20.04.2015

Romanul Falsificatorii de bani de Andre Gide


Gide, Andre. Falsificatorii  de bani / Andre Gide;  trad. din limba franceză: Mihai Murgu. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 1996. - 331 p.

Semnificativ, unicul roman al lui Gide demn de acest nume este un studiu al potenţialului romanului. Edouard, una din multiplele voci narative, este scriitor în devenire. Precum Gide, el ţine un jurnal despre cum îşi scrie romanul. Şi el lucrează la o carte intitulată Falsificatorii de bani. Printr-un efect năucitor de mise en abyme, citim un roman despre un romancier ce scrie un roman despre un romancier ce scrie un roman... Este doar unul dintre procedeele folosite de Gide pentru a-şi prinde cititorii pe picior greşit. Gide flirtează cu genuri consarate, ca romanul de dragoste şi bildungsromanul, iar posibilitatea unei poveşti poliţiste cu şcolari care dau nişte monede false de aur drept autentice este sugerată, fără a i se da curs. Monedele false simbolizează valorile false, în general – cele puse în circulaţie de stat, familie, biserică, literatură instituţionalizată.

Despre valorile familiei

Importanţa care i se acordă în prezent familiei a devenit una majoră, îndeplinind diverse roluri la nivel social. Familia este un element important în ceea ce priveşte organizarea umană, elementul care realizează totalitatea funcţiilor societăţii: reproducerea şi asigurarea continuităţii biologice a speciei umane, producerea mijloacelor de subzistenţă, educarea şi socializarea copiilor etc. Actualitatea Familia : Probleme sociale, demografice şi psihologie / red.: Gh. Paladi, A. Timuş.  Chişinău: S. n., 2005.  232 p.
problemelor familiale este determinată de locul institutului familiei în structura generală a societăţi, de funcţiile şi rolul lui în educaţia generaliilor tinere este de părere A. Timuş, membru corespondent al A. Ş. Moldovei în lucrarea
Din cauza migraţiei populaţiei Republicii Moldova, în ultimul timp, instituţia familiei a devenit în atenţia autorităţilor centrale prin organizarea diferitor activităţi. Astfel, în acest an, pentru a 2 oară consecutiv se organizează festivalul familiei. Această zi este celebrată pe 15mai, în conformitate cu decizia Adunării Generale a ONU, adoptată prin Rezoluţia 47/237 din 20 septembrie 1993. Obiectivul principal al acestei zile este de a sublinia importanţa familiilor în societate şi a promova valorile familiei - egalitatea, împărţirea responsabilităţilor casnice, dragostea, respectul, combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor, persoanelor bătrâne.
Această zi este celebrată la data de 15 mai, în Despre Ziua Internaţională a Familiei în Republica Moldova. În anul 2009, Ziua Internaţională a Familiei a fost celebrată în Moldova prin organizarea, în premieră, a Festivalului Familia. Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), cu suportul agenţiilor ONU în Moldova, în special al UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie, UNIFEM, Fondul Naţiunilor Unite pentru Femei, precum şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM). Festivalul s-a desfăşurat în trei oraşe - Chişinău, Bălţi şi Cahul, reuşind să adune aproape 30 000 de persoane. Mesajul de bază al evenimentului a fost „Valorile creează Familia - Familia Creează Valori”. Această primă iniţiativă de organizare a Festivalului Familia în Republica Moldova a sporit gradul de conştientizare al participanţilor cu privire la valorile de familie, precum şi capacitatea de reacţie a autorităţilor centrale şi locale faţă de problemele cu care se confruntă familiile în ziua de azi. Pentru a menţine subiectul instituţiei familiei pe agenda publică, precum şi a sensibiliza societatea cu privire la importanţa mediului familial sănătos, celebrarea Zilei Familiei trebuie să devină o tradiţie în Republica Moldova. Conceptul Festivalului Familia în 2010.

Obiective:
Instituţia familiei în R. Moldova se confruntă la ora actuală cu o profundă criză morală, de aceea se impune o abordare complexă şi multidisciplinară a acestei situaţii, pentru a consolida valorile familiei. Pe această cale, Festivalul Familia, care marchează Ziua Internaţională a Familiei, îşi propune să sensibilizeze opinia publică cu privire la valorile familiei şi să promoveze instituţia familiei şi implicaţiile morale ale acesteia. Având disponibilitatea financiară şi interesul din partea autorităţilor centrale şi locale, se propune ca evenimentul în anul 2010 să fie organizat la nivel naţional. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Autorităţile Publice Locale şi Agenţiile ONU vor avea un rol-cheie în organizarea şi coordonarea Festivalului. Alţi parteneri locali, cum ar fi bisericile, şcolile, ONG-urile de tineret, mass-media, vor fi invitaţi să participe la eveniment.
Rezultatele aşteptate
• Festivalul Familia şi alte evenimente organizate în contextul Zilei Internaţionale a Familiei, cu sprijinul şi participarea Administraţiei Publice Locale şi Centrale, a comunităţii donatorilor, societăţii civile, reprezentanţilor bisericii, mass-media şi altor parteneri se vor desfăşura în cel puţin 10 raioane/localităţi ale Republicii Moldova;
• Vor fi produse materiale promoţionale, pentru a fi distribuite participanţilor la Festivalul Familia (postere, pliante mici, chipiuri etc.);
• Va fi organizată o conferinţă de presă pentru lansarea Festivalului Familia, cu participarea reprezentanţilor ministerelor de resort;
• Evenimentele organizate cu ocazia Festivalului Familia vor fi reflectate în mass-media naţionale şi locale;
• Agenţia sau ONG-ul angajat pentru organizarea Festivalului Familia va elabora un raport final privind desfăşurarea evenimentului, practicile bune, lecţiile învăţate şi recomandările pentru viitor.

Impactul evenimentului
• O atenţie sporită din partea APL-lor pentru promovarea egalităţii de gen, protecţia femeilor vulnerabile, copiilor abandonaţi, persoanelor în vârstă etc.;
• Grad de conştientizare sporit din partea publicului larg cu privire la importanţa unei familii sănătoase şi armonioase;
• Atenţie sporită din partea factorilor de decizie faţă de instituţia familiei;
• Deschidere din partea APL-lor faţă de organizarea la nivel local a activităţilor sociale ce ar viza protecţia şi sprijinirea familiilor vulnerabile, a persoanele nevoiaşe etc.
• Implicarea mai activă a actorilor sociali din comunitate - şcoli, biserici, centre de tineret, etc. în organizarea activităţilor la nivel comunitar.
În cadrul Festivalului Familia, Ministerul Edcaţiei în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei desfăşoară Concursul Republican "Enciclopedia Familiei".
Festivalul FAMILIA cu genericul "Familia crează valori, valorile crează familia" a fost lansat astăzi la Chişinău, în cadrul unei conferinţe de presă. Dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a menţionat că Festivalul se desfăşoară în perioada 10 - 16 mai în oraşul Chişinău şi 10 raioane ale republicii, iar scopul de bază al acestui eveniment este promovarea valorilor de familie, între care dragostea, respectul reciproc, împărţirea egală a responsabilităţilor casnice, combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor, persoanelor bătrâne. Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a subliniat că în rezultatul schimbărilor rapide în domeniul economic, social, cultural şi politic instituţia familiei se confruntă cu unele probleme, precum sunt declinul şi îmbătrînirea populaţiei, instabilitatea condiţiilor de trai ale familiei şi impactul migraţiei legale şi ilegale a părinţilor în căutarea unui loc de muncă. Toate acestea sunt elucidate şi în procesul de elaborare a politicilor sociale.
Sursa: http://www.unfpa.md şi www.stiri.md
Din considerentele de mai sus, venim cu o listă bibliografică a cărţilor ce refletă acest subiect şi care sunt tratate din punct de vedere psihologic, etic, social, legislaţie. Documentele propuse spre consultare se află în fondul de carte a Bibliotecii Municipale “B. P. Hasdeu. Lista prezentată include doar o parte din cărţile existente în colecţiile bibliotecii.

Albu, Adriana. Asistenţa în familie a persoanei cu deficienţă funcţională / Adriana Albu, Constantin Albu, Ioan Petcu, cuv. înainte: I. Haulică. - Iaşi: Polirom, 2001. - 235 p.
Avram, Marieta. Legislaţia familiei / Marieta Avram, Flavius Baias. - Bucureşti: All Beck, 2001. - 648 p.
Banciu, Doina. Adolescenţii şi familia / Doina Banciu, Sorin M Rădulescu, Marin Voicu. - Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987. - 291 p.
Biblioteca medicală a familiei / trad.: Doina Pienescu. - Bucureşti: Enciclopedia Rao, 2002. - 184 p.
Bolovan, Sorina Paula. Familia în satul românesc din Transilvania / Simion Retegan, Vasile Sălăjan, Leon Leon. - Cluj-Napoca: Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1999. - 396 p.
Cercetarea monografică a familiei / contribuţie: Xenia C. Costa-Foru. - Bucureşti: Fundaţia Regele Mihai I, 1945. - 323 p.
Ciutacu, Florin. Codul familiei. - Bucureşti: Oscar Print, 1999. - 158 p.
Codul căsătoriei şi familiei al Republicii Moldova. - Chişinău: S. n., 2000. - 48 p.
Codul familiei al Republicii Moldova. - Chişinău: Elena V. I., 2006. - 83 p.
Colac, Tudor. Familia: valori şi dimensiuni culturale. - Chişinău: Universul, 2005. - 346 p.
Coroliov, Iu. A. Tineretului: Despre căsătorie şi familie. - Chişinău: Lumina, 1984. - 79 p.
Etica şi psihologia vieţii de familie / red.: I. V. Grebennicov, trad.: A. I. Silvestru. - Chişinău: Lumina, 1986. - 282 p.
Familia : Probleme sociale, demografice şi psihologie / red.: Gh. Paladi, A. Timuş. - Chişinău: S. n., 2005. - 232 p.
Goody, Jack. Familia europeană / Jack Goody, trad.: Silvana Doboş. - Iaşi: Polirom, 2003. - 256 p.
Iluţ, Petru. Sociopsihologia şi antropologia familiei. - Iaşi: Polirom, 2005. - 294 p.

Ivanov, M. A. Căsătoria, familia, copii / M. A. Ivanov. - Chişinău: Lumina, 1987. - 128 p.
Kilkelly, Ursula. Dreptul la respectarea vieţii private de familie / Ursula Kilkelly. - Chişinău: S. n., 2003. - 72 p.
Litin, Scott. Ghidul sănătăţii familiei / Scott Linit, trad.: Adriana Muşat, Dragoş Radu, Andrei Vasilecu. - Bucureşti: All, 2008. - 1448 p.
Lozanu, Mina. Educaţia sexuală a tineretului şi problema creării familiei / Mina Lozanu. - Chişinău: Ruxanda, 1998. - 32 p.
Lutkov, B. A. Educaţia prin muncă în familie / B. A. Lutkov, L. V. Lutkova. - Chişinău: Lumina, 1989. - 141 p.
Mesagerul Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova. - Chişinău, 1998. - 46 p.
Mitrofan, Iolanda. Cuplul conjugal: Armonie şi dizarmonie / Iolanda Mitrofan; Doru Gheorghe Dumitrescu. - Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989. - 277 p.
Mitrofan, Iolanda. Elemente de psihologie a cuplului / Iolanda, Nicolae Mitrofan. - Bucureşti: Şansa, 1996. - 253 p.
Mitrofan, Nicolae. Dragostea şi căsătoria / Nicolae Mitrofan. - Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984. - 223 p.
Mitrofan, Iolanda. Psihologia relaţiilor dintre sexe: Mutaţii şi alternative / Iolanda Mitrofan. Cristian Ciupercă, Mihai Tonici. - S. l.: Alternative, 1997. - 368 p.
Prevenirea violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane / Ruslana Bezpalcei. - Chişinău: Pontos, 2002. - 240 p.
Psihologia familiei / coord.: Petroman, Pavel. - Timişoara: Eurobit, 2003. - 226 p.
Roudinesco, Elisabeth. Familia în dezordine / E. Roudinesco, trad.: Nicolae Baltă. - Bucureşti: Trei, 2006. - 179 p.
Sălăgean, Viorel. Adolescentul, Familia şi Reproducerea / V. Sălăgean, D. Titieni, I. Vinţi, N. Costin. - Cluj-Napoca: Dacia, 1997. - 189 p.
Seleznev, N. V. În familie creşte un fiu / N. V. Seleznev. - Chişinău: Lumina, 1986. - 122 p.
Spânu, Mariana. Introducere în asistenţa socială a familiei şi protecţia copilului. - Bucureşti: Ed. Tehnică, 1998. - 222 p.
Stănciulescu, Elisabeta. Sociologia educaţiei familiale: în 2 vol. / Elisabeta Stănciulescu, Agnes Pitrou. - Iaşi: Polirom, 2002.
Vol. 1: Familie şi educaţie în societatea românească. - 432 p.
Vol. 2: Strategii educative ale familiilor contemporane. - 278 p.
Ştefan, Cristina. Familia monoparentală / Cristina Ştefan, pref.: Mihaela Miroiu. - Iaşi: Polirom, 2006. - 315 p.
Tînărul în familie / red.: Lucia Pietraru. - Bucureşti: Ed. Medicală, 1979. - 59 p.
Vocaţia familiei în dezvoltarea comunicării interetnice în România / coord.: Ana Bogdan Tucaciov. - Bucureşti: S. n. - 142 p.
Viu este Dumnezeu - Catehism pentru familie / trad.: Broşteanu; Aurel Galeriu, Părinte. - Bucureşti: S. n., 1992. - 558 p.

O problemă care a devenit în vizorul autorităţilor publice centrale atît de la noi cît şi în ţările est-europene se datorează migraţiei populaţiei, a copiilor rămaşi în grija rudelor, afectînd, astfel,
dezvoltarea psihologică a acestora din urmă. În România a fost turnat un film care relatează tragica realitatea a migraţiei. Weekend cu mama este un film de lungmetraj regizat de Stere Gulea şi produs de MediaPro Pictures cu spirjinul Centrului Naţional al Cinematografiei. Filmul marchează debutul actriţei Adela Popescu în lungmetraj.
În urmă cu 15 ani, Luiza a plecat în Spania, lăsînd-o pe Cristina, fetiţa ei în vîrstă de trei ani, în grija rudelor. Revenită în ţară, femeia descoperă adevăruri şocante, de care a fost ţinută la distanţă: fiica ei a fugit de acasă, e dependentă de droguri şi are o fetiţă de doi ani pe care a lasat-o în grija unui orfelinat. Macinată de vinovaţie, Luiza încearcă să o salveze pe Cristina şi să-şi răscumpere greşelile. Are la dispozitie... un weekend. La editura Rao din Bucureşti a apărut şi cartea, cu acelaşi titlu. Detaliile le puteţi afla vizitînd site-ul www.weekendcumama.ro. Filmul mai poate fi vizionat şi online pe http://www.trilulilu.ro/Trilu2008Lilu/b73d2dbae6e5ff şi http://www.trilulilu.ro/Trilu2008Lilu/b73d2dbae6e5ff

Vă dorim vizionare plăcută!

Sursa imaginilor:
www.hogaresnuevos.com 
onisifor-ghibu.blogspot.com,
www.cinemagia.ro


18.03.2015

Aproape căsătoriți de Jane Costello

Costello, Jane. Aproape căsătoriți / J. Costello; trad.: S. Toroscai; O. Cristea. - București: Litera Internațional, 2011. - 445 p.

Care este cel mai rău lucru care i se poate întîmpla în ziua nunții unei mirese drăguțe și iubitoare? Exact.

Doar că de data asta lucrurile se schimbă. Este lăsată baltă. Se hotărăște să se mute în America pentru o perioadă. Odată ajnsă acolo, tînăra devina bona copiilor unui văduv nesuferit, dificil, dar extrem de
atrăgător. Dar între timp le cîștigă inima copiilor, însă Zoe oricum rămîne frustrată de atitudinea tatălui lor. Asta pînă în momentul cînd se schimbă lucrurile. Zoe și tatăl copiilor se îndrăgostesc și se căsătoresc. Spre fericirea copiilor.
Pînă la urmă e o carte-comedie ce merită a fi citită.

Romanul „Aproape casatoriti” a primit premiul pentru cea mai bună comedie romantică a anului 2010 și reprezintă al doilea roman scris de Jane Costello.


Sursa imaginii: www.woman2woman.ro

Romanul Talentatul domn Ripley de Patricia HighsmithPrima ediţie: 1955.
Titlu original: The Talented Mr. Ripley.

Highsmith, Patricia. Talentatul domn Ripley / Patricia Highsmith, trad.: Dan Dumitrescu.  Bucureşti ; Chişinău : Litera internaţional, 2003.  319 p.

Tom Ripley este una dintre cele mai mari creaţii a literaturii de tip poliţist – pulp fiction – din secolul XX, un personaj schizofrenic, uneori şarmant, ambiţios, neştiutor, total lipsit de idealuri morale şi înclinat spre izbucniri de extremă violentă. Linia pe care Highsmith o trage între psihoză, pe de o parte, şi invidia de clasă şi dorinţele sexuale, pe de alta, fac posibil ca acest comportament deviant să fie considerat, în termeni relativ sumari, ca simtome ale unei boli mintale, dar el poate fi interpretat şi ca o manifestare complexă a ambiţiilor burgheze şi dorinţelor homosexuale reprimate. Romanul e axat pe relaţia dintre Tom şi Dickie Greenleaf, fiul unui bogătaş care frecventează înalta societate şi care şi-a stabilit reşedinţa împreună cu prietena sa, Marge, într-un sat italian de coastă, Mongibello. Tom este îngrozit de încercările stîngace ale lui Dickie de a picta şi de “inexplicabilul” său ataşament faţă de Marge, pe care este clar că nu o iubeşte. Pe de altă parte, este atras de stilul acestuia, de bogăţia sa şi de felul cum arată. Acest complex de sentimente atinge o stare explozivă, cînd Tom îl ucide pe Dickie şi îşi asumă identitatea acestuia, printr-un gest bine calculat, avînd ca scop beneficiul financiar.
O carte cu o acţiune precisă, cu un scris ales şi menţinută într-un ritm alert, cu o isteţime calculată. Este cu mult înaintea thriller-elor convenţionale; o carte clasică a genului. Evening Standart

15.03.2015

Programarea în web 2.0 / coord.: Sabin Buraga. - Iași : Polirom, 2007. - 263 p.

Pe baza modelului client/server și a hipertextului, spațiul World Wide Web a fost creat la începutul anilor '90, pornind de la ideea integrării unor sisteme informaționale disperte în manieră unitară, fără diferențe între sursele de date. Primii ani ai existenței Web-ului - etapa Web-ului 1.0 - sunt reprezentanți prin căutările de documente care se bazează pe cuvinte-cheie, utilizatorul e văzut ca un consumator pasiv de conținut multimedia; apariția e-business-ului etc. Însă Web 2.0 ori Web social, apar deja noi tipuri de aplicații: bloguri, rețele sociale, spațiile wiki, postcast-urile. Această carte are cinci capitole: Load-balancing în clustere Web - nucleul dur al Web 2.0; Java Script: componentă sinequa non a aplicașiilor Web 2.0; Inginerie Web - revizuirea codului-sursă; Recomandări web prin intermediul microformatelor; Aplicații hibride.

12.03.2015

Aranghelovici, C. Dicţionar de despărţire în silabe. – Bucureşti: Niculescu, 2008. – 384 p.


Dicţionarul vine în întîmpinarea nevoii elevilor sau a cadrelor didactice de a avea un instrument de lucru în rezolvarea dificultăţilor întîmpinate la despărţirea cuvintelor în silabe.


Dicţionarul cuprinde peste 50000 de cuvinte despărţite în silabe. Regulile despărţirii în silabe sunt cele stabilite de ultima ediţie a Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române.

01.03.2015

Manual de analiză a politicii externe / coord.: I. Motoc, Ș. F. Cioculescu. - Iași : Polirom, 2010. - 453 p.

Proiectul Manualului de analiză a politicii externe a pornit de la constatarea că disciplina aceasta se află la începuturile sale în peisajul românesc. Analiza politicii externe nu dispune de baze instituționale intelectuale semnificative, afirmă coordonatorii cărții. Lucrarea în cauză este structurată în patru părți: primele două cuprind pozițiile șefilor de stat, respectiv al șefilor diplomației naționale, în ordine cronologică, a treia include studii de teorii politicii extern, iar a patra cuprinde aplicații practice ale analizei de politică externe.

18.12.2014

Colinde, urături şi tradiţii de Crăciun

Sărbătorile de iarnă, prin magia lor, sunt cele mai aşteptate, creînd o atmosferă feerică în mijloc de iarnă. Florile Dalbe, Lerui ler, Steaua sus răsare şi alte colinde de acest gen, sau obiceui Capra, şi urăturile răsună vesel, urînd tuturor un an nou plin de armonie şi sănătate.
În prezent, tot mai mult dăm uitării obiceiurilor şi valorilor noastre tradiţionale, dînd prioritate sărbătorilor şi datinilor altor popoare, doar pentru că ni se par... mai interesante și pline de farmec. Deşi, obiceiurile şi tradiţiile româneşti, care de multe ori au avut de suferit din cauza invaziei diferitor popoare, s-au păstrat, sau mai bine zis au fost păstrate de strămoşii noştri, lăsându-ne ca moştenire spirituală...
Referitor la datinile strămoşeşti de Crăciun şi Anul Nou, trebuie să subliniem că unele din aceste obiceiuri au dispărut, iar altele sînt pe cale de a fi date uitării şi înlocuite cu împrumuturi străine, ca „Pomul de Crăciun” afirmă Pantelimon Miloşescu în cartea sa Datini strămoşeşti. Considerăm că nu ar trebuie să ne uităm tradiţiile şi datinile, pentru că acestea, de fapt, ne reprezintă şi ne duc faima.
Din considerent că sărbătorile de iarnă bat la uşile noastre, vă oferim cîteva titluri de carte, care includ colinde, urături, dar şi diverse informaţii utile vizavi de magia sărbătorilor de iarnă:

Crăciunul reprezintă o sărbătoare de suflet, avînd şi o istorie fascinantă, cu atît mai mult că în această zi este considerată sărbătoarea Naşterii Domnului. În diverse ţări, sărbătoarea Crăciunului este denumită diferit, la englezi Christmas (cuvînt Christhmas înseamnă „Mesa lui Christos” (o masă specială, tinută de Biserica romano-catolică pentru a celebra naşterea pruncului Iisus), termen prescurtat ulterior Christ-Mass, apoi Xmas, formă folosită pentru prima dată în Europa, în jurul anilor 1500 şi a cărei literă initială derivă din alfabetul grecesc: Xristos), de germani Weihnachten sau Christnacht, de francezi – Noël, de italieni – Natale, de spanioli – Noche Buena, de norvegieni – Jul, de suedezi – J Oel, de danezi – Juul, de saxoni – Gehul, de celţi – Gewel, de polonezi – Willia, de ruşi – Rozdjestva, de bulgari – Bozik, de ucraineni – Rizdvo, de sîrbi şi sloveni – Bozic. Românii folosesc pentru această sărbătoare creştină termenul de Crăciun.
Simbolurile de Crăciun
Dacă în antichitate, Crăciun era cunoscut şi venerat de geto-daci ca fiind un zeu solar atotputernic, echivalentul zeului roman Saturn şi al zeului iranian Mithra, creştinismul suprapune peste această imagine o nouă legendă car tinde să anihileze perspectiva imagistică păgînă. Ursuzul cioban Crăciun refuza să o primească în bogatele sale case pe Fecioara Maria, dar miloasă, soţia acestuia, Crăciuneasa, o adăposteşte, în staul şi o ajută să nască. Auzind de aceasta, Crăciun îşi pedepseşte violent nevasta, tăindu-i mîinile din coate, dar Maica Domnului săvîrşeşte o minune, lipindu-i-le la loc. Convins că în grajdul său s-a născut Mîntuitorul lumii, Crăciun se căieşte amarnic şi îşi împarte toată averea copiilor săraci, aceasta fiind, în accepţiunea creştină, originea minunatelor daruri de Crăciun.
Pînă în secolul al XIX-lea, Moş Crăciun era un personaj terifiant, care speria şi ameninţa copiii. În America, moşul era imaginat ca un personaj sălbatic care venea tocmai din inima întunecată a pădurii, îmbrăcat în costum de vînător, călătorind într-o sanie trasă de reni. În Germania, Moş Crăciun sau Weinachtsman era un bătrîn care obişnuia să-i pedepsească pe copiii obraznici, aducînd părinţilor în dar nuiele de mesteacăn. În Austria, Moşul era mereu însoţit de un monstru cu păr bogat şi coarne, limbă roşie şi ochi înspăimîntători, cunoscut cu numele de Krampus. În Anglia, Father Christmas ori Old Christamas era reprezentat de un bătrînel care purta un vas de băutură cu care toasta în Ajunul Anului Nou şi în noaptea Bobotezei. În Franţa, Père Nöel avea aceeşi reputaţie terifiantă, malefică, fiind prezentat ca un călugăr nemilos care îi pedepsea crunt şi-i bătea pe copiii neascultători.
Personaj secular, moşul cu obraji bucălaţi şi cu plete ninse, jovial, cumsecade şi atît de iubit de cei mici, îmbrăcat în costum de culoare roşie, cu garnitură de blăniţă albă lapoale şi la mîneci, cu o bonetă catifelată, cu centură solidă şi cizme uriaşe, ca un pitic din poveste, care vine tocmai din Laponia sau din Finlanda, într-o sanie trasă de 8 reni (Rudolph, primul şi cel mai cunoscut ren, Blitzen, Comet, Cupid, Dancer, Dashet, Donder, Prancer şi Vixen), cu sacul plin de daruri şi care intră în casă prin coş, pentru a pune în jurul bradului daruri pentru copiii cuminţi, a devenit personajul principal al Ajunului Crăciunului, aproape în întreaga lume. (Sursa informaţiei: Carte de Crăciun / concepţie şi realizare: Alina Hucai. – Iaşi : Sedcom Libris, 2006. – 294 p.)
În contextul în care se aproprie sărbătorile de iarnă, ne-am propus să vă oferim cîteva informaţii utile cu privire la semnificaţia acestor cărţi în care sunt incluse colinde, datini de Crăciun şi Anul Nou atît în spaţiul pruto-nistrean cît şi în alte zone româneşti. Tot aici, vă prezentăm cărți în care tratează acest subiect.

Carte de Crăciun / concepţie şi realizare: Alina Hucai. – Iaşi : Sedcom Libris, 2006. – 294 p.

Carte de Crăciun este o carte ce se află în colecţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” şi filiale ei din Chişinău. Această carte are informaţii vaste despre semnificaţia sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou. Coordonatoarea cărţii oferă informaţii despre semnificaţia Sărbătorii Naşterea Domnului, Crăciunul în alte ţări, Crăciunul Ianus, cultul diferitor zei, impunerea Crăciunului ca sărbătoare creştină, mozaicul religiilor, istoria calendarului, simbolurile de crăciun, Sfîntul Nicolae, ce repezintă bradul, legenda ghirlandelor, vîscul, superstiţiile legate de sărbătoarea Crăciunului în diverse ţări, Crăciunul şi Anul Nou în jurul lumii, dr şi neuitatele colinde.
În filele cărţii sunt incluse colinde în limbile română, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, engleză, germană, ebraică, suedeză, norvegiană.
La finalul cărţii sunt incluse versuri de scriitori români Lirism de iarnă: Fecioara Maria de D. Bolintineanu, La gura sobei de V. Alecsandri, Prier şi fata iernii de V. Alecsandri, Pomul Crăciunului de G. Coşbuc, Fulg de N. Labiş etc.; File desprinse dintr-un caiet cu proză ninsă: Strofe pentru zăpadă (poem în proză) de Ion Minulescu, Iubita de zăpadă (poem în proză) de Ion Pillat, Poemul de iarnă de Nichita Stănescu.
Iar în final – Reţete tradiţionale româneşti specifice sărbătorilor de iarnă.

Colac, Tudor. Sorcove de lumină: Consemnări, articole şi studii etnofolclorice. – Chişinău : Litera, 2001. – 248 p.

Datinele strămoşeşti sunt cele pe care se bazează continuitatea neamului. Cartea domnului Tudor Colac reflectă diverse articole vizavi de diverese obiceiuri tradiţionale. Şi cum pe noi ne interesează doar sărbătorile de iarnă, în primul capitol Bună dimineaţa, An Nou! este destinat obiceiurilor şi tradiţiilor.Ştefănucă, Petre V. Datini şi creaţii populare. – Chişinău : Ştiinţa, 2008. – 440 p.

În această carte, autorul are un capitol destinat sărbătorilor de iarnă Datinile de Crăciun şi Anul Nou pe Valea Nistrului de Jos, unde vorbeşte despre tradiţiile populare din Basarabia, influenţa regimului rus, mai tîrziu sovietic asupra tradiţiilor româneşti din regiune. Petre V. Ştefănucă mai vorbeşte şi despre obiceiuri di zonă, precum colindatul, „Schimbul lichiilor” sau „Cu lichiiu”, obiceiul „Cu steaua”, localităţile unde se umblă cu Steaua şi cu Luceafărul, cum se formează grupele de colindători în dependenţă şi de obicei.
La fel, sunt descrise şi obiceiurile de Anul Nou, „unde copii umblă cu Pluguşorul în ziua de Ajunul de Anul Nou, după-amiază. În ziua de Anul Nou, dimineaţa, flăcăii umblă cu Semănatul. Cămăraşul mare se duce la fetele alese. Cînd intră în casă, spune:
„Să vă śie de bine
Sîntu Vasile!
Sănătate Noului
Şi la anul cu sănătate!
Să crească grîiele,
Şi mălaiele
Şi popuşoaiele!”
Alt obicei e malanca, căluţul, hurdughia, trecerea la majorat. Autorul descrie aceste obiceiuri.
Colindele româneşti au suferit puternice influenţe din partea colindelor ucrainene. Se colindă curent şi astăzi în două limbi: româneşte şi ucraineşte în următoarele sate: Chiţcani, Copanca, Leontina, Corcmaz, Tudora (mai rar) şi Palanca. Aici sunt incluse cîteva colinde, avînd şi notele muzicale.Sărbători şi obiceiuri: răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român : în 4 vol.

Volumul I : Oltenia. – Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2001. – 398 p.În partea a II-a a cărţii – Ciclul calendaristic. Sărbători şi obiceiuri cu dată fixă sunt incluse diverse sărbători inclusiv cele de iarnă: Crăciunul şi Anul Nou. În acest volum sunt incluse obiceiurile sărbătorilor de iarnă din Oltenia.
Volumul II : Banat, Crişana, Maramureş. – Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2002. – 320 p.
În partea a II-a a cărţii – Ciclul calendaristic. Sărbători şi obiceiuri cu dată fixă sunt incluse diverse sărbători inclusiv cele de iarnă: Crăciunul şi Anul Nou. În acest volum sunt incluse obiceiurile sărbătorilor de iarnă din regiunile menţionate.
Volumul III : Transilvania. – Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2003. – 449 p.
În partea a II-a a cărţii – Ciclul calendaristic. Sărbători şi obiceiuri cu dată fixă sunt incluse diverse sărbători inclusiv cele de iarnă: Crăciunul şi Anul Nou. În acest volum sunt incluse obiceiurile sărbătorilor de iarnă din Transilvania.
Volumul IV : Moldova. – Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2004. – 449 p.
În partea a II-a a cărţii – Ciclul calendaristic. Sărbători şi obiceiuri cu dată fixă sunt incluse diverse sărbători inclusiv cele de iarnă: Crăciunul şi Anul Nou. În acest volum sunt incluse obiceiurile sărbătorilor de iarnă din Moldova.


Cristea, Iulia Maria. Sărbători, tradiţii, ritualuri, mituri... – Bucureşti : Editura OSCAR PRINT, 2007. – 369 p.

Autoarea a inclus aici diverse sărbători, inclusiv Tradiţii de Anul Nou, Sărbătoarea Crăciunului, Colinde, colinde.
În capitolul Tradiţii de Anul Nou sunt incluse semnificaţiile anului nou.
În capitolul Sărbătoarea Crăciunului, autoarea vorbeşte despre rădăcinile tradiţiei, asimilarea Cultului Soarelui în sărbătoarea creştină a Crăciunului, Sărbătoarea solstiţiului de iarnă, denumită în spaţiul germanic „Julfest”, etimologia cuvîntului Crăciiun, precum şi personajul reprezentativ al Crăciunului, legende populare româneşti depsre Moş Crăciun, pomul de Crăciun, diferite modalităţi de sărbătorile a Crăciunului, oracolul de răciun.
Capitolul Colinde, colinde unde se vorbeşte despre tradiţia şi importanţa colindei,cîntece de Crăciun înscrise în repertoriul internaţional, cîntecele ce au făcut ocol lumii pentru a proslăvi Naşterea Mîntuitorului.


Hasdeu, B. P. Folcloristica. În 2 vol.
Vol. 2. – Bucureşti : Ed. SAECULUM I. O., 2003. – 319 p.


„... nu poate fi un mijloc mai interesant şi mai sigur de a cunoaşte forţele morale şi intelectuale ale unei naţiuni, decît numai prin literatura sa populară; şi nu este nici un alt mijloc mai nimerit şi mai frumos de a da unei literaturi culte un caracter original şi distinctiv, decît numai nutrind-o din literatura populară” afirmă B. P. Hasdeu.
În acest volum de Folcloristică, există un capitol dstinat colindelor de iarnă, vorbindu-se despre originea şi clasificarea lor (colinde proprpiu-zise, colinde religioase, colindele de la Moş-Ajun, Colindele Sorcovei, Pluguşorul).

Folclor moldovenesc / alc. şi îngrij.: M. G. Sabina, I. D. Ciobanu. – Chişinău : Ed. de Stat a Moldovei, 1956. – 518 p.
Folclorul este cultura fiecărui popor în parte, unde prin creaţia orală care s-a transmis din generaţie în generaţie, ţine aprins spiritul viu al naţiunii, acesta făcînd ca fiecare popor să fie distinc în felul său.
Astfel, folclorul, adică poveşti, balade, proverbe, zicători, cîntece şi îndeobşte toată poezia orală, în acel ocean, unde se găsesc trăsăturike adînc naţionale ale norodului afirmă alcătuitorii şi îngrijitorii ediţiei.
Unul din compartimentele cărţii este destinat Urăturilor şi colindelor, culese din folclorul moldovenesc. Aici este inclusă o urare care are cinci variante, Pluguşorul, Voinicul Ştefan şi leul, Săracul şi bogatul, Colindă şi Doi fii la părinţi. La finalul fiecărei urături sau colinde este indicat localitatea de unde a fost culeasă.

Folclor păstoresc / alcătuitor, prefaţă, comentarii de E. Jungietu şi A. Furtună; sub red.: V. Zelenciuc. – Chişinău : Ştiinţa, 1991. – 358 p.
Folclorul păstoresc, la fel, este important în cultura poporului românesc, inclusiv cel din Republica Moldova. Creaţiile cu tematică păwstorească ocupă un locimportant în cadrul folclorului moldovenesc. Faptul acesta vorbeşte despre arealul ocupaţiei crescătorilor de animale (în special oeritul) pe teritoriul Carpato-Dunărean din vremuri destul de îndepărtate afirmă coordonatorii acestei cărţi. Tot ei, afirmă că prima problemă, care a trebuit oarecum rzolvată, înainte de a porni la selectarea textelor folclorice din această culegere, a fost cea a delimitării şi definirii „repertoriului păstoresc” şi s-a dovedit a fi nu atît de uşoară, cum ar părea la prima vedere.
În paginile cărţii, pe lîngă balade, doine, strigături ghicitori şi tot aşa mai departe sunt incluse colinde şi hăituri sau urături cum se spune acum. Iată cîteva colinde: Colo-n jos pe prundurele, Ce-i mai bun pe acest pămînt, Printre albe, dalbe văi, Colind ciobănesc (2 variante) etc.

Colinde din Transnistria / prefaţă: Traian Herseni; cuv. înainte, studiu introductiv, texte şi melodii culese şi notate de Constantin A. Ionescu, postf.: Constantin Mohanu. – Chişinău : Ştiinţa, 1994. – 202 p.
Carta include un set de colinde din localităţile Transnistriei. Fiecare colindă include şi notele muzicale. În timpul cercetărilor, autorii au întrebat sub care nume circulă melodia respectivă în satul unde a fost culeasă. Cei intrebaţi afirmau că este colindă.

Colinde / Culegere întocmită de G. Breazul; postf. Titus Moisescu. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1993. – 496 p.
Este vorba de o culegere amplă de colinzi, pe care le cîntă poporul nostru în timpul sărbătorilor de iarnă. În carte nu sunt cuprinse, însă, decît cîntece pentru colind, stea, vicleim, pluguşor şi vasilcă afirmă în Cuvîntul de lămurire, G. Breazul. Luînd în consideraţie datinile şi prilejurile la care, de obicei, se cîntă, colindele au fost grupate:
1. colinde de Moş Ajun şi Moş Crăciun:
a) religioase;
b) lumeşti.
2. cîntece de stea;
3. vicleimul (irozii);
4. colinde de Anul Nou;
5. Pluguşorul;
6. Sorcova;
7. Vasilca;
8. Bobotează;
9. Salcia;
10. Lăzărelul;
11. Colinde de florii
12. Colinde de Paşti.
Colindele de Anul Nou reprezintă, totuşi, capitole aparte şi într-un număr considerabil. Colindele sunt din toate regiunile româneşti: Oltenia, Muntenia, Moldova, dar şi cele din Basarabia şi Bucovina.


Colinde. – S. l.: Ed. Stefan, s. a. – 16 p.
Este vorba de o culegere de colinde, destinate în mod primordial copiilor. Culegerea include 14 colinde, care sunt, de fapt, şi cele mai cunoscute: Bună dimineaţa la Moş Ajun, Moş Crăciun, O, ce veste minunată, Astăzi s-a născut Hristos, Pluguşorul, O, brad frumos, Am plecat să colindăm etc. Cartea este ilustrată.

Colinde. – Bucureşti : Lucman, s. a. – 159 p.
Bună dimineaţa la Moş Ajun!
Am venit şi noi o dată,
La un an, cu sănătate,
Domnul sfînt să ne ajute,
La covrigi şi la nuci multe
Bună dimineaţa la Moş Ajun!

Aceasta este un fragment din multiplele colinde din spaţiul românesc. Evident că astfel de colindă are şi o continuare, dar v-am prezentat doar un fragment.
Cartea care v-o propunem, la fel, reprezintă o culegere de colinde, cunoscute sau mai puţin cunoscute: Sorcova, Steaua, Am plecat să colindăm!, Domn, Domn să-nălţăm, Mulţi ani să trăiţi etc.

Colinde şi urături. – Chişinău : Silvius Libris, s.a. – 48 p.

Colinde şi urături este o altă carte dedicată sărbătorilor de iarnă, cartea fiind editată la Chişiănu. Cartea include cele mai cunoscute colinde: Trei crai de la răsărit, Asta-i seara lui Crăciun, Rămîi gazdă sănătoasă, Bună dimineaţa la Moş Ajun!, Steaua, urătuirle Pluguşorul, Aho, aho copii şi fraţi, Bădica Traian, iar la final Capra şi Sorcova.

Anul Nou la uşă bate : scenete de iarnă pentru copii ale scriitorilor români din Basarabia. – Chişinău : Silvius Libris, s. a. – 80 p.

Cartea include zece scenete a poeţilor din Republica Moldova: moş Crăciun îşi scoate barba de Liviu Deleanu, Nedumeririle lui Tîndală în prima zi a Anului Nou de Iulian Filip, Piticii de Vitalie Filip, Moş Crăciun şi Talpa Iadului de Lidia Hlib, Toiagul lui Moş Crăciun de Ştefan Melnic, Palma fermecată de Valentina Roşca, Ţurţuricade Nicolae Rusu, fragment din piesa Această copilărie îndepărtată de Serafim Saca, O întîmplare de Anul Nou de Tituş Ştirbu, Creştea în pădure un brad de Tituş Ştirbu.
Aceste zece scenete sunt destinate copiiilor de vărstă preşcolară, dar şi celor din învăţămîntul primar, unde pot să utilizeze aceste lucrări pentru organizarea diferitor manifestări datorate sărbătorilor de iarnă.


Miloşescu, Pantelimon. Datinile strămoşeşti de Crăciun şi Anul Nou. – Bucureşti : Editura pentru turism, 1990. – 95 p.

Amintirea venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu trezeşte în fiecare om conştiinţa originii noastre divine. Naşterea Domnului e vestită prin colindele din ajunul Crăciunului, pline de semnificaţie. Datinile de Crăciun sau An Nou dieră de la popor la popor, ba chiar şi în sînul aceluiaşi popor.
În acest context, autorul menţionează în această carte desore istoricul datinilor de Crăciun şi Anul Nou, Colinde, obiceiurile poporului român, cum ar fi Capra, Pluguşorul , Sorcova, semnificaţia Pomului de Crăciun, Steaua.
Această carte o puteţi consulta şi la filiala Transilvania (bd. Mircea cel Bătrîn, 7 tel.331143).

Moise, Ilie. Folclor românesc : note de curs. – Sibiu, Ed. „Alma Mater, 2001. – 129 p.
Această carte reprezintă note de curs a Facultăţii De Litere, Istorie şi Jurnalistică a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
În partea I a lucrării, autorul vorbeşte despre importanţa folclorului în instituţiile superioare de învăţămînt folosind un argument precum că într-o vreme în care se vorbeşte tot mai mult şi tot mai insistent despre fluidizarea graniţelor, despre integrarea euro-atlantică, despre conveţuirea minorităţilor şi globalizare, introducerea unui curs de Folclor în programa analitică a unei facultări pare, cel puţin la prima vedere, superfluă şi neavenită. Şi totuşi această disciplină, aparent perimantă, ocupă – în universităţile cu tradiţiile cu tradiţii umaniste veritabile – un spaţiu privilegiat, alături de disciplinile înrudite etnografie, etnologie şi antropologie culturală.Sărbători fericite! : antologie de conferinţe radiofonice din Arhiva Societăţii Române de Radiodifuziune. – Bucureşti : Societatea Română de Radiodifuziune.

Vol. I : 1932-1935. – 1999. – 345 p.

Această carte este o antologie de conferinţe radiofonice din arhiva Societăţii Române de Radiodifuziune, care au avut loc în anii 1932-1935. Sunt interviurile diferitor personalităţi române, care vorbesc despre sărbătorile de iarnă, tradiţiile, darurile de Crăciun, magia Anului Nou etc.

Vine iarăşi Moş Crăciun / antologie: Boris Crăciun. – Iaşi : Editura Porţile Orientului, s.a. – 128 p.
În această culegere informaţiile sunt grupate în patru părţi. În prima parte se vorbeşte despre Crăciunul la români şi alte popoare: despre Santa Claus care a fost creat în 1862 de americanul Thomas Nast, casa lui Moş Crăciun din Laponia, de unde provine numele de Crăciun, cum s-a răsădit serbarea naşterii lui Iisus la 25 decembrie?, ajunul Crăciunului, povestea lui Moş Crăciun etc. Al doilea capitol – Steaua sus răsare. Aici sunt incluse poezii pentru copii şi colinde româneşti aşşcătuite de diverşi autori români (Elena Farago, Octavian Goga, Otilia Cazimir, Mihai Eminescu, George Coşbuc). Tot în acest capitol sunt incluse ci colinde. Capitolul III – Un Crăciun de nota zece. Aici sunt oferite sugestii pentru a sărbători seara de Crăciun într-un decor feeric. Sunt oferite şi cîteva reţete pentru masa de Crăciun: răcitură (piftie) de porc, cîrnaţi moldoveneşti, cornuleţe de Crăciun, ornarea torturilor de Crăciun. Capitolul patru – Pluguşoare, Sorcove, Capra, Cerbul, Ursul, Irozii.Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun: colinde vechi. – Bucureşti : s. l.. 1993. – 73 p.
În această carte se vorbeşte obiceiurile sărbătorilor de iarnă, jovurile cu măşti, obiceiuri arhaice din satele Halmăşd şi Drighiu, muzica ca element al continuităţii românilor din Ţara Caşuuli, Colind de Anul Nou din folclorul armean şi colinde din folclorul grecesc.Granaci, Lidia. Sărbători, obiceiuri, tradiţii : activităţi extracuare. Ghid pentru cadrele didactice. – Chişinău : Epigraf, 2006. – 176 p.

Prezenta lucrare se adresează cadrelor didacţite, studenţilor de la facultăţile de pedagogie, elevilor de la colegiile pedagogice. Lucrarea este constituită din patru compartimente. Două din ele se referă la sărbători, obiceiuri şi tradiţii, respectiv scenarii pentru activităţi educative. Astfel, se vorbeşte despre sărbătorile de iarnă (Moş Ajun, Moş Crăciun, Naşterea Domnului sau Crăciunul, Anul Nou, dar şi despre Sfîntul Nicolae). În cel de-al treilea capitol sunt scenarii pentru activităţi educative şi este un scenariu pentru matineul Sărbătoarea de Crăciun. În cel de-al patrulea capitol sunt două poezii Moş Crăciun scrisă de Grigore Vieru şi Să trăiţi, să-nfloriţi care au fost puse pe note muzicale şi pot fi foarte bune pentru activităţile extraşcolare.Radu, Daria. Clopoţelul de argint. – Chişinău : Făt-Frumos, 1994. – 171 p.

Daria Radu este bine-cunoscută în rîndurile copiilor prin faptul că compune muzică pe versurile poeţilor. În această carte sunt cîteva poezii cu specificul sărbătorilor de iarnă, cum ar fi: Ce visezi, brăduţule?, Barba lui Moş Crăciun, Căpriţa de Anul Nou, Tot pe drum, Moşul bun la noi în tindă, Eu sunt mare, Cu semănatul. Aceste versuri au fost puse pe note de Daria Radu.Radu, Daria. Darul de Crăciun. – Chişinău : Grafema Libris, 2009. – 76 p.

În aceată carte sunt incluse notele muzicale ale poeziilor diferitor autori români: Crăciunul (versuri de Raisa Plăieşu), Colind (versuri de Ion Gherghiţă), Colind de iarnă (versuri de Arcadie Suceveanu), Căpriţa de Anul Nou (versuri de Iulian Filip), Cu semănatul (versuri de Iulian Filip), Moş Crăciun (versuri de Daria Radu), Moş Crăciun (versuri de Iulian Filip), Anul Nou (versuri de Ştefan Melnic), Pluguşorul (versuri populare), Pentru voi, copii (Versuri de Elena Nicolaide), Vine Anul Nou (versuri de Arcadie Suceveanu).Belov, A. Crăciunul. – Ediţia a doua. – Chişinău : Cartea moldovenească, 1988. – 110 p.
Autorul tratează subiectul sărbătorii Crăciunului. Informaţia a fost grupată în patru părţi: A existat aore Hristos?; apariţia Crăciunului, În slujba bisericii; cu Hristos sau fără Hristos.Poezii din desaga lui Moş Crăciun. – Chişinău : Silvius Libris, s. a. – 79 p.

Este o carte de versuri alcătuite de poeţi basarabeni şi care au fost selectate şi adunate într-o carte pentru sărbătorile de iarnă. Sunt poezii despre Moş Crăciun, brad, iarnă. Este o ediţie ilustrată.Douglas Wiggin, Kate. Colinda de Crăciun a familiei Bird / Kate Douglas Wiggin, trad.: Gretty Ene. – Bucureşti : Corint, 2004. – 52 p.
Acţiunea acestei povestiri se petrece într-un orăşel din America finalului de secol XIX. Numele de familie a personajelor principale, Bird, îi oferă autoarei prilejul de a face unele jocuri de cuvinte şi de a folosi unele proverbe pe care autorul a încercat să le echivaleze cu versiunea de faţă. E vorba de o povestire a sărbătoririi Crăciunului în familie. E o ediţie ilustrată.

19.06.2014

Mănânci, întinereşti şi trăieşti mai mult

Întotdeauna luptăm ca să arătăm bine, să fim sănătoase şi să pierdem kilogramele nedorite. Pentru asta Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” vă propune o nouă gamă de lucrări noi achiziţionate ce vă vor ajuta sa arătaţi bine, să fiţi mereu sănătoase şi pline de viaţă. Aşa că, lecturaţi şi veţi fi mereu pline de energie şi nu veţi mai fi obsedate de greutate şi problemele de sănătate.

Rudiger, Margit. Zone cu probleme/ Margit Rudiger.- Oradia: Aquila, 1998.- 125 p.
Este o carte pentru femeile care vor într-adevăr să procedeze serios pentru a scăpa de „zonele cu probleme”. Cartea cuprinde un program complet de acţiune împotriva „pielii de portocală”, a surplusului de kilograme şi a ţesutului moale. Lucrarea dată oferă un program de înfrumuseţare şi despre toate posibilităţile pe care vi le oferă astăzi cosmetica, masajele şi instituţiile de tratament. Cartea mai oferă şi un program de antrenament pentru tonificarea muşchilor vi-l propun exerciţiile de gimnastică pentru patru săptămîni, exerciţi ce acţionează direct asupra zonelor cu probleme. Şi o dietă cu „Power- Food”, cu efect asupra celulitei, dizolvă grăsimea şi elimină apa şi „toxinele” din ţesut.


Tentori, Arturo. Combinaţii alimentare sănătoase/ Arturo Tentori.- Bucureşti: Curtea veche, 2008.- 255 p.
Întodeanuna ne punem întrebarae să fie oare incorrect ceea ce se spune despre diete? Este greşită ideia potrivit căreia grăsimile şi salamurile ne pot face rău? Dacă suntem persoane sănătoase, nu există mâncăruri propriu-zis nocive pentru noi: dăunătoare pot fi , eventual, anumite combinaţii de mâncăruri, de exemplu, peşte slab cu paste, orez cu carne slabă, pui cu cartofi, .Iată marea utilitate a unei cărţi de dietică ce vă învaţă cum să combinaţi sănătos mâncările care vă plac. Cartea prezintă sute de alimente, fiecare însoţite de combinaţiile recomandate, cele recomandate şi cele neutre, precum şi de note în care găsiţi alte sfaturi dieteticeutile de la caz la caz.

Meyerowitz, Steve. Combinarea alimentelor şi digestia: 101 modalităţi de înbunătăţire a digestiei / Otopeni: Benefica, 2010.- 184 p.

Digestia ta te energizează şi te hrăneşte? Sau ai o digestie şi o eliminare care îţi provoacă stres, te devitalizează şi îţi scurtează viaţa? Această carte ghid vă îndrumă pas cu pas prin procesul care vă ajută să scăpaţi de indigestie şi să-ţi hrăneşti mai bine organismul cu alimentele pe care le consume.Kushi, Michio. Calea macrobiotică ghid compet pentru macrobiotică/ Michio Kushi.- Bucureşti: For You, 2008.- 237 p.
Clea macrobiotică este un ghi de macrobiotică, care este considerat drept cea mai de seamă autoritate din lume în acest domeniu. Macrobiotica reuneşte ultimele descoperiri ştiinţifice din domeniul nutriţiei şi a sănătăţii, cu practicile sănătoase ale societăţilor tradiţionale. În această ediţie autorul îndrumă spre o alimentaţie mai simplă, care duce la creşterea vitalităţii şi a stări de bine.Haynes, Antony J. Biblia intoleranţelor alimentare/ Antony J. Haynes.- Piteşti: Paralela 45, 2010.- 344 p.
Dacă aveţi o reacţie adversă faţă de un aliment sau mai multe alimente. Această carte abordează intoleranţele alimentare şi modul în care pot fi tratateatât acestea cât şi afecţiunile asociatecare variază de la sindromul de oboseală cronică la sindromul de interes permeabil, stres în exces, inceţoşarea minţii şi chiar afecţiuni ale pielii precum eczemele şi problemele respiratorii din categoria astmului.
Thomas, Lalitha. 10 plante esenţiale/ Lalitha Thomas.- Piteşti: Paralela, 2005.- 434 p.

Cartea de faţă se bazează pe o abordare alternativă a îngrijirii medicale, o abordare care tratează simtomele individuale în raport cu întregul organism. Pe de altă parte, modelul medicini alopate utilizează un anumit medicament pentru eliminarea sau atenuarea unui anumit simtom, ignorându-se deseori necesitatea de a crea un echilibru al organismului ca întreg.Somer, Elizabeth. Dieta originală/ Elizabeth Somer.- Piteşti: Paralela, 2004.- 297 p.

În lucrarea Dieta originară ne vorbeşte despre:
• cum să reducem legate de bolile cardiace, diabet, osteoporoză, cataractă, perderea memoriei şi depresii psihice.
• cum să scăpăm pentru totdeauna de nedoritele kilograme.
• cum să folosim Piramida Originară ca ghid pentru pregătirea unor mese uşoare şi hrănitoare.
• cum să avem mai multă energie şi să ne bucurăm mai mult de viată.


Rogers, Carol. Ghid fitoterapeutic pentru femei/ Carol Rogers.- Piteşti: Paralela, 2004.-493 p.
Ghidul de faţă este destinat să devină cartea de căpătâi a tuturor femeilor care doresc să folosească acasă. În siguranţă şi în mod eficient, mediocamentele pe bază de plante. Cuprinzătoare şi accesibilă, cartea le va da cititoarelor noastre posibilitatea să preia responsabilitateapropriei sănătăţi cu ajutorul plantelor medicinale. Lucrarea dată acoperă tot ce trebue să ştie femeile pentru a avea grijă de sănătatea lor şi a familiei.Thomas, Lalitha. 10 alimente esenţiale/ Lalitha Thomas.- Piteşti: Paralela, 1997.- 370 p.
Alimentaţia echitabilă este prima şi cea mai la îndemână măsură în obţinerea unei bune stări de sănătate. Sfaturile generaledespre nutriţie din 10 alimente esenţiale pot face mai mult pentru sănătatea dumneavoastră decât orice medicament, spital sau tehnologie medicală de ultimă oră. Sunt descrise amănunţit zece dintre cele mai importante alimente de care aveţi nevoie pentru a dezvolta menţine un corp sănătos şi plin de vitalitate.
Chopra, Deepak. Întinereşte şi trăeşte mai mult/ Deepak Chopra.- Bubureşti: For You, 2004.- 205 p.
Cartea Întinereşte şi trăieşte mai mult este un manual completpentru întinerire. În paginile ei veţi găsi un program pentru întinerire, simplu, practice, care poate fi urmat pas cu pas. Aplicînd aceste practice în viaţa de zi cu zi, veţi observa imediat înbunătăţiri în starea voastră fizică şi emoţională. Pe măsură ce veţi începe să întineriţi, veţi putea să vă acesaţi rezervorul lăuntric de energie nelimitată, de creativitate, vitalitatea şi iubire, care reprezintă dteptul vostru prin naştere.Young, Robert O. Dieta Young. Miracolul PH pentru o sănătate perfectă/ Robert O Young.- Piteşti: Paralela 45 , 2010.- 311 p.
Cartea dată este structurată în trei părţi:Partea I:Teoria- argumentaţia pentru dietă; Partea II-a:Programul popriu-zis pe care ni-l propun autorii; Partea a III-a: Reţete culinare- compuse în spiritual celor care cuprind ingrediente în general accesibile cititorulului. Lucrarea are un stil direct şi clar ce asigură uşurinţa lecturii, chiar şi de către nespecialişti.

01.04.2013

Morgenthau, H. J. Politica între națiuni. - Iași : Polirom, 2007. - 735 p.

Relațiile internaționale a devenit știință după cel de-al Doilea Război Mondial. De-a lungul timpului au apărut diverse tratate, monografii subiect privire la acest subiect. Disciplina Relațiilor Internaționale trebuie să fie o explicare a funcșionării sistemului internațional și un ghid practic pentru oamenii de stat și diplomații timpurilor noastre. Cartea în cauză se adresează studenților, profesorilor universitari, dar și publicului larg. Sunt zece părți: Teoria și practica politicii internaționale; Politica internațională ca luptă pentru putere; Puterea națională; Politica internațională ăn lumea contemporană etc.