19.09.2011

Nistoreasa, V. Fălticeni – repere în timp. – Suceava : ACCENTPRINT, 2007. – 554 p.


Orașul Fălticeni s-a remarcat între localitățile României printr-o individualitate ireductibilă, la care, de-a lungul timpului, au fost părtași, în proporții greu de stabilit, atît natura cu frumusețile ei inconfundabile, cît și omul, cu geniul său creator. Cunoașterea istoriei celor 516 ani de atestare documentară a așezării și a celor 226 de ani de cînd așezarea a intrat în categoria localităților urbane, reprzintă nu numai un imperativ, ci și un motiv de reflecție și de orgoliu afirmă autorul cărții.
Este o istorie a Fălticeni-ului incluzînd Preliminarii; 1780-1950; 1950-1990; 1990-2006. La finalul cărții este inclusă și o anexă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu