19.09.2011

Legislația și politicile în domeniul proprietății intelectuale / E. Stuart, E. Fano, L. Scales, G. Leonaviciene, A. Lazareva. – Chișinău , 2010.


Respectarea legislației e de datoria fiecărui din noi. În ceea ce privește domeniul proprietății intelectuale are o semnificație majoră. Această carte tratează un subiect important în ceea ce privește legislația și politicile în domeniul proprietății intelectuale, armonizarea legislației Republicii Moldova cu standartele Uniunii Europene.
În această carte se vorbește despre directivele sectorială ale legislației și politicii proprietății intelectuale, cerințele de armonizare a legislației și politicilor, prezentarea generală a politicii și legislației R. Moldova, legislația și politica Uniunii Europene privind proprietatea intelectuală, recomandări și priorități stabilite pentru anii 2011-2015.
La final sunt cinci anexe: Tabelul de evaluare a rezumantului transpunerii; tabelul legislației R. Moldova și legislația și jurisprudența Uniunii Europene, Organigrama AGEPI, Acordul CEFTA 2006 și Bibliografie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu