17.12.2010

Kakuzô, Okakura. Cartea ceaiului. – Chişinău: Cartier, 2010. – 126 p.


Ceaiul a început ca doctorie şi a aajuns cu vremea o băutură. În China el a pătruns prin al optulea secol în hotarele poeziei. În secolul XV-lea, Japonia l-a ridicat pînă la o religie a estetismului – ceismul. Filosofia ceaiului nu e numai estetică, în înţelesul obişnuit al cuvîntului, căci vădeşte, în legătură cu morala şi religia, întregul nostru punct de vedere faţă de om şi de fire afirmă autorul cărţii. Lucrarea Cartea ceaiului include şapte capitole: Ceaşca omenirii, şcolile ceaiului, taoism şi zenism, ceainăria, preţuirea artei, flori, meşterii ceaiului.

Sursa imaginii: www.renne.com