16.09.2011

Candrea, Ion-Aureliu. Iarba fiarelor. Studii de folclor: din datinile și credințele poporului roman. – București, 2001. - 229 p.


Fiecare popor este distinct cu obiceiurile și credinețele sale, care sunt unice în felul lor. Acest fapt e valabil și în cazul poporului roman. Cartea în cauză are trei părți. În prima parte se vorbește despre facerea lumii, ziua ursului, eclipse, caloian, Sfîntul Gheorghe, calendarul babelor, strănutul, broasca, lupul; partea a doua – Preminte Solomon – e vorba despre legendele solomoniene în basmele și credințele noastră; respective Poreclele la români.
La sfîrșitul cărții este inclusă o anexă: O inițiativă editorială bine primită de critica despecialitate: Colecția „Folcloriști și etnografi evrei din România”: Referințe critice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu