05.04.2011

Eugen Doga: compozitor, academician / coord.: Gh. Duca. – Chişinău: Ştiinţa, 2007. – 413 p.

Eugen Doga e cel care dă văloare muzicii, creînd o intenistatecare îţi dă fiori. Muzica lui te inspiră şi te relaxează în acelaşi timp. Melodiile lui Eugen Doga au devenit coloana sonoră a multor filme. Cine nu şti de filmul Maria Mirabile, de exemplu? Filmul copilăriei multor din noi...
Eugen Doga este autorul Valsului, vals pe care Fondul UNESCO l-a introdus în şirul capodoperelor veacului trecut. În acelaşi timp, Eugen Doga este artistul secolului XXI.
După cum afirmă şi Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Maestrul Eugen Doga este însăşi expresia Identităţii noastre Naţionale, pentru că este copilul înzestrat cu Har Dumnezeiesc al acestui pămînt atît de frumos, dar, în acelaşi timp, atît de nepăstuit de vicisitudinile istorice, pe care le-a suportat, mai cu seamă, zona transnistreană în care s-a născut Artistul. Eugen Doga a fost şi va rămîne un promotor al tradiţiilor noastre, dar şi un iscusit inovator în arta muzicală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu