07.03.2013

Logofătu, Doina. Algoritmi fundamentali în JAVA : aplicații. - Iași : Polirom, 2007. - 370 p.

Cartea prezintă noțiuni de bază privind algoritmii și teoria complexității și ilustrează prin numeroase exemple tehnici de programare elementară. Toate tehnicile de programare sunt prezentate detaliat, cu numeroase probleme propuse reprezentative, accentul punîndu-se însă pe metoda programării dinamice. Această carte cuprinde peste 70 de probleme complet analizate și rezolvate în Java, peste 270 de probleme propuse și 130 de figuri și imagini. Sunt 11 capitole: Algoritmi - fundamente; Introducere în POO; JAVA - fundamente; Cutii în cutii; Suma de puteri; Greedy etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu