12.03.2011

Cristea, Gabriela. Managementul lecţiei. – Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, - 2008. – 212 p.

Reeditarea cărţii Managementul lecţiei confirmă interesul pentru un astfel de subiect. Lucrarea este apreciată de cadrele didactice în abordarea activităţilor de instruire dintr-o perspectică managerială.
Cartea include 3 părţi: Noţiuni generale de management; Definirea şi analiza lecţiei din perspectivă managerială şi Realizarea lecţiei din perspectivă managerială. Primele două părţi includ cîte 2 capitole: Analiza conceptului de management; Management pedagogic respectiv Lecţia în evoluţia istorică; Modele de conducere a lecţiei. Cea de a treia parte include 4 capitole: Organizarea managerială a lecţiei; Planificarea managerială a lecţiei; Orientarea managerială a lecţiei şi Perfecţionarea managerială a lecţiei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu