16.09.2011

Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe. – Chișinău : AGEPI, 2005. – 112 p.


Este o ediție bilingvă: română și rusă. Sunt incluse legile cu privire la drepturile de autor și conexe, care pot fi puse în practică pe teritoriul Republicii Moldova.
Sunt opt părți: Dispoziții generale; Dreptul de autor; Limitarea drepturilor de autor; Contractele de autor; Drepturi conexe; Administrarea colectivă a drepturilor patrimoniale; Răspunderea pentru violarea drepturilor patrimoniale; Protecția social-juridică a derpturilor autorilor și titularilor dreptuilor conexe.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu