18.12.2012

Yin, Robrt K. Studiul de caz : designul, colectarea șianaliza datelor / R. K. Yin; trad.: V. Alupoaie. – Iași : Polirom, 2005. – 215 p.

Studiul de caz este o metodă destul de eficientă în ceea ce privește efectuarea cercetărilor din domeniul științelor sociale. În general, studiile de caz constituie strategia preferată atunci cînd se pun întrebări de genul „cum” și „de ce”, cînd cercetătorul are un control redus asupra evenimentelor și cînd atenția este îndreptată și cînd atenția e îndreptată asupra unui fenomen contemporan văzut într-un contex din viața reală. Cartea are șase capitole. Dacă primele două capitole arată că realizarea studiilor de caz începe cu definirea problemelor ori aspectelor ce vor face obiectul investigației și cu elaborarea unui design de cercetare. Capitolele 3 și 4 se vor concentra în special pe acest subiect: pregătirea pentru colectarea datelor, respectiv colectarea datelor. Capitolul 5 abordează analiza dovezilor ăn studiile de caz, iar capitolul 6 – raportarea studiilor de caz.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu