04.05.2011

Giurescu, Constantin C. Istoria românilor: în 3 vol.: - Bucureşti : All, 2007.


Volumele în cauză este începutul unei lucrări care va îmbrăţişa întreaga istori a poporului român, din cele mai cvechi timpuri pînă la unirea României Mari. Lucrarea Istoria românilor are trei volume în care sunt tratate subiecte din cele mai vechi timpuri pînă în prezent. Sunt informaţii actuale şi utile
Vol. I : Din cele mai vechi timpuri pînă la moartea lui Alexandru cel Bun. – 454 p.
După cum ne sugerează chiar şi titlul volumului, în această carte se reflectă istoria poporului român de la primele atestări, influenţa romanilor, slavilor, bulgarilor la întemeierea ţărilor româneşti, întemeietorii, primii domnitori etc.
Vol. II : De la Mircea cel Bătrîn şi Alexandru cel Bun pînă la Mihai Viteazul. - 528 p.
În acest volum se menţionează diverşi domnitori ai Ţărilor Române cum ar fi: Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Radu cel Mare, organizarea Ţărilor Române: domnul, organizarea administrativă, dregătorii, oraşele sau tîrgurile, satele, viaţa economică, arta etc.
Vol. III : De la moartea lui Mihai Viteazul pînă la sfîrşitul epocii fanariote (1601-1821). – 780 p.
Volumul în cauză se împarte în două părţi în care cuprinde istoria politică între 1601 şi 1821 respectiv instituţiile şi cultura în aceeaşi perioadă de timp.
Autorul reflectă domnia diferitor domnitori ai ţării Româneşti, Moldovei şi Transilvaniei cum ar fi Radu Şerban, Matei Basarab, Vasile Lupu, Constantin Brăncobeanu, Şerban Cantacuzino, epoca fanariotă şi domnitorii ei etc.
La finalul fiecărui volum sunt incluse ilustraţii şi hărţi.

Sursa imaginii: anticariatsophia.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu