20.09.2011

Manuale școlare din domeniul Informatică

Cunoașterea calculatorului este un rău necesar. De cele mai multe ori învățăm diverse programe din practică, pentru că mulți dintre noi nu a avut în școală Informatica ca obiect de studiu. În prezent, sunt o multe manuale de informatică pentru elevi. Manualele prezentate în continuare se află la Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu” (Sediul Central).

Arici, L. Informatică pentru clasa a VI-a. Caiet de lucru. – Iași : Polirom, 2003.– 95 p.

Acest caiet este un instrument de lucru adaptat pentru elevii din primul an de gimnaziu. În aceast caiet sunt incluse subiecte de implementare a algoritmilor în Limbajul Pascal: algoritmi secvențiali, algoritmi cu ramifcații și algoritmi ciclici.
Arici, L. Informatică pentru clasa a VI-a. Caiet de lucru. – Iași : Polirom, 2005.– 95 p.

Deși e o ediție românească, considerăm că e o lucrare utilă pentru micii școlari. Lucrarea este structurată în două secțiuni: Elemente de programare în limbajul Pascal și Pagini Web cu Microsoft Word 2003. Caietul de lucru poate fi folosită de elevi și profesori ca suport în activitatea la clasă, la pregătirea diferitor testări.


Cerchez, E. Informatica pentru gimnaziu / E. Cerchez, M. Șerban. – Iași : Polirom, 2002. – 230 p.
Deși e carte editată în România, aici veți găsi noțiuni în ceea ce privește utilizarea calculatorului. Sunt 39 de lecții teoretice, 50 de exerciții aplicative, 259 întrebări și exerciții recapitulative. Sunt informații despre utilizarea calculatorului: ce este calculatorul, sisteme de operare, programe utilitare, internet, Microsoft PowerPoint.
Iar în privința limbajelor de programare se vorbește despre algoritmi, limbajul Pascal, tipuri structurate de date.


Miloșescu, M. Informatică: pentru profilul real: manual pentru clasa a IX-a. – București : Ed. Didactică și Pedagogică, 2004. – 88 p.

Este o lucrare pentru profilul real, specializarea matematică informatică, științe ale naturii. Sunt cinci părți: Informatica și societate; Datele; Algoritmi; Aplicarea algoritmilor; Implementarea algoritmilor.


Miloșescu, M. Informatică. Modulul 1 : Baze de date : clasa XII-a. – București : Ed. Didactică și Pedagogică, 2007. – 103 p.
Este un modul obligatoriu, comun tuturor celor 7 variante de studiu pentru specialitat
A matematică-informatică, inclusiv pentru secializarea intensiv informatică. Sunt incluse subiecte de țin de baze de date, modelul conceptual al unei probleme de gestiune, baza de date și dezvoltarea profesională în domeniul IT.
Cerchez, E. Programarea în limbajul C/C++ pentru liceu. – Iași : Polirom, 2006. – 291 p.

Limbajul C/C++ este un limbaj de programare destul de utilizat de programiști. Cunoașterea lui este obligatorie de aceștia. Autorii abordează subiecte ce țin de teoria grafurilor, structuri de date dinamice (liniare și arborescente), pattern-matching, hashing, geometrie computațională.

Miloșescu, M. Manual de informatică : sisteme de calcul. – București : Teora, 1998. – 287 p.
În această carte sunt incluse subiecte ce țin de fundamente ale prelucrării informației, construcția și funcționarea calculatorului din punct de vedere hardware și software; rolul și folosirea programelor utilitare de bază.

Vă mai recomandăm și alte cărți din domeniul informaticii, chiar dacă nu sunt manuale. Conțin informații introductive pentru cei care doresc să învețe calculatorul:


Pfaffenberger, Bryan. Dicționar explicativ de calculatoare / B. Pfaffenberger, trad.: Liliana Dăbuleanu. – București : Teora, 1996. – 576 p.
Dicționar explicativ de calculatoare englez-român / Marcel-Teodor Ban, Alin-Tavi Mirești, Manuel Miclea, Cristian Miclea. – București : Ed. Tehnică, 1994. – 151 p.
Ionescu-Cruțan, Nicolae. Dicționar de calculatoare englez-român. – București : Niculescu, 2003. – 231 p.
Collin, Simon. Dicționar de multimedia englez-român / Simon Colin, trad.: Irina-Margareta Nistor. - S. l. : Ed. UNIVERSAL DALSI, 2001. – 292 p.
Curteanu, Silvia. PC : ghid de utilizare. – Iași : Polirom, 2001. – 239 p.
Curteanu, Silvia. PC : elemente de bază și utilizare. – Iași : Polirom, 2007. – 428 p.
Miloșescu, M. Ce este calculatorul? – București : Teora, 1996. – 367 p.
Oancea, Bogdan. Bazele informaticii. – București : Ed. Economică, 2004. – 367 p.
Năftănilă, Ion. Microsoft Word 2000. – București : Editura ASE, 2001. – 177 p.
Langer, Maria. Cum să realizăm CD-uri, scrisori, cărți de vizită și fluturași publicitari în Word. – București : Corint, 2005. – 142 p.
Columbus, Louis. Imprimante. – București : Teora, 1995. – 315 p.
Bolun, Ion. Inițiere în rețele INTERNET. – Chișinău : Editura ASEM, 1997. – 392 p.
Curteanu, Silvia. Excel prin exemple. – Iași : Polirom, 2004. – 349 p.
Inteligența artificală: teorie și aplicații în economie / Al. P. Tacu, Șt.Holban, R. Vancea, A. Burciu. – București : Ed. Economică, 1998. – 520 p.
Programarea în web 2.0 / coord.: Sabin Buraga. – Iași : Polirom, 2007. – 261 p.
Schildt, Herbert. C++: manual complet / H. Schildt; trad.: Mihai Dăbuleanu. – București : Teora, 2000. – 644 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu