04.07.2011

Curs de lingvistică generală

Saussure, Ferdinand de. Curs de lingvistică generală / F. De Saussure; trad. şi cuv. înainte: I. Tarabac. – Iaşi : Polirom, 1998. – 428 p.

Această carte se dovedeşte a fi prima traducere integrală în limba română a ediţiei critice Saussure, Curs de lingvistică generală. Este o lectură fundamentală pentru lingvişti, filosofi, studenţi la facultăţile de profil. La începutul cărţii, în Introducere cum a denumit-o autorul, se vorbeşte despre Scurtă prezentare a istoriei lingvistice; Materia şi sarcina lingvisticii; Obiectul lingvisticii; Lingvistica limbii şi lingvistica vorbirii; Elemente interne şi elemente externe ale limbii; Reprezentarea limbii prin scriere; Fonologia; Principii de fonologie.
Cartea este alcătuită din cinci părţi: Principii generale; Lingvistica sincronă; Lingvistica diacronă; Lingvistica geogrfică; Probleme de lingvistică retrospectivă.
Fiecare parte la rîndul ei include de la un paragraf la şase paragrafe.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu