12.03.2011

Limba şi literatura română de la competenţă la performanţă: ghid de pregătire pentru evaluarile din învăţămîntul primar. – Iaşi: Polirom, 2010.– 293 pVolumul oferă noţiuni gramaticale şi literare ce acoperă conţinuturile programei, precum şi pe cele ale curricumului extins. Cartea este structurată în cinci părţi: Literatură, Compuneri şcolare, Limbă şi comunicare, Teste pentru examene, concursuri şcolare şi olimpiade; Sugestii de proiecte, concursuri şi teme de portofoliu. Sunt propusr modele ale învăţării şi evaluării prin strategii complexe (receptare dirijată, sugestii interpretativă, generare de text, teste formative, exerciţii de creativitate etc.).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu