05.09.2011

Dumitru Matcovschi – poet şi om al cetăţii. – Chişinău : Ştiinţa, 2009. – 327 p.


Poezia maestrului Matcovschi, de confesiune intimă, de atitudine etică sau civică, mobilizatoare şi combativă, muzicală şi senină, cucereşte prin simplitatea şi claritatea discursului, prin armonia sonorităţilor, dar şi a sentimentelor, afirmă Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
În paginile de început a acestei cărţi sunt incluse cîteva articole în care se vorbeşte despre creaţia poetului Dumitru Matcovschi, dar şi un tabel cronologic. Cartea include patru părţi: Analize – interpretări; Evocări – mărturii – dedicaţii poetice – referinţe critice; Dumitru Matcovschi prin el însuşi; Viaţa în imagini.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu