05.09.2011

Ion Luca Caragiale în amintirile contemporanilor / sel. Texte, itinerar biografic, prefaţă: Daniel Corbu. – Iaşi : Princeps Edit, 2009. – 342 p.


„Ca şi ceilalţi scriitori clasici ai literaturii române (să numim doar pe Eminescu, Alecsandri, Creangă şi Slavici), Ion Luca Caragiale n-a beneficiat de un biograf care să-l fi cunoscut îndeaprope şi nici un intervievator aşa cum a fost Eckerman pentru Göethe. Pe de altăparte, marele dramaturg român n-a ţinut un jurnal, ştiri disperate despre el găsim doar în jurnalul zilnic al lui Maiorescu, afirmă Daniel Corbu în prefaţa acestei lucrări.
Astfel, în paginile acestei cărţi sunt impresiile diferitor autori români despre I. L. Caragiale şi anume: Tudor Arghezi, Ioan Slavici, Luca I. Caragiale, Barbu Delavrancea, Dimitrie Gusti, Al. Davila, Victor Eftimiu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu