20.03.2011

Cucoş, C. Pedagogie. – Iaşi: Polirom, 2006. – 463 p.

Lucrarea în cauză de adresează profesorilor, învăţătorilor, studenţilor şi tuturor celor implicaţi în procesul educaţional, fiind indispensabil pentru pregătirea examenelor de titularizare în învăţămîntul preuniversitar, definitivat şi gradelor didactive. Cartea în cauză este la ediţia a II-a, fiind revăzută şi adăugită şi este în acord cu transformările pe care le cunoaşte în prezent învăţămîntul românesc.
Lucrarea este structurată în patru mari direcţii: introducere în pedagogie; teoria şi metodologia curricumului; teoria şi metodologia instruirii; teoria şi metodologia evaluării.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu