30.04.2011

Baciu, Gheorghe. Oraşul Bălţi şi oamenii lui. – Chişinău : S. n., 2010. – 495 p.

Fiecare localitate are o istorie frumoasă: cum a apărut, de unde a apărut numele localităţii. Istoria municipiului Bălţi, de exemplu, şi-a găsit reflectarea şi în unele publicaţii din ultimele decenii, conţinutul cărora s-a axat pe aspectele vieţii social-culturale, economico-financiare. Despre oraşul Bălţi s-a scris puţin, doar cîteva referinţe în revista „Viaţa Basarabiei, într-un articol al lui Dumitru Iov sau în cartea lui P. Cruşevan „Basarabia”, scrisă în limba rusă. Dar şi Gh. Ghibănescu, cunoscut istoric, membru corespondent al Academiei Române, publică la Iaşi o schiţă istorică (1931) cu denumirea „Slobozia Bălţilor”, care conţine suficiente date despre originea oraşului, etapele lui de dezvoltare.
Cartea include doisprezece capitole în care se vorbeşte despre localitatea Bălţi pe timpul Imperiuuli Rus; oraşul Bălţi în perioada sovietică; învăţămîntul public şi sportul, viaţa culturală, nasc şi la Bălţi personalităţi etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu