21.07.2011

Stog, L. Psihologie managerială / L. Stog, M. Caluschi. – Chişinău : Cartier, 2002. – 294 p.


În ultimul timp, din cauza condiţiilor social-economice şi politice, s-a dezvoltat o nouă ramură a psihologiei – psihologia managerială, al cărui obiect este studiul legilor, normelor, fenomenelor şi efectelor cuprinse în sfera procesului de conducere la diferite niveluri.
Psihologia managerială, consideră un recunoscut psiholog şi creatolog, Ion Moraru, studiază personalitatea managerului din perspectvia realizării funcţiilor sale, ocupîndu-se şi cu investigarea sistemului psihic şi implicarea lui în actul şi procesul managerial.
Cartea în cauză este un manual ce are ca scop să prezinte studenţilor , dar şi tuturor celor interesaţi de acest subiect.
Manualul înclude 9 capitole: Introducere în psihologia managerială; cercetarea psihosocială a sistemului managerial; comunicarea managerială; motivaţia; creativitatea managerului etc.
Cartea se află la Sediul Central al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, dar şi la filialele ei: Transilvania, Ovidius, Tîrgu-Mureş, Centrul Academic Eminescu, A. Mickiewicz, Târgovişte, Alba Iulia şi Maramureş.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu