17.03.2011

Bran, F. Ecoturism. – Bucureşti: Ed. Economică, 2000. – 175 p.

Autorii fac refrinţă la patrimoniul turistic actual al României. Studiul de faţă şi-a propus să prezinte relaţia care există între resursele naturale şi culturale şi industria turistică. Aplicarea principiilor actuale de dezvoltare a tursimului durabil, în zonele turistice a condus la apariţia ecoturismului ca formă deosebită de turism, menită să respecte integritatea peisajelor naturale, a biodiversităţii ecologice, a identităţilor culturale în concordanţă cu cerinţele anumitor segmente de turişti, amatori de natură şi cultură autentică.
Sunt următoarele capitole: Ecoturismul şi dezvoltarea durabilă; Amenajarea resurselor turistice prin prisma ecoturismului; Indicatori de determinare a resurselor turistice; Capacitatea deprimire turistică şi categoriile sale; Factori de degradare şi poluare; Formele de poluare produsă de turism; Managementul ecoturistic; Forme şi modalităţi de acţiune ecomanagerială în cadrul industriei ospitalităţii; marketingul ecoturistic.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu