17.03.2011

Opriş, T. Mica enciclopedie a pietrelor. – Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică, 2007. – 204 p.

Geologiile şi mineralogiile enciclopeidce, cu caracter de popularizare, sunt foarte puţine. Piatra a fost socotită un suport al vieţii şi un izvor al civilizaţiei. Primul act al formării pietrei se petrece în miezul cald al Pămîntului.
Pentru a face cunoştinţă cu toate „secretele” pietrelor, Tudor Opriş oferă o incursiune în ceea ce priveşte istoria pietrelor. Astfel, se vorbeşte despre originea pietrelor, variata lume a operelor, culoarea pietrelor, pietre sacre etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu