06.09.2011

Fenomenul artistic Ion Druță : [în m. m. vol.] / Acad. de Șt. A Moldovei; coord.: M. Dolgan. – Chișinău : S. n. 2008. Vol. 4. – 2008. – 756 p. : foto


Scriitorul Ion Druță, mare creator de metafore și simboluri nemaiîntîlnite, care, datorită originalității lor exprese, de multe ori nu pot fi traduse în alte limbi ale lumii, adevenit el însuși persoana care s-a învrednicit de cele mai alese figuri de stil, afirmă academicianul Gheorghe Duca la începutul acestei cărți. Tot aici sunt trei portrete literare de sinteză a lui Mihai Cimpoi, Ion Rotaru, Michael Brucchis. La fel și Gh. Duca, Vlad Ciubucciu, Mihai Dolgan și Mihai Cimpoi.
Cartea include 7 compartimente: Talentul înnăscut în fața neamului și a istoriei; Poeticitatea ca viziune și stil individual; Național și general-uman în opera lui Ion Druță. Personaje, imagini arhetipale, mitologie; Sacru și profan în creația lui I. Druță. Metode de investigare tradițională și modernă a textului artistic; Teatralitate și viziuni cinematografice în opera lui Ion Druță; Ion Druță în contextul european; Eseuri, atitudini, evocări.
La finalul cărții este o addendă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu