră; respective Poreclele la români.
La sfîrșitul cărții este inclusă o anexă: O inițiativă editorială bine primită de critica despecialitate: Colecția „Folcloriști și etnografi evrei din România”: Referințe critice.

Giersch, H. Crepuscul miracolului: 4 decenii de economie de piață în Germania / H. Giersch, K.-H. Paqué, H. Schmieding. – Chișinău: Tehnica-Info, 2000


Cartea este o lucrare de economie aplicată și nu de istorie economică. Este destinată studenților de economie și celor interesați de acest subiect. Sunt descrise activitățile politicii economice din Germania de Vest, începînd cu sfîrșitul anilor '40 și pînă în anii 2000. Sunt înregistrate cinci perioade diferite: sărăcia imediat după război; creșterea miraculoasă a economiei în anii '50; anii de aur ai angajării complete a forței de muncă și a problemelor de management al cererii de la începutul anilor 1960 pînă în momentul recesiunii mondiale, datorate primei crize a petrolului din 1973; cei 15 ani de creștere anevoiasă economice ce au urmat; unificararea politică și economică.

Friptu, Ion. Lupii mării: evoluția Marinei Moldovenești. – Chișinău : S. n., 2010. – 127 p.


Autorul cărții a reușit să realizeze o sinteză a izvoarelor istorice și a literaturii de specialitate studiate, oferind o informație variată, amplă și bine structurată cu privire la istoria flotei. Lucrarea include și imagi ale corăbiilor maritime și fluviale.
Autorul este și el un marinar profesionist. El vobește despre istoria marnei, navigația la geto-daci, ancorele antice, flota romană, chineză, slavonă, venețiană, pirați, corsari etc.
Cartea o puteți consulta la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Sediul Central) din Chișinău.

Varta, I. Asasinările în masă din RSSM în perioada Marii Terori: 1937-1938. – Chișinău : Arc: Cardidact.Vol. 1 : Documente desecretizate din arhivele MAI și SIS ale Republicii Moldova. – 2010. – 828 p.
În urma prăbușirii regimului sovietic, numeroase documente de arhivă și mărturii au fost făcute publice. Pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939 a dat semnalul celui de-al doilea război mondial. Cartea de față este consacrată represiunilor din prima republică sovietică moldovenească – represiunile de masă din întreaga URSS din anii '30 , în special despre Marea Teroare din 1937-1938.
Cartea are 6 capitole în care autorii relatează despre Originile terorii bolșevice; Teroarea „legală” în perioada noii politici economice; Lichidarea țărănimii ca pătură „dușmănoasă”; Terorizarea membrilor de partid; Marea teroare; Marea teroare din RASS Moldovenească în anii 1937-1938.
Cartea include Textele proceselor-verbale, dar și un Indice.