29.04.2011

Theodorescu, R. Constantin Brâncoveanu: între „Casa cărţilor” şi „Ievropa”. – Bucureşti: Rao, 2006. – 128 p.


Constantin Brâncoveanu a fost un mare boier, Domn al Țării Româneşti între 1688 și 1714 şi nepot al domnitorului Șerban Cantacuzino. În perioada domniei sale, Ţara Românească a cunoscut o perioadă de înflorire culturală şi de dezvoltare a vieţii spirituale. Anii domniei lui Brâncoveanu au fost marcaţi de un progres economic şi cultural-artistic, de iniţiative de modernizare a aparatului statal, de reformare a sistemului fiscal. Epoca brâncovenească s-a deschis influenţelor occidentale care au început să prevaleze asupra celor orientale. Personalitatea lui a fost recunoscută pe plan internaţional.
La fel, personalitatea lui Brâncoveanu a fost obiect de studiu pentru mulţi cercetători istorici. În această lucrare, autorul vorbeşte stilul lui Brâncoveanu de conducere a ţării, implicarea lui în artă şi cultură. Sunt cinci puncte: Un cuvînt înainte: reperul brâncovenesc; Prolog cantacuzin; „Dunga cea mare a rodului şi neamului său”; Rezidenţialul nobiliar; Posteritatea unui stil.

Sursa imaginii: en.librariaeminescu.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu