17.03.2011

Potenţialul turistic al Republicii Moldova


Florea, Serafim. Potenţialul turistic al Republicii Moldova / Serafim Florea. – Chişinău: Labirint, 2005. – 352 p.
Autorul reflectă patrimoniul de monumente naturale şi antropice. „Este dificil de a contura dezvoltarea turismului fără a cunoaşte în profunzime şi fără a aprecia obiectiv patrimoniul ce prezintă interes turistic. Această arte ne familiarizează cu multe particularităţi subtile ale procesului turistic” afirmă Petru Soltan, profesor universitar, academician.
Turismul reprezintă unul din cele mai importante şi mai complexe fenomene ale activităţii umane, însă ca ramură specializată a economiei activitatea turistică s-a constituit abia în secolul XX, cînd au apărut posibilităţi pentru deplasarea rapidă a unor mase mari de persoane dintr-o regiune în alta. În contextul în care e vorba de turismul din Republica Moldova, autorul face referinţe la fondul de monumente cu importanţă turistică al Republicii Moldova; Amplasarea teritorială a fondului turistic al R. Moldova din spaţiile româneşti aflate în componenţa Ucrainei şi din diaspora românească; Căile de îmbunătăţite a stării fondului de monumente existent şi unele rezerve de completare a acestuia cu noi obiective; Starea şi aprecierea infrastructurii turistice a Republicii Moldova.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu