01.04.2011

O introducere în cărți de management şi marketing

Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" a achiziţionat un set de cărţi a editurii Publica din Bucureşti. În acest sens am organizat o expoziţie virtuală în care vă propunem cîteva cărţi:

Whitmore, John. Coaching pentru performanţă. – Bucureşti: Publica, 2008. – 227 p.

Coaching-ul a devenit de ceva vreme un cuvînt la modă în cercurile de afaceri. Participanţi la orice întîlnire a directorilor de personal, a experţilor în resurse umane, a impresarilor sau trainerilor şi e imposibil să nu auziţi cuvîntul coaching rostit la fel de des ca şi profit sau criză. Popularitatea termenului a făcut ca atît cei bine intenţionaţi, cît şi cei lipsiţi de scrupule să îl aplice aceloraşi realităţi învechite. În consecinţă, coaching-ul s-a aflat în pericolul de a fi interpretat greşit, perceput eronat şi scos din discuţie pe motiv că nu ar atît de nou şi diferit şi nu ar reuşi să se ridice la nivelul aşteptărilor.
Astfel, în paginile cărţii veţi găsi ce înseamnă coaching, natura schimbării şi a coaching-ului, coaching pentru un scop, corporaţii şi aflarea unui sens, coaching-ul echipelor etc.

Mintzberg, H. Ascensiunea şi declinul planificării strategice / trad.: Smaranda Nistor. - Bucureşti: Publica, 2008. – 423 p.

„Eram în pat la căldurică şi mă trezesc brusc că fac parte dintr-un plan.” Woody Allen în Umbre şi ceaţă
Planificarea strategică este un obiectiv al fiecărei organizaţii. Pentru a obţine succesul dorit, este necesar stabilirea priorităţilor, cunoaşterea punctelor forte, dar şi celor slabe. „această carte a început ca o componentă a unei lucrări mai mari. În 1968, mi-am propus să scriu un text intitulat The Theory of Management Policy (Teoria politicilor de management), în care să adun laolaltă lşiteratura de specialitate bazată pe studii de cercetare care caută să descrie procesele managementului general. Urmau să existe capitole despre activitatea managerială, structura organizatorică şi puterea organizatorică şi puterea organizaţiei, printre altele, precum şi un capitol despre procesul de formare a strategiei. Dar, după cefiecare dintre aceste trei capitolr individuale a devenit o carte de sine stătătoare, părea de la sine înţeles că şi cel rămas va constitui o carte” afirmă autorul cărţii.
Astfel, în carte sunt incluse capitole ce ţin de planificare şi strategie; modele ale procesului de planificare strategică; dovezi despre planificare; cîteva pericole reale ale planificării; erori fundamentale ale planificării strategice; planificare, planuri, planificatori.

Rothkopf, David. Superclass: elita globală a puterii şi lumea sa / trad.: Alina Popescu. - Bucureşti: Publica, 2009. – 523 p.

Prefaţă la ediţia necartonată. Un moment de cotitură pentru superclasă?
Nici un alt grup din interiorul superclasei mondiale – cei mai puternici dintre cei puternici – nu au ajuns pe culmile atinse de elita financiară. Elita financiară s-a scuturat cel mai rapid de cătuşele reglementărilor naţionale şi a înflorit în teritoriile necartofiate şi de necartografiat care se întind deasupra şi dincolo de graniţele statele.
Cartea are 9 capitole: Fiecare este unul la un milion; Ceteris non paribus; Lecţii de istorie; Triumful multinaţional; Globalişti contra naţionalişti; Epoca asimetriei; Superclasa informaţiei; Cum să devii mebru al superclasei; Viitorul superclasei.

Maister, D. H. Consilierul de încredere / D. H. Maister, Ch. H. Green, R. M. Galford; trad.: R. Ivana; cuv. Înainte: V. Panaite. – Bucureşti: Publica, 2009. – 285 p.

„Am scris această caste deoarece de-a lungul cartierelor noastre în consultanţa şi consilierea altor specialişti, am comis o greşeală pe care o descriem aici şi am încălcat fiecare sfat inclus în această lucrare. Cel mai important lucru, am aflat că nu ţi se oferă şansa să consiliezi pînă cînd nu determini o persoană să aibă suficientă încredere în tine încît să îţi împărtăşească problemele sale. Dar nimeni nu ne-a învăţat cum să facem acest lucru. Tema acestei cărţi o constituie cheia succesului profesional, care nu se obţine doar prin cunoştinţele tehnice specifice unei anumite discipline (care sunt, desigur, esenţiale), ci şi prin abilitatea de a lucra cu clienţii într-o manieră în care să le cîştigi încrederea” afirmă autorul cărţii.
Astfel, în contextul în care societatea a evoluat într-un mod rapid, necesitatea de a avea un specialist care să îţi ofere răspunsurile de care ai nevoie şi asta în dependenţă de specificul muncii pe care o ai, este tot mai evident. Astfel, prin capitolele pe care autorul le-a propus, veţi găsi răspunsul la multe întrebări.
Sunt 22 de capitole, în care autorul vorbeşte despre ce este un consilier de încredere?; cîştigarea încrederii; cum să consiliezi; regulile seducţiei: constituirea relaţiei; importanţa modului de a gîndi; sinceritate sau artă?; educaţia încrederii; dezvoltarea încrederii; arta de a asculta; asumarea angajamentului; ce este aşa dificil?; tipuri variate de clienţi; consolidarea încrederii în cadrul sarcinii curente; lista cu impact rapid pentru a dobîndi încredere.

Daffz, Chris. Client o dată, client mereu: cum să oferi servicii care îţi fidelizează clienţii / trad.: Diana Maria Voicu. - Bucureşti: Publica, 2009. – 285 p.

Concurenţa tot mai acerbă care există între companii, dar şi dezvoltarea tehnologiilor duc la căutarea clienţilor, motivarea şi fidelizarea acestora. Fidelizarea acestora este un „proces” un pic mai dificil din considerent că trebuie să-l convingi prin calitatea produselor/serviciilor pe care le oferi. În ultimii ani, apar tot felul de cărţi care tratează subiecte ce ţin de PR, comunicare instituţională, clienţi etc.
Această carte, la fel, vine în întîmpinarea diferitor organizaţii, dar şi studenţi ce fac facultatea de Marketing. Astfel, autorul tratează subiecte ce ţin de managementul percepţiilor clienţilor, cum să obţii feedback de la clienţi, cum găsim fonduri?, loialitate şi valoare, de la succes la eşec etc.

Jarvis, Feff. Ce-ar face Google? / Trad.: Irina Henegar. - Bucureşti: Publica, 2010. – 352 p.

Google devenit un motor de căutare de succes, care este util în căutarea informaţiilor. Se scriu cărţi despre „fenomenul” Google, în prezent fiind dificil de a ne imagina era internetului fără acest motor de căutare.
„N-am scris o carte despre Google, ci despre cum s-a schimbat lumea noastră. Pentru a înţelege natura. Pentru a înţelege natura acestei schimbări şi şansele pe care ni le oferă nu cred că există o companie mai potrivită decît Google. Lecţia Google: trebuie să le ieşi în întîmpinare oamenilor, nu să aştepţi să te caute ei afirmă Jeff Jarvis.
Cartea este inclusă în două părţi, unde se vorbeşte despre Regulile Google (o nouă arhitectură; o nouă economie, o nouă atitudine o nouă etică) şi Dacă Google ar conduce lumea (Media; Publicitatea, Serviciile, Industria manufacturată, Instituţiile publice) şi Generaţia G.

Kotter, John. Matsushita leadership / trad.: Cristina Calotă. – Bucureşti: Publica, 2008. – 279 p.

„Matsushita Leadership” este o biografie, dar şi o culegere de învăţături pentru corporaţii şi pentru cei ce vor să-şi construiască o carieră în secolul XXI.
Matsushita leadership este istoria unui lider, care s-a dovedit a fi un antreprenor de succes al secolului XX. După cum afirmă şi autorul cărţii, Matsudhita nu arăta deloc ca un mare lider. Nu excela în discursuri, aşa cum o fac politicienii occidentali, iar în ultimii lui ani de viaţă vocea îi era din ce în ce mai slabă. Cu toate acestea, putea să facă ceea ce pot toţi marii lideri – să motiveze oamenii să devină mai buni.
Lucrarea în cauză se dovedeşte a fi o biografie a lui Matsushita, si ocupă locul 1 în clasamentul celor mai bune biografii, organizat de Financial Times. Matsushita a fost una dintre cele mai importante surse de inspiraţie ale timpului său. Realizările sale ca lider, autor, educator, filantrop şi inovator al managementului sunt uimitoare şi îi lasă în umbră chiar şi pe S. Honda, J. C. Penny, S. Walton şi H. Ford.

Kotter, John. Forţa schimbării: cum diferă leadershipul de management / trad.: Elena Gheorghe. – Bucureşti: Publica, 2009. - 240 p.

Termenii de „leadership” şi „management” sunt tot mai des utilizaţi în contextul noilor schimbări. Dar ce înseamnă aceşti termeni? Cum sunt utilizaţi ei? În ce măsură ar trebui să îi utilizăm în practică? Sau de multe ori, practica demonstrează ceea ce teoria nu ne poate oferi...
„Leadershipul din organizaţiile complexe este un subiect din ce în ce mai important, dar, de multe ori, confuz, pe care îl putem înţelege mai bine explorînd relaţia sa cu managementul – o activitate foarte diferită de acesta şi mult mai bine înţeleasă astăzi” afirmă autorul la începutul cărţii.
Sunt 10 capitole: management şi leadership; leadershipul în acţiune; stabilirea direcţiei; alinierea oamenilor; motivarea şi oferirea inspiraţiei; rolurile multiple; reţelele informale consistente; ereditatea şi copilăria; experienţa profesională; cultura organizaţională.

Kotler, Philip. Chaotics: management şi marketing în era turbulenţelor / Ph. Kotler, J. A. Caslione, trad.: Smaranda Nistor. – Bucureşti: Publica, 2009. – 242 p.

„Globalizarea şi tehnologia sunt cele două forţe principale care au ajutat la crearea unei fragilităţi sincronizate în economia mondială. Globalizarea face ca producătorii dintr-o ţară să importe tot mai multe resurse din alte ţări şi să-şi exporte rezultatele muncii spre alte ţări” afirmă autorii în prefaţa acestei cărţi.
Marketingul se dovedeşte a fi extrem de important într-o organizaţie. Maniera în care aplicăm în practică teoria citită în multiplele cărţi de marketing ne ajută să obţinem efectul dorit din partea opiniei publice. În această carte, de asemenea, autorii încearcă să vină cu diverse sugestii şi recomandări cu privire la aplicarea teoriilor marketingului de către managerii diferitor organizaţii.
Sunt 6 capitole: Lumea a intrat într-un nou stadiu economic: de la normalitate la turbulenţă; reacţiile neinspirate ale managerilor la turbulenţă devin acum periculoase; modelul haoticist: gestionarea vulnerabilităţii şi a oportunităţii; proiectarea pentru rezilienţă a sistemelor de management; proiectarea pentru rezilienţă a sistemelor de marketing; prosperitatea în era turbulenţelor: realizarea durabilităţii întreprinderii economice.


Leadbeater, Charles. Noi-gîndim: inovaţie de masă, nu producţie de masă / trad.: Laura Karsch. – Bucureşti: Publica, 2010. – 287 p.

Internetul este fenoment care în ultimii ani a devenit foarte popular: poţi găsi informaţia de care ai nevoie la orice oră. Cît e de veridică, nu se ştie, cel puţin fiecare în parte se bucură de faptul că pentru moment găsesc răspunsul la întrebarea de care are nevoie. În acelaşi timp, internetul crează dependenţă. Care este rolul internetului? După cum afirmă şi autorul cărţii „pe măsură ce internetul se răspîndeşte tot mai mult, infiltrîndu-ne vieţile şi modelînd-ne noţiunea de posibil, suntem tot mai neliniştiţi de ceea ce sae poate să fi dezlănţuit.Prahalad, C. K. Comoara de la baza piramidei: eradicarea sărăciei prin profit. – Bucureşti: Publica, 2009. – 500 p.


Dezvoltarea economică a unui stat presupune o imagine bună atît la nivel intern, dar şi extern. Creşterea economică şi combarea sărăciei constituie 2 probleme a oricărei ţări aflate în curs de dezvoltare. Această carte este structurată în patru părţi: Sectorul privat şi sărăcia: progresul din 2004-2009; Textul iniţial al cărţii; Reacţiile directorilor generali executivi la concept şi la carte; Studii de caz şi observaţiile directorilor generali executivi.
Bird, Drayton. Marketing direct pe înţelesul tuturor. - Bucureşti: Publica, 2007. – 478 p.


Cărţie de marketing vin în ajutorul specialiştilor în domeniu, dar şi celor care învaţă la specialităţi de acest gen. Marketingul te ajută să înveţi cum să cîştigi şi să păstrezi clienţi; să îţi atingi obiectivele; ce trebuie să vinzi; cum să foloseşti internet-ul în favoarea ta etc. Tot aici sunt incluse studii de caz care exemplifică modul în care companii din lumea întreagă au iplementat ideile autorului.Gladwell, Malcolm. The tipping point: cum lucrurile mici pot provoca schimbări de proporţii / trad.: Sabina Dorneanu. – Bucureşti: Publica, 2008. – 282 p.

După cum se menţionează la începutul cărţii, „The Tipping Point este biografia unei idei, iar această idee este foarte simplă. Se referă la cea mai bună care de a înţelege apariţia tendinţelor în modă, fluxul şi refluxul mareelor de delincvenţă sau de ce nu, transformarea unor cărticele necunoscute în nişte bestselluri ori numărul crescut de adolescenţi care fumează, fenomenul zvonurilor care merg din gură-n gură şi toate celelalte schimbări misterioase care se petrec în viaţa de zi cu zi este să le privim ca pe nişte epidemii.
În această lucrare sunt explicate fenomenul serialelor pentru copii, cele trei reguli ale epidemiilor, lecţiile punctului critic din lumea în care trăim, dar şi 2 studii de caz: Zvonurile, pantofii de sport şi importanţa traducerii şi sinuciderea, fumatul şi căutarea ţigaretei care nuare aderenţă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu