20.03.2011

Informatică: ghid de implementare a curricumului modernizat în învăţămîntul liceal / V. Andronic. – Chişinău: Ştiinţa, 2007. – 92 p.

Curriculum la informatică desemnează ansambvlul coerent de conţinuturi, metode de predare, învăţare şi evaluare. Acest curiculum mai este şi un proces instructiv-educativ realizat pe parcursul perioadei de şcolarizare a elevului.
În carte sunt incluse preliminarii conceptuale, comentarii referitor la schimbările curriculare, curriculum modernizat şi manualele de informatică existente, Sugestii de activităţi pentru formarea de cunoştinţe, capacităţi, competenţe pentru evaluarea curentă şi sumativă, versiunea standard a limbajului Pascal şi Turbo Pascal, sugestii metodologice, repere teoretice pentru clasa a XII. Baze de date.
Cartea se află la Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" (Sediul Central).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu