06.09.2011

Oprișan, I. B.P. Hasdeu sau setea de absolut. Tumultul și misterul vieții. – București : Vestala, 2001. – 590 p.


Cartea asupra lui Hasdeu – scria Mircea Eliade în 1927 – va trebui dă fie erudită, scrisă cu dragoste, cu mult spirit critic și cu înțelegătoare simpatie. Nu o biografie, nu o culegere de rezumate și anecdote, nu o însușire de titluri, ani și epitete. O carte care să fie o reconstruire a personalității lui Hasdeu și, deci, o oglindă a necesităților generației sale. O carte – care să fie, înainte de toate, o construcție organică.
În paginile acestei cărți sunt informații cu privire la descendența voievodală, orizonturile voievodale, izbucnirea personalității, publicistica politică etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu